20 AT-påtaler til el-området i oktober

Fare for ulykker dominerer fortsat problemerne på el-arbejdspladserne

At-reaktioner 10 22

Heller ikke i oktober var det mindre farligt for elektrikerne at gå på arbejde. Nogenlunde sådan kan man – måske – konkludere ud fra Arbejdstilsynets (AT) opgørelse over reaktioner ved aflagte besøg på arbejdspladserne.

I hvert fald afgav myndigheden i løbet af måneden 20 reaktioner til bygge- og anlægsområdet elinstallation, hvoraf 15 var strakspåbud, mens der blev nedlagt et enkelt forbud mod videre arbejde. De to reaktionsformer er de skrappeste i tilsynets ’værktøjskasse’.

Igen handlede de fleste af de kritisable forhold om risiko for ulykker. 12 af reaktionerne gjaldt ulykkesrisici, mens kemi, støv og biologi fik tre påtaler.

Årets samlede ’høst’ er ved indgangen til november på 288 reaktioner. Af disse har 169 handlet om risiko for ulykker, mens 63 har haft fokus på kemi, støv og biologi. Af de 288 reaktioner har 216 været strakspåbud, mens der er blevet nedlagt forbud 17 gange.

I hele 2021 blev der samlet afgivet 316 reaktioner til elinstallation. 197 handlede om ulykkesrisici, og 63 gjaldt kemi, støv og biologi. Der blev afgivet 237 strakspåbud og nedlagt 12 forbud.

Tilsynet fortæller selv, at en ændret opgørelsesmetode betyder, at man ikke direkte kan sammenligne tal fra i år med tal fra sidste år. Det ændrer dog ikke på, at de 17 forbud i årets ti første måneder er væsentligt flere end de 12, der blev nedlagt i hele 2021.

At-reaktioner 01-10 22

At-reaktioner 2021