Alarm- og Elektrikeroverenskomstens Kompetencefond

Find information om, hvordan du søger tilskud til efter- og videreuddannelse.

Ønsker du at efter- eller videreuddanne dig, kan du læse her, hvordan du søger om tilskud fra Alarm- og elektrikeroverenskomstens Kompetencefond.

Har du spørgsmål til kompetencefonden eller efter- og videreuddannelse, er du meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling, som tilbyder individuel uddannelsesvejledning.

Er du lærling, kan du søge tilskud til uddannelse i fritiden. Læs mere længere nede.

Sådan får du tilskud til uddannelse
Hvem kan få tilskud?

Hvis du er ansat i en virksomhed med overenskomst mellem Alarm- og elektrikeroverenskomsten, kan du få tilskud til uddannelse. (der gælder særlige regler for lærlinge, se nederst på siden her)

Ordningen omfatter alle medarbejdere, som er omfattet af Alarm- og elektrikeroverenskomsten indgået mellem og DI og Dansk El-Forbund, og som har minimum 6 måneders anciennitet i det aktuelle ansættelsesforhold.

Nedenfor kan du finde en oversigt over alle kurser, som fonden med garanti yder tilskud til. Hvis du har behov for uddannelsestilbud, som ikke optræder på nogle af listerne, kan du indsende en begrundet ansøgning. Sådanne ansøgninger behandles altid af kompetenceudviklingsfonden.

Så meget kan du få i tilskud

Du har ret til to ugers selvvalgt uddannelse – det vil sige 10 kursusdage om året.

Når du ansøger, skal du også vedhæfte en skriftlig godkendelse fra virksomheden, hvori der står, at du har ret til fri i perioden, hvor kurset afholdes.

Du kan søge om tilskud til:

 • Deltagergebyr
 • 85 procent af bruttoløntabet, der dækkes sammen med den offentlige tilskudsstøtte (se voksenuddannelse.dk)
 • Tilskud til kost og logi, hvis der er mere end 1,5 timers transporttid
 • Transportgodtgørelse (kun hvis du ikke er berettiget til offentlig tilskudsstøtte)

Bruttoløn er løn inkl. pension, ferietillæg, skifteholdstillæg og fritvalgskonto fastsat i henhold til overenskomsten.

85 procent af løntabet dækkes i samarbejde med de offentlige tilskudsmidler, som du søger separat. Her er et afslag lige så vigtig at få som et tilsagn.

For at få kompetencefondens midler til at række til så mange kollegaer som muligt er det nødvendigt, at du i videst mulige omfang også benytter dig at de offentlige tilskudsmuligheder.

Din arbejdsgiver må hverken udbetale hel eller delvis løn til dig, når du er på selvvalgt uddannelse.

Tilskud til kost og logi
Har du mere end 1,5 times transporttid til undervisningsstedet, kan medarbejderen søge om logi fra dagen før kursusstart. Udgifter til kost og logi skal kunne dokumenteres.

Logi: (evt. offentligt tilskud trækkes fra)

 • Hovedstadsområdet: Kr. 728,00
 • Århus: Kr. 650,00
 • Øvrige: Kr. 604,00

Skal du overnatte i forbindelse med selvvalgt uddannelse, så skal du søge om dækning af udgifter til kost hos kompetencefonden.

Du kan kun få dækket udgifter til kost, hvis du er berettiget til dækning af logi.

Fonden kan yde følgende tilskud til kost:

 • Morgenmad: Kr. 43,88
 • Frokost: Kr. 87,75
 • Middag: Kr. 160,87

I alt pr. døgn: Maks, kr. 292,50 pr. døgn

Der kan ikke søges tilskud til:

 • Ekstraudgifter ved at tage kurset i weekenden, når kurset udbydes på hverdage
 • Kørsel med taxa
 • P-billetter

Akkumulering af uddannelse
Din ret til frihed ifm. uddannelse akkumuleres. Det betyder, at du har ret til at afvikle ikke-forbrugt tid fra de foregående to kalenderår. De ældste uger/dage bruges først.

Hvis du fx i de to foregående år ikke har været på selvvalgt uddannelse, vil du have ret til op til 30 dages selvvalgt uddannelse. Har du haft 6 dages selvvalgt uddannelse i de 2 foregående år, så vil du have ret til 24 dages selvvalgt uddannelse nu.

Sådan søger du tilskud

Du skal altid søge, før kurset eller uddannelsen afholdes.

Før kursusstart:

 • Download ansøgningsblanketten nedenfor
 • Tilføj dine oplysninger, navn m.m., samt kontaktperson i virksomheden
 • Send herefter ansøgningen via Mit DEF. Du skal oprette en ny meddelelse og vedhæfte din ansøgning - MitDEF- ny besked – medlemskab – Øvrigt – fondsansøgning
 • Du skal derudover ansøge om offentlig tilskudsstøtte (SVU, VEU, Omstillingsfonden) – du kan se på positivlisten ud for hver uddannelse, hvor du skal søge. Læs evt. mere på voksenuddannelse.dk.
 • Jo flere offentlige midler du får, jo flere af dine kolleger kan komme på uddannelse.
 • Du modtager en kvittering via Mit DEF, og oplysningerne sendes samtidig til din arbejdsgiver, der skal bekræfte, at du har været ansat i 6 måneder, og at det er aftalt, at du tager på selvvalgt uddannelse.
 • Herefter går sagsbehandlingen i gang. Senest efter 10 hverdage vil du modtage svar.
 • Du kan nu tage på kursus

Når du har fået godkendt din ansøgning om tilskud, kan du indsende fakturaen fra kursusudbyderen via Mit DEF. Så betaler fonden kursusafgiften på dine vegne. Dette er ikke et krav men et tilbud, så du slipper for selv at lægge ud.

Godkendelsen fra fonden gælder i 12 måneder.

Efter du har været på kursus:

Efter du har været på kursus, skal du selv indsende dokumentation herom. Dette skal ske seneste 1 måned efter udgangen af det kvartal, du har været på kursus. Herefter indsættes tilskuddet på din konto.

Bemærk, at hvis du har været på AMU-kursus, skal du søge om VEU-godtgørelse på efteruddannelse.dk efter endt kursus.

Positivliste – uddannelse du kan få tilskud til

Alle kurser i kursuskataloget: Elbranchens efteruddannelse (ansøg om VEU + fonden)

Akademikurser (ansøg om SVU + Omstillingsfond og fonden)

 • AU El-installation
 • AU Energiteknologi
 • AU Automation og Drift
 • AU Byggeteknologi
 • AU Byggekoordination

DBI-kurser (kun tilskud fra fonden)

 • A-prøve til personcertificering af installatør af automatiske brandalarmanlæg – ABA-anlæg – Kursusnummer CKE 99100
 • A-prøve til personcertificering af installatør af automatiske varslingsanlæg – AVA-anlæg – Kursusnummer CKE 99500
 • Brandteknisk basiskursus for installatører – Kursusnummer BRO 15110
 • Eksamensforberedelse – Projektering af automatiske brandalarmanlæg – ABA-anlæg – Kursusnummer BRO 15121
 • Erfa-kursus, automatiske brandalarmanlæg – ABA og automatiske varslingsanlæg – AVA – Kursusnummer BRO 15900
 • Fagleder for automatiske brandalarmanlæg – ABA automatiske varslingsanlæg – AVA og automatisk brandventilation termisk – ABV termisk – Kursusnummer BRO 15300
 • Projektering af automatiske brandalarmanlæg – ABA – Kursusnummer BRO 15120
 • Projektering af automatiske varslingsanlæg – AVA – Kursusnummer BRO 15130
 • Projektering af automatiske sprinkleranlæg AVS – Kursusnummer BRO 15130

Kurser i Microsoft Office igennem AMU: Excel, Word, Outlook, og Acess (søg VEU og fonden)

Udbydere (udpluk):

 • Jylland: IBC Kolding
 • Sjælland: Niels Brock - Copenhagen Business College, Erhvervsskolen Nordsjælland og København Nord.

Letøvet niveau

 • Opstillinger og layout i tekst. 2 dage. DKK 544. Fagnummer 47215.
 • Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram. 1 dag. DKK 184. Fagnummer 47212.
 • Effektiv anvendelse af tekstbehandling. 1 dag. DKK 108. Fagnummer 40755.
 • Anvendelse af præsentationsprogrammer. 2 dage. DKK 512. Fagnummer 44373.
 • Design og automatisering af regneark. 2 dage. DKK 544. Fagnummer 44346.

Øvet niveau

 • Håndtering og strukturering af længere tekster. 1 dag. DKK 184. Fagnummer 47214.
 • Præsentation af tal i regneark. 1 dag. DKK 184. Fagnummer 40750.
 • Anvendelse af pivottabeller. 1 dag. DKK 272. Fagnummer 40754.
 • Anvendelse af store datamængder i regneark. 1 dag. DKK 184. Fagnummer 40748.
 • Oprettelse af database til jobbrug. 2 dage. DKK 544. Fagnummer 44337.
 • Databasevedligeholdelse til jobbrug. 1,5 dag. DKK 408. Fagnummer 44338.
 • Anvendelse af databaseprogrammets data. 0,5 dag. DKK 92. Fagnummer 40751.

Oprette brugerflader og udskrifter i database. 2 dage. DKK 544. Fagnummer 44340

Kort om kompetencefonden

Kompetencefonden oprettet mellem DI og Dansk El-Forbund som en del af Alarm- og elektrikeroverenskomsten skal sikre muligheden for udvikling af medarbejdernes kompetencer gennem støtte til uddannelse. Det sker med henblik på at bevare og styrke medarbejderens og virksomhedernes udviklingsmuligheder i en teknologisk verden.

En veluddannet arbejdsstyrke er forudsætningen for alarm-branchens konkurrencekraft og dermed i sidste ende for vores beskæftigelse og positive samfundsudvikling.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder hos DI og administreres af Dansk El-Forbund.


Sådan får du tilskud – Lærlinge
Hvem kan få tilskud?

Som lærling kan du få tilskud til fritidsuddannelse, når du er ansat i en virksomhed, der er medlem af DI, og du er omfattet af Alarm- og Elektrikeroverenskomsten.

For at være berettiget til tilskud skal du have været ansat i den samme virksomhed i mindst 6 måneder.

Retten til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældende i virksomheden.

Fonden yder tilskud til op til 10 dages fritidsuddannelse årligt, hvilket svarer til 74 timer.

Sådan søger du tilskud

Find det kursus, som du gerne vil deltage i. Husk, at du altid skal søge om tilskud fra kompetencefonden, inden du tilmelder dig kurset.

Download ansøgningsblanketten nedenfor. Udfyld blanketten med alle oplysninger – skriv ”0” i timeløn for at indikere, at du søger om støtte til fritidsuddannelse. Send herefter ansøgningen via Mit DEF- ny besked – medlemskab – Øvrigt – fondsansøgning

Du får en kvittering på Mit DEF når du har indsendt din ansøgning. Af denne sag fremgår dit sagsnummer. 

Du får svar på din ansøgning om tilskud inden for 10 dage.

Når du har fået tilsagn, tilmelder du dig kurset. Fonden kan forudbetale kursusafgiften direkte til kursusudbyderen, men du kan også selv betale kursusafgiften og få den refunderet, når du har deltaget i kurset.

Når kurset er afsluttet, sender du dit kursusbevis via Mit DEF som dokumentation for, at du har deltaget i kurset, sammen med dine kontooplysninger. Herefter udbetales din godtgørelse fra fonden.

Positivliste – uddannelse du kan få tilskud til

Du kan søge om tilskud til de samme uddannelsesaktiviteter, som udlærte svende. Kravet er, at det skal være alarmbrancherelevant.

Alarmbrancherelevante kurser kan både være almene kurser, for eksempel engelsk, såvel som personlige og faglige kurser. Se positivlisten med kurser ovenfor.

Fonden giver et tilskud til kursusgebyr, materialer og evt. transport. I særlige tilfælde kan fonden yde et større tilskud pr. dag, hvis du har en særlig begrundelse for at søge netop dette kursus.

Uddannelsen skal foregå i fritiden. Fonden yder derfor ikke støtte til løntab, men alene til betaling af kursusafgift og evt. kursusmaterialer.