A-kasse-fusion er en realitet

Fra nytår får du og dine kollegaer en ny faglig a-kasse

Den første januar 2021 får medlemmerne en ny faglig a-kasse.

Det blev endeligt vedtaget på delegeretmøder 19. november i henholdsvis den hidtidige El-fagets A-kasse (EAK) og den nye Din Faglige A-kasse (FAK).

EAK - FAK
Fusionen blev enstemmigt vedtaget ved delegeretmødet 19. november 2020
Foto: Claus Boesen

Ny formand: derfor er fusionen en fordel for dig

Formand for den nye a-kasse er Dansk El-Forbunds egen næstformand Benny Yssing.

Han lægger bl.a. vægt på fordelene ved at slå de a-kasser sammen og skabe en moderne og bæredygtig a-kasse til gavn for Dansk El-Forbunds medlemmer.

"Vi må se realiteterne i øjnene. Det er kompliceret og dyrt at drive en moderne a-kasse. Derfor er det smart og tidssvarende at samle styrkerne."

Benny Yssing uddyber, hvordan dette kommer det enkelte DEF-medlem til gode:

"Ved at slå de to a-kasser sammen kan vi netop fastholde det faglige fokus. For når vi samler kræfterne, kan vi frigive ressourcer til at styrke den fagligt funderede rådgivning i samarbejde med forbundene og deres lokalafdelinger og understøtte medlemmets faglige udvikling."

Et grundigt forarbejde

Forberedelserne til fusionen har dog stået på længe. Allerede i sommeren 2019 indgik EAK og Byggefagenes A-kasse en samarbejdsaftale om fusionen – den omhandlede bl.a. arbejdspolitiske mål og værdigrundlaget for en ny fælles a-kasse.

Kort efter blev sekretariatschef Louise Høgh ansat til at lede først fusionen og siden hen den nye a-kasse.

Og i december 2019 afholdt de to tidligere a-kasser delegeretmøder, hvor der blev stemt ja til en fusion.

2020 er blevet brugt på at forberede fusionen, som altså nu er en realitet.