Andre offentlige overenskomster

  Find aftaler, overenskomster og cirkulærer

  Vælg din overenskomst
  Aarhus Teater

  Henvisningsoverenskomst for håndværkere ved Aarhus Teater

  Håndværkere ved Aarhus Teater følger i overenskomstperioden 1. april 2011 - 31. marts 2013 den statslige OAO-Fællesoverenskomst, herunder blandt andet de statslige arbejdstidsregler, samt den gældende statslige organisationsaftale for håndværkere, med de nødvendige tilpasninger.

  Parterne er desuden enige om at anvende OAO-Hovedaftalen.

  DSB

  Tilgå de forskellige aftaler og overenskomster indgået med DSB via linket:

  Det kongelige teater

  Organisationsaftale for Det Kongelige Teaters tekniske personale

  Denne organisationsaftale fraviger og/eller supplerer den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer.

  Organisationsaftalens paragraffer refererer til paragrafferne i fællesoverenskomsten, II. del. Supplementsbestemmelser er ikke omhandlet i fællesoverenskomsten.

  Kofoeds Skole

  Organisationsaftale for værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole

  Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, 3F samt FOA har indgået en organisationsaftale for værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole.