Alka og forsikringer fremover: Spørgsmål og svar

Salget af fagbevægelsens forsikringsselskab Alka har givet anledning til både spørgsmål og debat

Her kan du læse Dansk El-Forbunds svar på en række af de spørgsmål, der er stillet vedrørende salget af Alka Forsikring.

Ønsker du yderligere information, så er du velkommen til at kontakte Alka, din lokale afdeling i Dansk El-Forbund eller vores forbundskontor. 

Hvad sker der med min/vores forsikringer fremover?

 1. Hvad sker der med Dansk El-Forbunds gruppelivsforsikring og fritidsulykkesforsikring?

Der sker ingen ændringer på grund af salget. Der gælder stadig den samme aftale.

 1. Hvad sker der med de 10%’s rabat i Alka som medlem i Dansk El-Forbund?

Der sker ingen ændringer på grund af salget. Der gælder stadig den samme aftale.

 1. Hvad sker der med de 12 måneders gratis indboforsikring for ny-udlærte medlemmer af Dansk El-Forbund?

Der sker ingen ændringer på grund af salget. Der gælder stadig den samme aftale.

 1. Hvad sker der med de 3 måneders gratis fritidsulykkesforsikring?

Der sker ingen ændringer på grund af salget. Der gælder stadig den samme aftale.

Aftalen om 3 måneders gratis ulykkesforsikring gælder fra indmeldelsen for alle nye medlemmer i Dansk El-Forbund. Aftalen er dog endnu ikke trådt i kraft.

 1. Hvad sker der med min individuelle lønforsikring i Alka?

Der sker ingen ændringer på grund af salget. Der gælder stadig den samme aftale.

Retningslinjerne omkring elektrikere og forsikringer fremover:

 1. Hvad sker der generelt med forsikringerne i Alka?

I forbindelse med salget har Kim Simonsen, formand for HK og Alka den 4. december 2017 udtalt: ”Tryg ønsker at fortsætte med at tilbyde konkurrencedygtige priser til forbundsmedlemmerne. Vi har i forbindelse med salget fået sikkerhed for, at præmien på vores medlemmers nuværende forsikringer ikke stiger mere end pris- og skadesudviklingen eller individuelle forhold tilsiger.”

 1. Hvad er de fem års gensidige forpligtelse mellem Alka og Dansk El-Forbund?

Der er indgået en aftale om 5 års gensidig forpligtelse med Alka. Det er en forudsætning for at fastholde de hidtidige fordele for Dansk El-forbund i Alka.

Denne forpligtelse på fem år gælder ikke for medlemmer af Dansk El-Forbund, der har forsikringer i Alka med de 10 % rabat for medlemmer i Dansk El-Forbund. Her gælder de samme betingelser, som gjaldt før salget.

Der er derimod tale om en gensidig forpligtelse mellem Alka og Dansk El-Forbund. Alka har fraskrevet sig stigninger i præmierne gennem de næste 5 år for de private forsikringer, som medlemmer af Dansk El-Forbund har i Alka. (Der kan dog blive tale almindelige prisstigninger, grundet udviklingen i skader og særlige individuelle forhold. Forbehold der også var i Alkas aftaler før salget). Til gengæld har Dansk El-Forbund forpligtet sig til at fastholde forbundets hidtidige forsikringer i Alka de næste fem år.

Hvis man melder sig ud af Dansk El-Forbund, så ophører rabatordninger og de tilknyttede prisgarantier.

 1. Hvad betyder den gensidige forpligtelse de næste 5 år?

Selv om det giver 5 år med garanti mod stigninger i præmierne og fortsat 10 % rabat til medlemmernes private forsikringer, så har nogle sagt, at fem år er lang tid at binde Dansk El-Forbund til en sådan aftale. Det kan man have forskellige meninger om, men Dansk El-Forbund har valgt at indgå aftalen, fordi den giver en række vigtige fordele.

 1. Hvad er Dansk El-Forbund bundet til fremover?

Dansk El-Forbund er de næste fem år bundet til at anvende Alka som forbundets forsikringsselskab, når det gælder gruppelivsforsikring og fritidsulykkesforsikring samt forbundets øvrige forsikringer for forbundets medlemmer. Dansk El-Forbund kan frit finde andre samarbejdspartnere indenfor forsikringsbranchen til nye produkter, hvis de kan give konkurrencedygtige tilbud. Denne binding på 5 år gælder ikke medlemmernes private forsikringer i Alka.

 1. Hvad er DEF-medlemmer bundet til i Alka?

Medlemmer i Dansk El-Forbund med private forsikringer i Alka har de samme betingelser for opsigelse, som gjaldt før salget af Alka. Der er ingen ændringer.

 1. Hvad hvis man vælger at blive kunde i Alka nu?

Alka har fortsat de samme tilbud, som før salget. Der vil naturligvis altid kunne ske en ændring i udbud, priser for nye kunder og så videre, sådan som det også var før salget. Rabatten som forbundsmedlem er på 10 %.

 1. Hvad er de 8 %’s Tryg-bonus?

Du vil fra 2019 få del i TryghedsGruppens årlige bonus, når du er kunde med private forsikringer via forbundsrabat i Alka. TryghedsGruppen ejer 60 % af Tryg Forsikring. Bonussen er en kontant betaling beregnet ud fra din samlede præmiebetaling det pågældende år.
I 2016 og 2017 er bonussen på 8 % til hver Tryg-kunde.

Bonusbeløbet er skattepligtigt. Til gengæld er det ikke påvirket af, om du har haft skader. Det er ikke muligt at fratrække i prisen på dine forsikringer.

 1. Hvordan kan man fremover klage over sine forsikringer i Alka?

Der vil fortsat være den samme klageadgang. I lighed med tidligere vil fagforbundene og Alka have et klagenævn, og der udbetales uden nærmere sag til kunden, hvis klagenævnet afgør et klagemål til klagerens fordel.

 1. Har salget af Alka betydning for lovpligtige arbejdsskadeforsikringer og andre forpligtelser for arbejdsgiveren?

Nej, salget af Alka har ikke nogen sammenhæng med dette. Her sker der altså heller ikke ændringer.

 1. Tryg udbyder også pensionsprodukter. Påvirker salget af Alka de gældende pensionsaftaler i elektrikernes overenskomster?

Nej. Medlemmernes pensionsindbetaling fortsætter som hidtil, og som det er aftalt i overenskomsterne. Det har intet med Alka at gøre, og har i øvrigt aldrig haft det.

Salget af Alka til Tryg Forsikring:

 1. Hvad betyder salget af Alka konkret?

Alka er solgt til Tryg Forsikring men fortsætter som Alka-navnet/brandet og med de samme forsikringstilbud som hidtil.

Som kunde i Alka fortsætter man således med at være kunde i Alka, selv om Alka nu er solgt til Tryg.

Morten Hübbe, administrerende direktør i Tryg har den 4. december 2017 udtalt: ”Alka vil bestå som et selvstændigt brand, hvor medarbejdere og ledelsen fortsætter som hidtil.”, og ”Vi ser frem til at fortsætte Alkas fokus på enkelhed og attraktive priser, og vi vil gøre vores bedste for, at alle Alkas kunder bliver endnu mere tilfredse med deres forsikringsselskab”.

 1. Hvorfor er Alka solgt?

Et flertal af aktionærerne i Alka har besluttet at sælge Alka til Tryg Forsikring. Dansk El-Forbund har ikke været en del af dette flertal, og vi blev først informeret om salget, da det havde fundet sted.

Kim Simonsen, formand for HK og Alkas bestyrelse udtalte følgende den 4. december 2017 i forbindelse med salget: ”Udviklingen i forsikringsbranchen betyder stigende krav til selskaberne i de kommende år. Det gælder for eksempel både IT-systemer, automatisering af sagsbehandling, øget anvendelse af kunstig intelligens, regulering af kapitalforhold og skærpede krav til håndtering af personfølsomme data. Det kræver, at Alka har en ejer, der har størrelsen, den nødvendige kapital og viden til at bringe selskabet godt ind i fremtiden. For den nuværende ejerkreds har det været væsentligt, at en fremtidig ejer har interesse og mulighed for at give Alka endnu bedre udviklingsmuligheder, end den nuværende ejerkreds har, og det har Alka fået med Tryg som ejer. Alkas engagerede og dygtige medarbejdere vil derfor fortsat have positive fremtidsudsigter.”

 1. Hvad mener Dansk El-Forbund om salget af Alka?

Dansk El-Forbund tager salget af Alka til efterretning. For os er det vigtige nu at sikre gode og billige forsikringer til vores medlemmer.

Dansk El-Forbund var ikke hverken involveret eller informeret om salget, førend det var gennemført. Det blev gennemført af en ejerkreds, der samlede mere end 90% af aktiekapitalen, blandt andet FOA, Fødevareforbundet-NNF, HK, 3F og Dansk Metal.

Dansk El-Forbund var det, der kaldes mindretalsaktionær.

 1. Hvorfor havde Dansk El-Forbund aktier i Alka?

Med vores ejerskab i Alka har vi opnået gode forsikringsordninger til vores medlemmer, både privat/individuelt og gennem for eksempel den kollektive gruppelivsforsikring. Samtidig har vi vist, at det kan lade sig gøre til attraktive priser, blandt andet med den særlige rabat på 10%, som man får i Alka, når man er medlem i Dansk El-Forbund, også kaldet forbundsmedlem.

Alka blev stiftet i 1903 af en gruppe ledere i fagbevægelsen som Arbejdernes Livsforsikring. I 1944 blev dette til Alka, da man fusionerede med Kooperativ Assurance. I dag har Alka ca. 4% af det danske marked for forsikring med 800.000 policer og årlige bruttopræmier på cirka 2,5 milliarder danske kroner. Alkas værdigrundlag har altid været at tilbyde gennemskuelige og enkle kvalitetsprodukter til en lav pris.

Gennem årene har Alka således været en mulighed for at opnå markante fordele til gavn for medlemmerne, og disse fordele vil også forsætte i de kommende år.

 1. Hvor stor en del ejede Dansk El-Forbund af Alka?

Dansk El-Forbund ejer 1,14 % af aktierne i Alka. De sælges til Tryg, ligesom samtlige andre aktier i Alka.

 1. Hvor mange af Dansk El-Forbunds medlemmer bruger Alka?

Cirka 15 % af medlemmerne i Dansk El-Forbund har en eller flere private forsikringer i Alka med de 10 %’s særlige rabat for forbundsmedlemmer.

Samtidig er alle Dansk El-Forbunds medlemmer omfattet af forbundets kollektive gruppelivsforsikring og kan vælge at have fritidsulykkesforsikringen.

 1. Hvorfor informerede Dansk El-Forbund ikke med det samme om salget?

Dansk El-Forbund informerede om salget af Alka, så snart vi modtog informationen om, at Alka var solgt til Tryg.

Dansk El-Forbund var ikke en del af de forudgående forhandlinger om salget, og vi har heller ikke informeret om dem. De involverede var i øvrigt omfattet af de klausuler om fortrolighed, der gælder ved den slags handler.

 1. Hvad får Dansk El-Forbund ud af salget?

Salget af Alka forventes først at være endeligt gennemført i løbet af foråret 2018.

Vi forventer, at Dansk El-Forbund vil modtage en andel i den samlede salgspris, der svarer til vores andel af aktiekapitalen, det vil sige 1,14 %.

Dansk El-Forbund har pr. den 11. december 2017 ikke modtaget den endelige meddelelse fra flertalsaktionærernes advokat om indtægten ved salget og den andel, der tilkommer Dansk El-Forbund. Det meddeler vi vores afdelinger, når vi har fået informationen fra advokaten.

I forbindelse med salget skal der for eksempel også afklares skatteforhold samt forskellige økonomiske forpligtelser, der følger af et salg. Derfor forventer vi først Dansk El-Forbunds endelige og konkrete andel af salgssummen i løbet af foråret 2018.

 1. Hvordan vil Dansk El-Forbund bruge pengene?

Det er der ikke truffet beslutning om endnu. Salget af aktierne er først afsluttet i foråret 2018. Beslutningen om anvendelse af pengene skal træffes i Dansk El-Forbunds demokratiske struktur med Hovedbestyrelsen og kongressen. Sådan foregår det med alle beslutninger om økonomi i Dansk El-Forbund, og indtægten vil således under alle omstændigheder blive anvendt til formål, der gavner elektrikernes faglige fællesskab.

 1. Hvad er Tryg Forsikring?

Tryg er Danmarks største forsikringsselskab og det næststørste i Norden med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. I 2016 leverede Trygs 3.300 medarbejdere forsikringsordninger til tre millioner kunder. Tryg er noteret på børsen Nasdaq Copenhagen, og 60% af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba.

Tryg har tradition for samarbejde med fagforeninger som Journalistforbundet, Ingeniørforeningen i Danmark og Tjenestemændenes Forsikring. 1 million danskere er medlem af TryghedsGruppen, og blandt dem er 70 demokratisk valgt til at sidde i TryghedsGruppens repræsentantskab. Her træffes der bl.a. beslutninger om, hvad TryghedsGruppens årlige overskud skal bruges til. Alle medlemmer kan stemme og/eller stille op til valg.

TryghedsGruppen har en formue på 32 milliarder kroner. Den skal komme nuværende og fremtidige generationer til gode. Det sker på tre måder: et økonomisk sikkerhedsnet er spundet ud under Tryg Forsikring, bidrag til større sikkerhed i Danmark gennem Tryg Fondens aktiviteter og der udbetales hvert år bonus til de 1 million medlemmer.

I 2017 har Tryg Fonden doneret 600 millioner kroner til tryghedsskabende projekter. I 2017 er der samtidig udbetalt ca. 750 millioner kroner i bonus til medlemmerne. Det er denne bonus, Alkas kunder får del i fra 2019.

 1. Hvad er Dansk El-Forbunds indflydelse på Alka fremover?

Dansk El-Forbund vil fortsat indgå i det særlige samarbejdsudvalg, der eksisterer mellem Alka og en række fagforbund. Vi vil fortsat også at have en tæt kontakt med Alkas såkaldte særlige forbundsservice. Derudover må tiden vise, hvad der sker med hensyn til indflydelse. Tryg har en involvering af kunder i forskellige sammenhænge, men det er endnu uvist, om der vil ske noget for Dansk El-Forbund i den forbindelse.