Alle kan foreslå bedre arbejdsmiljøregler

Minister efterlyser input fra borgere, virksomheder og organisationer

Frem til 1. juni kan alle komme med forslag til, hvordan arbejdsmiljøreglerne kan forbedres. Det kan ske via Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, hvor der nu er åbnet for forslagene.

AM-forslag screen

Baggrunden er ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, at der er ”borgere og virksomheder, som oplever, at nogle af reglerne kan være meget komplekse, uklare eller ligefrem unødvendige.” Reglerne skal altså forbedres, så de bliver til at forstå og giver mening.

Regeringen har i forvejen nedsat et ekspertudvalg, som gentænker hele arbejdsmiljøindsatsen og herunder også reglerne. Også Arbejdstilsynet er i gang med at rydde op i interne instrukser og procedurer.

Folketinget er i øvrigt lige i øjeblikket i gang med behandlingen af det lovforslag, der fra den 1. juli skal gøre det muligt for Arbejdstilsynet (AT) under et tilsynsbesøg at tale med ansatte uden tilstedeværelse af arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Forslaget fik bred opbakning ved førstebehandlingen.

Man kan fremsætte sit forslag forbedring af arbejdsmiljøregler her.