oktober 2017

23 Mandag08:30 AFDELINGSBESTYRELSESMØDEAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

Afdeling Vestsjælland afholder bestyrelsesmøde

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på vestsj@def.dk

23 Mandag12:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
Slut: Mandag 17:00

Københavnsafdelingen holder bestyrelsesmøde.

Dette møde er blot til orientering!

23 Mandag16:00 Hvad stiller vi op mod social...AFD: København
Slut: Mandag 18:00
Organiser

Debatmøde med faglig sekretær i Dansk Metal Kasper Palm og formand for Byggefagenes Samvirke, John Ekebjærg-Jakobsen, Stilladsklubben

Er østarbejdere en trussel mod eller en udfordring for fagbevægelsen? Det lægges der op til debat om mellem Kasper Palm og John Ekebjærg-Jakobsen.

Kasper Palm har i et debatindlæg i netmagasinet Piopio.dk givet udtryk for sin egen opfattelse af, at blandt andre 3F kører skræmmekampagne mod udenlandske arbejdere i Danmark. Det nytter ikke noget at lægge disse kolleger for had, påpeger han.

Det gør vi heller ikke, lyder det fra byggefagenes formand, John Ekebjærg-Jakobsen. Dagligt oplever han social dumping på byggepladserne. Vi hetzer ikke kollegerne, men slås for vores overenskomster og for at få organiseret de tilrejsende arbejdere, mener han.

Kom og deltag i debatten – den er vigtig for os alle. Ikke mindst om mål og midler til at sikre den danske model og den faglige organisering.

Arrangør: Byggefagenes Samvirke

23 Mandag19:00 GeneralforsamlingAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 21:00
Dansk El-Forbund

Afdeling Lillebælt afholder ordinær generalforsamling mandag den 23. oktober - dagsorden kommer senere.

Vi byder på et varmt måltid mad kl. 18.00, og selve generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Hvis du ønsker at spise med, er der tilmelding til spisning senest den 18. november på 76 42 43 50 eller til lillebelt@def.dk 

Mere information kommer senere. Men reservér allerede nu datoen! venlig hilsen Karl-Jørn Petersen, formand

25 Onsdag16:00 Generalforsamling Seniorklub...AFD: Nordsjælland
Slut: Onsdag 20:00

Generalforsamling i Seniorklub Nordsjælland

Dansk El-Forbund Nordsjælland indkalder til ordinær generalforsamling i seniorklub Nordsjælland onsdag den. 25. oktober 2017 kl. 16 i afdelingens mødelokale Nordre Jernbanevej 16 A, kælderen, 3400 Hillerød. Der er parkering i gården.

     
 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
 7. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til klubbestyrelsen via mail nordsj@def.dk  senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Under pkt. 5 kommer bestyrelsen med forslag til nye vedtægter, da Guldnåleklub Fr.værk er nedlagt. Det er derfor en forudsætning for pkt. 6, at nye vedtægter vedtages. I modsat fald bortfalder pkt. 6.

25 Onsdag16:00 UngdomsudvalgsmødeAFD: København
Slut: Onsdag 18:00

SOM-møde: Sidste Onsdag i Måneden

Møderne foregår i lærlingelokalet i gården, Tikøbgade 9.

26 Torsdag16:00 BYG OVENPÅ - møder om...AFD: København
Slut: Torsdag 18:30

Sjællandske virksomheder slår dørene op - kom og hør med!

Der afholdes 3 møder om akademimoduler for faglærte og folk med god faglig erfaring. 

Du kan læse mere om møderne og om, hvordan du tilmelder dig her.

 

 

 

30 Mandag16:00 Indstillingskongres...AFD: København
Slut: Mandag 18:00

Giv dit besyv med!

Indkaldelse til Indstillingskongresgeneralforsamling den 30. oktober kl. 16:00.

Kongressen løber af stablen i november 2018 i Århus. Men allerede nu skal vi i gang med udvalgsarbejdet. Så det er nu, du skal tage stilling til, om du vil deltage i dette spændende arbejde og være med til at præge dit forbunds fremtid.

Afdelingen har ca. 49 delegerede at gøre godt med. Det endelige antal bliver opgjort den 1. januar 2018. Derudover ved vi pr. tradition, at der bliver brug for suppleanter, når vi kommer frem til dagen.

Dagsorden:

 • 1)Valg af dirigenter
 • 2)Fremlæggelse af planen for arbejdet den kommende tid
 • 3)Indstilling (valg) af delegerede til kongressen
 • 4)Eventuelt
 •  

Der vil blive gruppearbejde i løbet af vinteren, og vi forestiller os følgende grupper: Faglig, Arbejdsmiljø, Uddannelse/kompetenceudvikling, Ungdom, Organisering og organisationen.

Derudover kan der etableres underudvalg efter behov.

Tilmeldingen via kalenderen på hjemmesiden eller på 35 86 50 00, hvis man vil være sikker på mad.

På afdelingens vegne

Lars Bæk, formand      

31 Tirsdag17:00 Temamøde- Sikkerhedsstyrelsen...AFD: Østjylland
Slut: Tirsdag 20:00

Temamøde – Sikkerhedsstyrelsen, nye el-regler

 

Afholdes d. 31. oktober 2017, kl. 17.00 – 19.00

 

Afdelingskontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

 

Hvad betyder de nye El-regler for dig, El-lov, Bekendtgørelse, Standarder…

Er du på vej til, eller er du allerede i gang med, at arbejde med de ny regler…

Så er dette temamøde lige noget for dig, hvad betyder de nye regler for dig…

Sikkerhedsstyrelsen vil fortælle om de nye regler, og give eksempler på disse.

 • Sammenhæng mellem lov, bekendtgørelse og standarder

 • Info om en række temaer:

  • Bolig + bad

  • Udligningsforbindelser og beskyttelsesleder

  • Verifikation

  • Dimensionering

  • Arbejde under spænding

 • Erfaringer med de nye regler

 • Elsikkerhedsregler.dk

 

Tilmelding til afdelingen på hjemmeside www.def.dk/arrangementer,

mail ostjylland@def.dk eller tlf. 8675 2500.

 

Tilmelding senest d. 20. oktober 2017.

31 Tirsdag17:00 TEMAMØDE - NYE REGLER FOR...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 20:00

TEMAMØDE - NYE REGLER FOR BRANDKLASSE I FAST INSTALLATION

Tirsdag d. 31. oktober 2017, kl. 17.00

Stegholt 25, 6200 Aabenraa.

Søren Porse fra Scankab Cables kommer forbi og fortæller om de nye CPR-regler.

 • Hvad er formålet med den nye byggevareforordning?
 • Hvad betyder de nye standarder?
 • Hvad betyder CPR-reglerne for dig?
 • Hvilken klassificering skal du anvende til en given opgave?
 • Hvad gør vores nabolande?

 

Søren Porse giver dig en udførlig gennemgang af reglerne, så du er godt klædt på til at vælge kabler med den rette brandklasse.

Søren Porse har en baggrund som Business Development Manger hos Scankab Cables. Scankab Cables har hovedsæde i Aarup - centralt placeret på Fyn og leverer kabler til hele verden. Scankab Cables har 25 års erfaring på kabelmarkedet med både produktion og udvikling af kabler og er medlem af Top Cable Group.

Tilmelding senest fredag d. 27 oktober 2017.

Se invitation her

 

november 2017

01 Onsdag09:00 Åben kontortid på TEC...AFD: København
Slut: Onsdag 16:00

spørg karen om alt

vedrørende faglige og uddannelsesmæssige spørgsmål om elektrikeruddannelsen og om efter- og videreuddannelse.

Hvis du har spørgsmål eller overvejelser om:

 • * dit skoleforløb - både fagligt og personligt
 • * forhold om praktik - f.eks. din trivsel, løn, sikkerhed
 • * du har valgt den rigtige uddannelse
 • * efter- og videreuddannelsesmuligheder,
 •  

står der en dør åben for dig på TEC Frederiksberg ca. to onsdage om måneden fra kl. 9 - 16.

Her har uddannelsessekretær Karen G. Nielsen, Dansk El-Forbund København kontortid, og du er meget velkommen til at komme forbi. Samtalerne med Karen er naturligvis 100 % fortrolige.

Datoerne for åbningstider i 2017 er:

 • 11. januar 2017
 • 25. januar 2017
 • 22. februar 2017
 • 15. marts 2017
 • 5. april 2017
 • 10. maj 2017
 • 17. maj 2017
 • 31. maj 2017
 • 14. juni 2017
 • 23. august 2017
 • 6. september 2017
 • 4. oktober 2017
 • 18. oktober 2017
 • 1. november 2017
 • 15. november 2017
 • 29. november 2017
 • 20. december 2017

 

Karen kan også kontaktes uden for kontortiden:
tlf. 35 86 50 00
mobil 40 81 63 14
kgn@def.dk

01 Onsdag17:00 Debatmøde om fremtidens...AFD: Lillebælt
Slut: Onsdag 19:00

 

Har du tænkt over, hvad "Industri 4.0" betyder for dig og din virksomhed? Der er mange bud på, hvad "Industri 4.0 går ud på, men der er ingen tvivl om, at de nye teknologier, der gemmer sig bag overskriften, vil påvirke fremtidens produktionsarbejdspladser. Der er heller ingen tvivl om, at det vil få en afgørende betydning for virksomhedernes konkurrenceevne.

Parterne bag det Regionale Industripolitiske Udvalg i Sydjylland (RIPU), CO-i og DI sætter med dette arrangement fokus på "Danmark som produktionsland", og hvad der skal til for at vi kan fastholde og måske udbygge produktionen i Danmark i lyset af den hastige teknologiske udvikling.

Arrangementet er en del af Industriens Uge i Trekantområdet og afvikles i samarbejde med UdviklingVejen. Kom med ind i fremtiden og deltag i debatten om, hvordan vi bedst muligt gør brug af de nye teknologiske muligheder og kommer på forkant med de krav, det stiller til medar-bejdernes kompetencer.

Mødet henvender sig til virksomhedsledere, tillidsvalgte og øvrige interesserede.

Program for mødet:

17.00 Velkommen til Epoke A/S

Produktionsdirektør Jan Nielsen Økjær, Epoke A/S

17.10 Præsentation af dagens arrangement

Formand Hardy Høll, LO Kolding og direktør Ulrik Kragh, UdviklingVejen

Onsdag den 1. november 2017

kl. 17.00 – 19.00 Epoke A/S

Vejenvej 50, 6600 Vejen

Faglig sekretær Erling Jensen

CO-i

erling@danskmetal.dk

tlf.: 2010 6749

Direktør Ulrik Kragh

UdviklingVejen

uk@udviklingvejen.dk

Mobil: 2461 5383

Chefkonsulent Johan H. Pedersen

DI

jhp@di.dk

Tlf.: 40843207

17.15 Hvordan styrker vi industriens konkurrenceevne med ny teknologi?

Chefkonsulent Mark Fisker, Industrisamarbejdet, DI

17.35 Er vi gode nok til at tage de nye teknologier under "Industri 4.0" til os?

Professor, Ph.d. Jan Stentoft, Syddansk Universitet

18.00 Sandwich

18.20 Hvordan løser vi industriens arbejdskraft- og uddannelsesudfordring?

Forbundssekretær Per Påskesen, Uddannelses- og IKT sekretariat Dansk Metal

18.40 Debat mellem oplægsholdere og gæster

19.00 Tak for i dag

Ordstyrer: Direktør Ulrik Kragh, UdviklingVejen

Du kan læse mere om mødet

og tilmelde dig ved at klikke

her :

https://udviklingvejen.nemtilmeld.dk/157/

 

 

02 Torsdag16:00 Akkord - opfølgningskursus...AFD: Lillebælt
Slut: Torsdag 20:00
Akkordklub

EBA - Akkordsystemet

For jer, der arbejder med systemet, bliver der afholdt 3 kurser efter fyraftenstid. Dette er det sidste i 2017. Vi starter kl. 16.00 og slutter kl. 20.00 - men kom bare før kl. 16.00, der er kaffe på kanden .. Der vil også blive serveret aftensmad.

Tilmelding til opfølgningskurset skal ske til Kjeld Jakobsen i afdelingen på kja@def.dk eller på tlf. 24 60 61 87. Vi ses!

02 Torsdag16:00 Lektiecafe for lærlingeAFD: København
Slut: Torsdag 18:00

Du kan få hjælp til lektierne, hvis der er noget der driller

Mikael Vandrup eller Michael Mikkelsen sidder klar i lærlingelokalet i gården
i Tikøbgade 9 fra kl. 16 til 17-18.

04 Lørdag15:00 Guldnålen - banko og dansAFD: København
Slut: Lørdag 23:00
Mortens banko og dans

Flere oplysninger følger.

04 Lørdag15:00 Guldnålen - Mortens Banko og...AFD: København
Slut: Lørdag 22:00

Klub Guldnålen inviterer til
Mortens Banko og dansefest

 

 

 

Lørdag den 4. november 2017 kl. 15.00 - til ca. kl. 22.00 i Tikøbgade 9, Nørrebro.

Dagens program:

* Banko med kaffe og småkager
* Middag med ande- og flæskesteg og tilbehør
* Dans, hvor musikken leveres af Party Duo'en

Bindende tilmelding skal ske senest den 30. oktober 2017 på Klub Guldnålens hjemmeside: guldnaalen-kbh.dk. Du kan eventuelt ringe til afdelingen på 35865000. Husk at opgive navn og medlemsnummer.

Betaling kan ske på giro 916 4847 eller kontant ved indgangen. Pris pr. deltager er 200 kr.

 

Venlig hilsen

Festudvalget

 

06 Mandag17:30 Ungdoms- og udvalgsmøde AFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00

Ungdom

Ungdomsudvalgsmøde

kl. 17:30

Dansk El-Forbund, Rymarken 4, 8210 Aarhus V

06 Mandag19:00 GULD Randers JulebankoAFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 21:00

Mandag 06.11.2017 Julebanko – Kl. 19.00  (tilmelding nødvendig pga indkøb til traktement)

Påhæng velkommen

07 Tirsdag17:00 TEMAMØDE - NYE REGLER FOR...AFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 20:00

TEMAMØDE - NYE REGLER FOR BRANDKLASSE I FAST INSTALLATION

Tirsdag d. 7. November 2017, kl. 17.00

Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N.

Søren Porse fra Scankab Cables kommer forbi og fortæller om de nye CPR-regler.

 • Hvad er formålet med den nye byggevareforordning?
 • Hvad betyder de nye standarder?
 • Hvad betyder CPR-reglerne for dig?
 • Hvilken klassificering skal du anvende til en given opgave?
 • Hvad gør vores nabolande?

 

Søren Porse giver dig en udførlig gennemgang af reglerne, så du er godt klædt på til at vælge kabler med den rette brandklasse.

Søren Porse har en baggrund som Business Development Manger hos Scankab Cables. Scankab Cables har hovedsæde i Aarup - centralt placeret på Fyn og leverer kabler til hele verden. Scankab Cables har 25 års erfaring på kabelmarkedet med både produktion og udvikling af kabler og er medlem af Top Cable Group.

Tilmelding senest fredag d. 27 oktober 2017.

Se invitation her

08 Onsdag17:00 Kursus i Acti 9, Smartlink,...AFD: Storstrøm
Slut: Onsdag 21:00

I samarbejde med Schneider Electric tilbyder et kursus i:

 • Acti 9 serien
 • Smartlink
 • Måler/gateways
 • PowerTag
 • Andre emner

 

Der er både teori og hands on.

Tid og sted

3F Lolland, Østergade 29, 4930 Maribo

8. november 2017, kl. 17.00 - 21.00

Tilmelding

Tilmeld dig her på siden eller via mail: storstrom@def.dk eller på SMS: 23 98 42 18.

Der serveres et måltid mad i løbet af aftenen.

Tilmelding senest 1. november 2017, kl. 12.00.

08 Onsdag17:00 Nye el-reglerAFD: Nordsjælland
Slut: Onsdag 20:00

Hvad betyder de nye El-regler for dig, El-lov, Bekendtgørelse, Standarder…

Er du på vej til, eller er du allerede i gang med, at arbejde med de ny regler…

Så er dette temamøde lige noget for dig, hvad betyder de nye regler for dig…

Sikkerhedsstyrelsen vil fortælle om de nye regler, og give eksempler på disse.

 • Sammenhæng mellem lov, bekendtgørelse og standarder
 • Info om en række temaer:
  • Bolig + bad
  • Udligningsforbindelser og beskyttelsesleder
  • Verifikation
  • Dimensionering
  • Arbejde under spænding
 • Erfaringer med de nye regler
 • Elsikkerhedsregler.dk
08 Onsdag18:00 Medlemsmøde i VejenAFD: Lillebælt
Slut: Onsdag 22:00

 

Medlemsmøde i Vejen-området

Så er det igen blevet den tid, hvor vi holder det årlige møde for medlemmer i Vejen-området.

Selv om vi altid har haft en fri mødeform, har vi tilladt os at finde et par emner, som vi vil fortælle om:

 

 • Overenskomstresultat 2017.
 • 3 partsforhandlinger.

 

Som altid er omgangstonen afslappet, og vi kan drøfte de ting, I mener er vigtige.

 

Mødet holdes onsdag den 8. november 2016 kl. 17.45 i Vejen Idrætscenter, Våd Café, Petersmindevej 1, 6600 Vejen.

 

Vi starter mødet med et lettere traktement – derfor er det nødvendigt med tilmelding. Tilmelding senest manddag den 30. oktober 2017 på tlf. 76 42 43 50.

 

Tilmelding kan også ske på e-mail: lillebelt@def.dk eller på hjemmeside: http://www.def.dk/arrangementer under Lillebælt i november 2017

På gensyn til en forhåbentlig god aften, hvor vi kan få vendt lidt af hvert med jer fra Vejen-området.

 

Venlig hilsen

 

Afd. Lillebælt

09 Torsdag16:00 Virksomhedsbesøg på AlumecoAFD: Fyn
Slut: Torsdag 18:00

Afdelingens Kultur- og Aktivitetsudvalg inviterer hermed til et spændende virksomhedsbesøg på aluminiumsvirksomheden Alumeco.

Alumeco blev grundlagt i 1983, og er stadig privat ejet. Firmaet er en af skandinaviens største grossist- og produktionsvirksomheder inden for Aluminiums profiler.

Vi vil under besøget få et indblik i opbygning, og hvordan ordrer bliver behandlet, fra opstart af en given opgave til færdig levering ved kunden.

Firmaet vil være vært med lidt til ganen.

 

Vi har kun 25 pladser til virksomhedsbesøget og tilmelding er som altid "først-til-mølle"

 

Sidste tilmeldingsfrist er d. 6. november 2017 og sker her på hjemmesiden - klik på 'TILMELD DIG HER' - knappen herunder til højre...

Besøget er kun for medlemmer af Dansk El-Forbund!

 

Vi mødes ved firmaet på Næsbyvej 26, Odense C. senest kl. 16:00

10 Fredag16:00 Lærlinge julefrokostAFD: Østjylland
Slut: Fredag 23:00

Mere information kommer senere.

13 Mandag15:00 El branchens fremtid NU!AFD: Østjylland
Slut: Mandag 19:15

Dansk El-Forbund og Tekniq ønsker, at branchens står stærkest muligt i forhold til de muligheder, som ny teknologi tilbyder og de to organisationer sætter derfor fokus på teknologi og EL- branchens fremtid.

Tilmeld dig og se programmet via dette link:

http://www.tekniq.dk/omtekniq/oversigt/arrangement/arrangement?id=15429&utm_medium=email&utm_campaign=Invitation%20Elbranchens%20fremtid%20er%20nu&utm_content=Invitation%20Elbranchens%20fremtid%20er%20nu+Preview+CID_721ffdfaf44b100fae2509526ed00097&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Tilmelding%20-%20Navitas%20Aarhus%2013%20november

13 Mandag17:00 Nye El-reglerAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 19:00

Dansk El – Forbund og Sikkerhedsstyrelsen afholder Temamøde

Nye El-regler

Hvad betyder de nye El-regler for dig, El-lov, Bekendtgørelse, Standarder…

Er du på vej til, eller er du allerede i gang med, at arbejde med de ny regler…

Så er dette temamøde lige noget for dig, hvad betyder de nye regler for dig…

Sikkerhedsstyrelsen vil fortælle om de nye regler, og give eksempler på disse.

-         Sammenhæng mellem lov, bekendtgørelse og standarder

-         Info om en række temaer:

o   Bolig + bad

o   Udligningsforbindelser og beskyttelsesleder

o   Verifikation

o   Dimensionering

o   Arbejde under spænding

-         Erfaringer med de nye regler

-         Elsikkerhedsregler.dk

Temamødet starter kl. 17.00 og forventes afsluttet kl. 19.00

Afholdes: d. 13/11-2017.

Sted: Dansk El-Forbund, Lillebælt Jens Grøns Vej 20, 7100 Vejle.

Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning og skal ske senest d. 9/11-2017.

Tilmelding via telefon 76 42 43 50 eller via e-mail til lillebelt@def.dk 

Gå ikke glip af dette temamøde……!

Hilsen

Dansk El-Forbund, Lillebælt

13 Mandag18:00 FolkemødeAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 22:00

 

INVITATION TIL FOLKEMØDE

HVILKET VEJLE

VIL DU HAVE?

Mandag 13. november kl. 18.00-22.00

Bygningen, Ved Anlæget 14B, Vejle

ALLE ER VELKOMNE

– GRATIS ADGANG

Kom og vær med til at drøfte, hvad der skal ske i Vejle Kommune

efter valget 21. november.

MØD KANDIDATERNE – BLAND DIG I DEBATTEN

Vi har inviteret spidskandidaterne for alle de opstillingsberettigede

byrådspartier til at komme og give deres bud på udviklingen

af Vejle Kommune de næste fire år.

Hør deres synspunkter, oplev dem krydse klinger, bland dig i debatten

– og blive klogere på, hvor du skal sætte DIT X på valgdagen.

Til at styre debatten har vi inviteret journalist Kaare Johansen,

Vejle Amts Folkeblad.

PROGRAM

Kl. 18.00-19.00 Spisning: Stegt (valg)flæsk med persillesovs.

Kl. 19.00-22.00 Oplæg og debat mellem og med

byrådspolitikerne.

Hvis du ønsker at deltage i spisningen, skal du tilmelde dig

via din fagforening eller direkte til LO Vejle på e-mail 27pkn@hk.dk.

Sidste frist er onsdag 8. november.

Arrangør:

LO Vejle

15 Onsdag09:00 Åben kontortid på TEC...AFD: København
Slut: Onsdag 16:00

spørg karen om alt

vedrørende faglige og uddannelsesmæssige spørgsmål om elektrikeruddannelsen og om efter- og videreuddannelse.

Hvis du har spørgsmål eller overvejelser om:

 • * dit skoleforløb - både fagligt og personligt
 • * forhold om praktik - f.eks. din trivsel, løn, sikkerhed
 • * du har valgt den rigtige uddannelse
 • * efter- og videreuddannelsesmuligheder,
 •  

står der en dør åben for dig på TEC Frederiksberg ca. to onsdage om måneden fra kl. 9 - 16.

Her har uddannelsessekretær Karen G. Nielsen, Dansk El-Forbund København kontortid, og du er meget velkommen til at komme forbi. Samtalerne med Karen er naturligvis 100 % fortrolige.

Datoerne for åbningstider i 2017 er:

 • 11. januar 2017
 • 25. januar 2017
 • 22. februar 2017
 • 15. marts 2017
 • 5. april 2017
 • 10. maj 2017
 • 17. maj 2017
 • 31. maj 2017
 • 14. juni 2017
 • 23. august 2017
 • 6. september 2017
 • 4. oktober 2017
 • 18. oktober 2017
 • 1. november 2017
 • 15. november 2017
 • 29. november 2017
 • 20. december 2017

 

Karen kan også kontaktes uden for kontortiden:
tlf. 35 86 50 00
mobil 40 81 63 14
kgn@def.dk

15 Onsdag17:00 Valgflæsk og RævekagerAFD: Lillebælt
Slut: Onsdag 19:00

 

 

LO Vest inviterer på

Valgflæsk og Rævekager

på Markedsrestauranten i Brørup

onsdag d. 15. november 2017 kl. 17:00-19:00

Vi slutter af med valgflæsk ad libitum og rævekage ovenpå.

Aftens hovedtema:

Vejen Kommunen som arbejdsgiver og

Vejen Kommunen som udbyder af arbejdsopgaver.

Vi har inviteret kandidater fra alle 8 partier, som opstiller.

Kom og hør hvad partierne vil, hvis de får magt, som de har agt.

Deltag i debatten og stille de skarpe spørgsmål.

Aftens ordstyrer er Bjarne Jakobsen, Formand for 3F Kongeåen.

Alle er velkomne.

Tilmelding skal ske i din LO/FTF fagforening senest fredag d. 10. nov. eller på: Mail: tibpjh@privat.dk

Esbjerg Vejen Billund Varde Fanø

15 Onsdag17:30 Kolding for VelfærdAFD: Lillebælt
Slut: Onsdag 20:00

 

Kolding for Velfærd.

Fyraftensmøde om Den Offentlige Sektor og

Velfærd i Kolding.

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 17:30-20:00

hos FOA Kolding, Agtrupvej 84-86, Kolding.

Varm debat og kolde tal

Deltag i debatten med de lokale kandidater til kommunalvalget om f.eks.:

 • • Kan der bruges mindre tid på kontrol og papir - og mere på velfærd?
 • • Er udlicitering nødvendig?
 • • Udvikler vi gode arbejdspladser i Kolding Kommune?

LO Kolding byder på vand, kaffe og aftensmad m. en øl/vand.

Peter Andersen, LO Kolding og Nanna Højlund, Næstformand i LO Danmark, byder velkommen.

Alle er velkomne.

Tilmelding skal ske i din LO/FTF fagforening eller på: Mail: peter.andersen@3f.dk SMS: 2420 8921

LO Kolding i Samarbejde med LO Danmark

15 Onsdag17:30 Medlemsmøde i Svendborg -...AFD: Fyn
Slut: Onsdag 21:00

Medlemsmøde i Svendborg

På mødet i Svendborg får vi besøg af 2. viceborgmester, socialdemokraten Bo Hansen som vil give et bud på beskæftigelse og havneudvikling i Svendborg. Der sker og skal ske rigtigt meget omkring havnen og Frederiksøen - det udvikler havn og byen og skaber beskæftigelse.

Efter dette - og efter noget godt at spise - vil vi fra afdelingskontoret fortælle lidt om hvad der ellers rør sig i og omkring fagforeningen og vores fag. 

I år blandt andet om forårets overenskomstforhandlinger, aktuelle 3-parts forhandlinger om efteruddannelse, organiseringskampagnen, lærlingeuddannelsen, lønstatistikken, næste års kongres samt andet nyt fra forbund og afdeling.

 

Vi håber naturligvis også at du har emner, spørgsmål, ris eller ros med til mødet.

 

Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, Svendborg
Onsdag den 15. november 2017 kl. 17:30

 

Vi byder på aftensmad og vi forventer at mødet slutter senest kl. 21.00

Tilmelding sker her på hjemmesiden - klik på 'TILMELD DIG HER' - knappen herunder til højre...

 

På vegne af bestyrelsen

Erling Jensen

 

15 Onsdag18:30 Ekstraordinær...AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 21:00

Ekstraordinær generalforsamling

Afdelingen afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.30 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V., mødelokalerne 1. sal.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af kongresdelegerede
4. Valg af suppleanter
5. Eventuelt

Bemærk
Afdelingens endelige antal kongresdelegerede kendes endnu ikke.

Indstilling af kongresdelegerede
Indstillinger skal være afdelingskontoret i hænde senest onsdag d. 8. november 2017 med morgenposten.

Forud for kongressens afholdelse den 30. oktober – 2. november 2018, må afdelingens kongresdelegerede samt suppleanter påregne en del mødeaktivitet.

Tilmelding til spisning kl. 18.00
Ønsker du at deltage i spisning inden den ekstraordinære generalforsamling, bedes tilmelding ske på mail ostjylland@def.dk eller telefon 8675 2500 senest d. 8. november 2017.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

16 Torsdag10:00 El-Dre Klubben for...AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

 El-Dre KLubben

Vi mødes hver 3. torsdag i måneden fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er Bent Homann på mail

 bhomann8310@gmail.com

eller

tlf. 40898245.

16 Torsdag15:00 Velkommen til nye TR'er...AFD: København
Slut: Torsdag 18:00
NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER PÅ BESØG I TIKØBGADE 9

Formand Lars Bæk viser rundt i huset og byder velkommen til nyvalgte TR'er og AM'er.

Der bliver indkaldt til dette møde!

16 Torsdag16:00 Lektiecafe for lærlingeAFD: København
Slut: Torsdag 18:00

Du kan få hjælp til lektierne, hvis der er noget der driller

Mikael Vandrup eller Michael Mikkelsen sidder klar i lærlingelokalet i gården
i Tikøbgade 9 fra kl. 16 til 17-18.

16 Torsdag18:00 GeneralforsamlingAFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 21:00

Dansk El-Forbund Nordjylland

Generalforsamling torsdag den 16. november 2017 kl. 19:00

Mødelokalerne - Hadsundvej 184, Aalborg

 

 

 

 

 

Dagsorden:

 1.  

1.   Vedtagelse af forretningsorden

 1.  
 2. 2.   Valg af dirigent

 

 1. 3.   Beretning

 

 1. 4.   Regnskab og budget

 

 1. 5.   Indkomne forslag

 

 1. 6.   Valg

 

             A.   Faglig Sekretær Per Skjervedal Nielsen (modtager genvalg)

             B.   Faglig Sekretær Per Dahl Sørensen (modtager genvalg)

             C.   Bestyrelsesmedlem Ernst Jensen (modtager genvalg)

             D.   Bestyrelsesmedlem Henrik Bach Nielsen (modtager genvalg)

             E.   Bestyrelsesmedlem Michael Esgård Petersen (modtager genvalg)

             F.   Bestyrelsesmedlem Ken Kragh (modtager genvalg)

             G.   Bestyrelsessuppleanter                                       1. suppleant Henrik Jepsen

             H.   Bilagskontrollant                                                 Bent Rasmussen (ikke valgbar i.ht. Lovene) 

             I.    To bilagskontrollantsuppleaner for et år:               John Jensen

                                                                                            John Carstensen (ikke valgbar i.ht. Lovene)

             J.   Fanebærer     Rasmus Nørskov

             K.   Valg af Kongres delegerede

7.   Godkendelse af lærlinge og ungdomsudvalg

8.   Evt.

 

Forslag og indstillinger til valg til bestyrelse og bilagskontrollanter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til afdelingens love indsendes, så disse er modtaget i afdelingen Hadsundvej 184, 9000 Aalborg senest torsdag den 2. november 2017 kl. 16.00

(14 dage før generalforsamlingens afholdelse)

 

Vedr. dagsordenens pkt.6 A, B, C, D, E, F og H

Valg er enkeltvalg og der indstilles skriftligt i henhold til lovene til det enkelte punkt.

 

Vedr. dagsordenens pkt. 6 G, I , og J og K

Forslag kan stilles på generalforsamlingen, men kan også indsendes skriftligt inden generalforsamlingen

 

Vedr. dagsordenens pkt.7

Godkendelse for et år, af lærling og ungdomsudvalg på mindst 4 medlemmer blandt lærlinge og medlemmer til og med det fyldte 29 år. Forslag kan stilles på generalforsamlingen

 

OBS! Indkomne forslag kan efter indsendelsesfristen ses på afdelingens hjemmeside www.def.dk/nordjylland

 

På bestyrelsen vegne

Jens Kristian Andersen

afdelingsformand

 

 

17 Fredag15:00 Fejring af 25-års jubilarerAFD: København
Slut: Fredag 19:00
Tillykke til medlemmer, der kan fejre 25-års jubilæum i Dansk El-Forbund.

Tikøbgade 9, lokale 34 og 35.

 

 

18 Lørdag09:00 GULD Randers Julefrokost i...AFD: Midtjylland
Slut: Lørdag 18:00

Lørdag 18.11.17 Julefrokost i Den Gamle By - Århus. Hvor vi skal se 70ér afsnittet Påhæng velkommen.

Der serveres mad + 1øl + 1 snaps pr. person. Pris kr. 150,00 pr. deltager.

Seneste tilmelding 13.11.2017 - tilmelding er bindende

Vi kører fra afdelingen kl. 9.00

20 Mandag15:00 EL-BRANCHENS FREMTID ER NU !AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 19:15

 

 •  

 • El-branchens fremtid er nu!

Digitalisering, robotter og internet-of-things er nogle af de teknologier, der i disse år forandrer elbranchen.

Dansk El-Forbund og TEKNIQ ønsker, at branchen står stærkest muligt i forhold til de muligheder, som ny teknologi tilbyder, og de to organisationer sætter derfor fokus på teknologi og el-branchens fremtid.

Derfor inviterer Dansk El-Forbund og TEKNIQ til dialog om, hvilke muligheder og udfordringer de nye teknologier giver.

På mødet vil der være debat om, hvordan branchen bedst møder udviklingen, og der er brug for dit input.

Der gennemføres fire møder forskellige steder i landet for medlemmer af TEKNIQ og Dansk El-Forbund. Du vælger selv det møde, der passer dig bedst. Det er gratis at deltage. Der er 100 pladser til hvert møde, så skynd dig at melde dig til.

Ordstyrer er journalist Mette Walsted Vestergaard.

 
Hent programmet i boksen til højre.

 

Dato

20. november 2017
kl. 15:00 - 19:15

Sidste tilmelding:
13. november 2017

 

Sidste afmeldingsdato:
20. november 2017

Mødearrangør

TEKNIQ

Sted

HUSET, Middelfart
Hindsgavl Alle 2
5500 Middelfart

Se på kort

Materiale til Download

Hent program

20 Mandag17:00 Nye El-reglerAFD: Midtjylland
Slut: Mandag 20:00
Sikkerhedsstyrelsen vil orientere om de Nye El-regler

Mandag den 20. november 2017 kl. 17.00 - 20.00, på afdelingskontoret Banetoften 54, Holstebro.

Hvad betyder de nye El-regler for dig, El-lov, Bekendtgørelse og Standarder.

Uddrag fra programmet:

-         Sammenhæng mellem lov, bekendtgørelse og standarder og erfaring med de nye regler.

-         Elsikkerhedsregler.dk

SE orginal indbydelse: Tryk her

Tilmelding på denne hjemmeside.

20 Mandag17:00 Temamøde El-dokumentation af...AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 20:30

Temamøde i afdelingen - El-dokumentation af bygningsinstallationer

Har du helt styr på, hvilke krav der stilles til el-dokumentation af bygningsinstallationer? Hvilke standarder og regler skal overholdes? Og hvordan gøres dette nemmest og hurtigst? Dette seminar henvender sig til dig, der vil have svar på ovenstående.
Temamødet er udviklet sammen med IGE-XAO NORDIC. Det er også denne virksomhed, der vil være oplægsholder på de enkelte temamøder. Virksomheden har el-tegneprogrammer som deres virkeområde.

UDBYTTE

Seminaret vil gøre dig fortrolig med, hvilke krav der stilles til el-dokumentation af bygningsinstallationer  - og sammenhængene mellem el-dokumentationen, tilbudsberegning og tilfredse kunder.

Efter seminaret vil du være i stand til at identificere behovet for el-dokumentation, samt hvordan du kan udfærdige selve dokumentationen. På den måde vil du spare tid og penge, samt få mere tilfredse kunder.

Indhold

Hvad står der i bekendtgørelsen angående dokumentation af bygningsinstallation?
En kort gennemgang af kravene iht. bekendtgørelsen.

Hvornår skal du dokumentere en bygningsinstallation?
Gennemgang af praktisk eksempel på, hvordan en dokumentation kan se ud.

Hvad skal dokumentationen indeholde?
En gennemgang af de dokumenter der skal til, når der dokumenteres.

Hvordan kan du dokumentere en bygningsinstallation?
En kort gennemgang af et praktisk eksempel på, hvordan en dokumentation af installationen kan se ud.

Hvorfor bør du dokumentere installationen?
En kort gennemgang af gode grunde for at dokumentere installationen.

Hvordan laver du en opmåling, og hvordan bliver det til et tilbud?
En kort gennemgang af hvordan du nemt kan lave en opmåling i henhold til EBA.
Gennemgang af hvordan en opmåling kan blive til et tilbud.

Tilmeld dig på lillebelt@def.dk eller 76 42 43 50 senest den 13. november 2017. Der bliver serveret aftensmad til mødet.

Vel mødt, Karl-Jørn Petersen, formand

 

21 Tirsdag17:00 Brok og Teknik temamødeAFD: Østjylland
Slut: Tirsdag 20:00

Brok- og Teknikmøde 2017   

For elektrikere beskæftiget med almene installationer, IBI-installationer, automatik, tavler og industri.

 

Mødet er
tirsdag den 21. november 2017, kl. 17.00

på Afdelingskontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

 

Tilmelding senest 14. november på e-mail ostjylland@def.dk eller tlf. 86752500.

Igen i år vil du kunne møde op og brokke dig! Og brok modtages som sædvanligt med glæde…

Dette er en enestående lejlighed til at møde op og kvit og frit levere en god gang brok sammen med nye, såvel som gamle kolleger.

For nye brokkere:

Brokkemøderne er en over 20 år gammel tradition, hvor du har mulighed for at brokke dig over produkterne, som nedenstående virksomheder leverer.

Igennem årene er der meget brok, som rent faktisk er blevet udmøntet i forbedringer af materialet til glæde for dig og dine kolleger.

Så er der noget, du vil brokke dig over, så kom til en hyggelig aften sammen med andre brokkere.

Har du et bevis for dit brok, så tag det endelig med til denne aften, så der kan blive syn for sagen = brokkeriet.

Som sædvanlig vil du møde kompetente repræsentanter fra både den tekniske og produktionsmæssige side hos virksomhederne.

Lauritz Knudsen/Schneider Electric - leverandør af kvalitets el-materiel

ELOGIC SYSTEMS - som udbyder et bredt udbud af kvalitets-el-tavler samt et komplet sortiment i udendørs kapslinger (kabelskabe).

 

For at det hele ikke skal gå op i brok, vil der fra ovenstående virksomheder være følgende korte temaindlæg. Og hvis der skulle være nyt af epokegørende art, så vil du også høre om det.

Fra Lauritz Knudsen: Energioptimering løsninger for en bedre udnyttelse af energien

Fra Elogic: Hvilken indflydelse har den nye tavlestandard på hverdagens tavler?

Programmet

Kl. 17.00 - 18.30   Afdelingen byder velkommen

                          Derefter de tekniske indlæg v/leverandørerne.

Kl. 18.30 - 19.00   Spisning

Kl. 19.00 - 21.00   Brokkemøde hvor virksomhederne ser frem til dine ”brokker” med glæde

 

Vi ses til en hyggelig aften med brok, energi/teknik og godt humør.

 

Venlig hilsen

Dansk El-Forbund

Afdeling Østjylland

 

 

 

 

 

22 Onsdag17:30 Medlemsmøde - Odense LetbaneAFD: Fyn
Slut: Onsdag 21:00

Medlemsmøde i Odense

Igen i år afholder vi medlemsmøde, hvor vi håber at se dig og rigtig mange af vore øvrige kolleger.

I år har vi valgt at krydre arrangementet med et indlæg fra Odense Letbane. Den fynske hovedstad er for tiden under stor forandring, meget tydeligt ses dette på omfattende vejarbejder i forbindelse med etableringen af den kommende letbane, som løber fra Tarup og gennem hele byen for at ende i Hjallese. 

Hvad betyder det på sigt for Odense - og hvad er en letbane egentligt for en elektrisk størrelse? Disse og sikkert mange andre spørgsmål vil en repræsentant fra Odense Letbane gøre os klogere på i løbet af det planlagte indlæg.

Efter dette - og efter noget godt at spise - vil vi fra afdelingskontoret fortælle lidt om hvad der ellers rør sig i og omkring fagforeningen og vores fag. 

I år blandt andet om forårets overenskomstforhandlinger, aktuelle 3-parts forhandlinger om efteruddannelse, organiseringskampagnen, lærlingeuddannelsen, lønstatistik, næste års kongres samt andet nyt fra forbund og afdeling.

Vi håber naturligvis også at du har emner, spørgsmål, ris eller ros med til mødet.

 

Odin Havnepark, Mødefabrikken, Lumbyvej 17, Odense 
Onsdag den 22. november 2017 kl. 17:30

 

Der er spisning undervejs og vi forventer at mødet slutter senest kl. 21:00

Tilmelding sker her på hjemmesiden - klik på 'TILMELD DIG HER' - knappen herunder til højre...

 

På vegne af bestyrelsen

Erling Jensen

23 Torsdag17:15 GeneralforsamlingAFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 23:00
Virksomhedsbesøg og generalforsamling, torsdag den 23. november 2017 kl. 17.15

Virksomhedsbesøg , Viborg kraftvarmeværk Gyldenrisvej 7, 8800 Viborg
Kl. 17.15 Rundvisning, vi mødes på Viborg kraftvarmeværk.
Kl. 18.30 Kørsel fra varmeværket til Tinghallen.

Generalforsamling i Tinghallen, Tingvej 2, 8800 Viborg,
Kl. 18.45 Spisning

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingskontoret i hænde mandag den 13. november 2017 kl. 12.00, efterfølgende kan du se alle forslag på vores hjemmeside.

Samkørsel, hvis du ønsker vi kooordinere samkørsel til generalforsamlingen. skal du kontakte afdelingskontoret.

Tilmelding til spisning og/eller samkørsel, senest den 13. november 2017, på denne hjemmeside eller T. 8643 8246 eller 9741 3355. Husk,  at oplyse hvilken by du ønsker samkørsel fra, dit telefonnummer, medlemsnummer eller Cpr. nummer. Så vil vi efterfølgende kontakte dig og oplyse vores kørselsplan.

Generalforsamligs dagsorden

1. Velkomst ved formanden
2. Godkendelse af forretningsorden og valg af dirigent(er)
3. Valg af stemmeudvalg
4. Godkendelse af dagsorden
5. Beretning
6. Regnskab
7. Afdelingsbudget for 2018 og fastlæggelse af afdelingskontingent
8. Indkomne forslag
9. Valg til afdelingsbestyrelsen
10.Valg af kongresdelegerede
11. Eventuelt

27 Mandag16:00 AkkordklubmødeAFD: København
Slut: Mandag 18:00
27 Mandag17:00 Brokke- og TeknikmødeAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 20:00

Brokke- og Teknikmøde 2017 - Med Lauritz Knusen/ Schneider Electric og Elogic Systems

For elektrikere beskæftiget med almene installationer, IBI-installationer, automatik, tavler og industri.

Mødet afholdes mandag den 27. november 2017, kl. 17.00 på Jens Grøns Vej 20, 7100 Vejle.

Igen i år vil du kunne møde op og brokke dig! Og brok modtages som sædvanligt med glæde…

Dette er en enestående lejlighed til at møde op og kvit og frit levere en god gang brok sammen med nye, såvel som gamle kolleger.

For nye brokkere:
Brokkemøderne er en over 20 år gammel tradition, hvor du har mulighed for at brokke dig over produkterne, som nedenstående virksomheder leverer. Igennem årene er der meget brok, som rent faktisk er blevet udmøntet i forbedringer af materialet til glæde for dig og dine kolleger.

Så er der noget, du vil brokke dig over, så kom til en hyggelig aften sammen med andre brokkere.

Har du et bevis for dit brok, så tag det endelig med til denne aften med brokhygge, så der kan blive syn for sagen = brokkeriet. Som sædvanlig vil du møde kompetente repræsentanter fra både den tekniske og produktionsmæssige side hos virksomhederne.

Lauritz Knudsen/Schneider Electric - leverandør af kvalitets elmateriel

ELOGIC SYSTEMS - som udbyder et bredt udbud af kvalitets-eltavler samt et komplet sortiment i udendørs kapslinger (kabelskabe).

For at det hele ikke skal gå op i brok, vil der fra ovenstående virksomheder være følgende korte temaindlæg. Og hvis der skulle være nyt af epokegørende art, så vil du også høre om det.

Fra Lauritz Knudsen: Energioptimering løsninger for en bedre udnyttelse af energien.

Fra Elogic: Hvilken indflydelse har den nye tavlestandard på hverdagens tavler?

Programmet:

Kl. 17.00 - 18.30 Afdelingen byder velkommen - Derefter de tekniske indlæg v/leverandørerne.

Kl. 18.30 - 19.00 Spisning

Kl. 19.00 - 21.00 Brokkemøde, hvor virksomhederne ser frem til dine ”brokker” med glæde.

Du skal tilmelde dig senest 17/11-2017 enten pr. e-mail lillebelt@def.dk eller telefon 76424350. Du er også velkommen til at komme forbi afdelingen og tilmelde dig. Vi ses til en hyggelig aften med brok, energi/teknik og godt humør.

Afdeling Lillebælt
Karl-Jørn Petersen, formand

 

27 Mandag18:00 Akkord-klub mødeAFD: Østjylland
Slut: Mandag 21:00

Akkord- klubben

Samt Akkord-udvalget holder følgende møder mandage i 2017

 • 6. februar
 • 8. maj
 • 4. september
 • 27. november

 

Udvalget starter kl. 17:00

Klubmødet starter kl. 18:00

Møderne holdes på afdelingskontoret

Rymarken 4, 3.sal

8210 Aarhus V.

29 Onsdag09:00 Åben kontortid på TEC...AFD: København
Slut: Onsdag 16:00

spørg karen om alt

vedrørende faglige og uddannelsesmæssige spørgsmål om elektrikeruddannelsen og om efter- og videreuddannelse.

Hvis du har spørgsmål eller overvejelser om:

 • * dit skoleforløb - både fagligt og personligt
 • * forhold om praktik - f.eks. din trivsel, løn, sikkerhed
 • * du har valgt den rigtige uddannelse
 • * efter- og videreuddannelsesmuligheder,
 •  

står der en dør åben for dig på TEC Frederiksberg ca. to onsdage om måneden fra kl. 9 - 16.

Her har uddannelsessekretær Karen G. Nielsen, Dansk El-Forbund København kontortid, og du er meget velkommen til at komme forbi. Samtalerne med Karen er naturligvis 100 % fortrolige.

Datoerne for åbningstider i 2017 er:

 • 11. januar 2017
 • 25. januar 2017
 • 22. februar 2017
 • 15. marts 2017
 • 5. april 2017
 • 10. maj 2017
 • 17. maj 2017
 • 31. maj 2017
 • 14. juni 2017
 • 23. august 2017
 • 6. september 2017
 • 4. oktober 2017
 • 18. oktober 2017
 • 1. november 2017
 • 15. november 2017
 • 29. november 2017
 • 20. december 2017

 

Karen kan også kontaktes uden for kontortiden:
tlf. 35 86 50 00
mobil 40 81 63 14
kgn@def.dk

29 Onsdag16:00 UngdomsudvalgsmødeAFD: København
Slut: Onsdag 18:00

SOM-møde: Sidste Onsdag i Måneden

Møderne foregår i lærlingelokalet i gården, Tikøbgade 9.

29 Onsdag17:00 Kursus i Acti 9, Smartlink,...AFD: Storstrøm
Slut: Onsdag 21:00

I samarbejde med Schneider Electric tilbyder et kursus i:

 • Acti 9 serien
 • Smartlink
 • Måler/gateways
 • PowerTag
 • Andre emner

 

Der er både teori og hands on.

Tid og sted

Dansk El- Forbund, Torvestræde 7, 4760 Vordingborg

29. november 2017, kl. 17.00 - 21.00

Tilmelding

Tilmeld dig her på siden eller via mail: storstrom@def.dk eller på SMS: 23 98 42 18.

Der serveres et måltid mad i løbet af aftenen.

Tilmelding senest 22. november 2017, kl. 12.00

30 Torsdag16:00 Lektiecafe for lærlingeAFD: København
Slut: Torsdag 18:00

Du kan få hjælp til lektierne, hvis der er noget der driller

Mikael Vandrup eller Michael Mikkelsen sidder klar i lærlingelokalet i gården
i Tikøbgade 9 fra kl. 16 til 17-18.

30 Torsdag17:00 Akkordklub-møde novemberAFD: Lillebælt
Slut: Torsdag 21:00
Afdeling Lillebælt, Akkordklub

Akkordklubben Lillebælt holder møde i afdelingen. Vi starter med et varmt måltid mad.

Kom og hør, hvordan man kan spotte nye projekter, hvor der er mulighed for akkordarbejde. Tilmeld jer senest mandag den 27. november på mail til lillebelt@def.dk eller tlf. 76 42 43 50. Vel mødt!

december 2017

01 Fredag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: København
Slut: Fredag 12:00

Københavnsafdelingen holder bestyrelsesmøde.

Dette møde er blot til orientering!

04 Mandag08:30 AFDELINGSBESTYRELSESMØDEAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

Afdeling Vestsjælland afholder bestyrelsesmøde

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på vestsj@def.dk

04 Mandag17:30 Ungdoms- og udvalgsmøde AFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00

Ungdom

Ungdomsudvalgsmøde

 

kl. 17:30

Dansk El-Forbund, Rymarken 4, 8210 Aarhus V

09 Lørdag13:00 JulestueAFD: Østjylland
Slut: Lørdag 16:00

Julestue

 

Dansk El-Forbund, Afd. Østjylland holder julestue lørdag d. 9. december 2017 fra kl. 13.00 – 16.00 i lokalerne på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

 

Der bliver spændende underholdning, for Kolling & Lillebror kommer med deres julesjov – og vi skal synge Søren Banjomus, På loftet sidder nissen og Rudolf med den røde tud.

Der bliver Støvledans, Jule-boogiewoogie og Volvo-dansen med rensdyrtræk. Kort sagt et show i børnehøjde, hvor vi synger og danser - og måske vil der falde julesne - det ved vi ikke helt.

 

Program

Kl. 13.00            Dørene åbnes

Kl. 13.15            Gløgg og æbleskiver – kaffe/the

Kl. 14.15            Godteposer udleveres

Kl. 16.00            Afslutning

 

Der uddeles godteposer til medlemmers børn under 15 år. For børn over 15 år betales der 50 kr. for godteposen.

 

Billetter forevises ved udlevering af godtepose. Der udleveres kun godtepose til fremmødte børn.

 

Tilmelding senest 1. december til afdelingskontoret på mail ostjylland@def.dk eller telefon 8675 2500.

Oplys dit medlemsnummer og navn samt antal egne børn og antal voksne deltagere.

10 Søndag14:00 Juletræ i FredericiaAFD: Lillebælt
Slut: Søndag 17:00

Årets juletræsfest i Fredericia-området holdes i Fredericia Idrætscenters festlokale, Vestre Ringvej 100, Fredericia.
Gæstebørn koster 50 kr. Sidste tilmeldingsfrist er den 27. november 2017.

Print tilmeldingsblanketten udfyld og send den til Jens Grøns Vej 20, 7100 Vejle eller mail den til lillebelt@def.dk
Tilmelding kan kun ske ved at indsende denne blanket

Det er vigtigt, at vi har antal børn (pige eller dreng) og deres alder. Velmødt til juletræsfesten.

 

 

 

 

10 Søndag14:00 Juletræsfest 2017AFD: København
Slut: Søndag 17:30

Juletræsfest i fagforeningen

Søndag den 10. december 2017 kl. 14.00-17.30
i Dansk El-Forbund København, Tikøbgade 9, 2200 København N.

 

Nisse Claus kommer og underholder - og der vil være godteposer til børnene og lotteri for de voksne.

Der vil blive serveret gratis æbleskiver og gløgg. Sandwich kan købes

Prisen er 100 kr. pr. deltager.

Tilmeld og betal KONTANT i afdelingens åbningstid, senest fredag den 1. december 2017. Hav gerne lige penge med  Tilmelding er bindende.

 

Da der ifølge brandmyndighederne maks. må være 500 personer, gælder først til mølle-princippet.

 

Husk billetterne! De skal vises ved indgangen.

13 Onsdag17:00 Netværksmøde for...AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 19:00

NETVÆRKSMØDE   

 

 

Møde for tillidsrepræsentanter

og

arbejdsmiljørepræsentanter.

 

Temaerne for møderne aftales løbende.

Formål med mødet er erfaringsudveksling

        og danne netværk.

14 Torsdag15:00 velkommen til nye TR'er...AFD: København
Slut: Torsdag 18:00
NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER PÅ BESØG I TIKØBGADE 9

Formand Lars Bæk viser rundt i huset og byder velkommen til nyvalgte TR'er og AM'er.

Der bliver indkaldt til dette møde!

14 Torsdag16:00 Lektiecafe for lærlingeAFD: København
Slut: Torsdag 18:00

Du kan få hjælp til lektierne, hvis der er noget der driller

Mikael Vandrup eller Michael Mikkelsen sidder klar i lærlingelokalet i gården
i Tikøbgade 9 fra kl. 16 til 17-18.

20 Onsdag09:00 Åben kontortid på TEC...AFD: København
Slut: Onsdag 16:00

spørg karen om alt

vedrørende faglige og uddannelsesmæssige spørgsmål om elektrikeruddannelsen og om efter- og videreuddannelse.

Hvis du har spørgsmål eller overvejelser om:

 • * dit skoleforløb - både fagligt og personligt
 • * forhold om praktik - f.eks. din trivsel, løn, sikkerhed
 • * du har valgt den rigtige uddannelse
 • * efter- og videreuddannelsesmuligheder,
 •  

står der en dør åben for dig på TEC Frederiksberg ca. to onsdage om måneden fra kl. 9 - 16.

Her har uddannelsessekretær Karen G. Nielsen, Dansk El-Forbund København kontortid, og du er meget velkommen til at komme forbi. Samtalerne med Karen er naturligvis 100 % fortrolige.

Datoerne for åbningstider i 2017 er:

 • 22. februar 2017
 • 15. marts 2017
 • 5. april 2017
 • 10. maj 2017
 • 17. maj 2017
 • 31. maj 2017
 • 14. juni 2017
 • 23. august 2017
 • 6. september 2017
 • 4. oktober 2017
 • 18. oktober 2017
 • 1. november 2017
 • 15. november 2017
 • 29. november 2017
 • 20. december 2017

 

Karen kan også kontaktes uden for kontortiden:
tlf. 35 86 50 00
mobil 40 81 63 14
kgn@def.dk

21 Torsdag10:00 El-Dre Klubben for...AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

 El-Dre KLubben

Vi mødes hver 3. torsdag i måneden fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er Bent Homann på mail

 bhomann8310@gmail.com

eller

tlf. 40898245.

28 Torsdag17:00 Juletræ i KoldingAFD: Lillebælt
Slut: Torsdag 20:00

Årets juletræsfest i Kolding-området holdes i Ungdomsgården DUI-LEG og VIRKE, Ålykkegade 43, Kolding.
Juletræet tændes kl. 17.00.

Gæstebørn koster 50 kr. Betaling ved indgangen. Sidste tilmeldingsfrist er den 12. december 2017.

Print tilmeldingsblanketten udfyld og send den til Jens Grøns Vej 20, 7100 Vejle eller mail den til lillebelt@def.dk
Tilmelding kan kun ske ved at indsende denne blanket

Vel mødt til juletræsfesten!

januar 2018

11 Torsdag17:00 Pension informationAFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 20:00

pensions informationsmøde

Torsdag den 11. januar 2018, kl. 17.00 på afdelingens kontoret Banetoften 54, Holstebro

Pension Danmark vil gennemgå og give eksemper på hvordan man får mest ud af vores pensionsopsparing.

Indbydelse og program senere.

 

18 Torsdag10:00 El-Dre Klubben for...AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

 El-Dre KLubben

Vi mødes hver 3. torsdag i måneden fra kl. 10:00-12:00 på Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Kontaktperson er Bent Homann på mail

 bhomann8310@gmail.com

eller

tlf. 40898245.

18 Torsdag17:00 Sikkerhedestyrelsen Fr.havnAFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 19:30

Temamøde med sikkerhedsstyrelsen i Frederikshavn.

 

Hvad betyder de nye El-regler for dig?

Er du på vej til, eller er du allerede i gang med, at arbejde med de ny regler…

Så er dette temamøde lige noget for dig.

Sikkerhedsstyrelsen vil fortælle om de nye regler, og give eksempler på disse.

 

-Sammenhæng mellem lov, bekendtgørelse og standarder

-Info om en række temaer:

· Bolig + bad

· Udligningsforbindelser og beskyttelsesleder

· Verifikation

· Dimensionering

· Arbejde under spænding

-Erfaringer med de nye regler

-Elsikkerhedsregler.dk

 

Temamødet starter kl. 17 og forventes afsluttet ca. kl. 19.30

Temamøderne afholdes :

Torsdag den 5. oktober 2017, i Afdelingen, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg.

Torsdag den 18. januar 2018, Møllehuset, Skovalleen 45, 9900 Frederikshavn.

Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning, senest 5 dage før.

Tilmelding via telefon på 96318600, mail  Nordjylland@def.dk eller på længere ned på siden

Gå ikke glip af dette temamøde……!

Hilsen

Dansk El-Forbund Nordjylland

Se indbydelsen her