Arbejde i Norge

Søger du ansættelse i en dansk virksomhed, som opererer i Norge, eller i en norsk virksomhed, skal du altid sikre dig, at forholdene er i orden.

Dansk El-Forbund arbejder til stadighed på at få tiltrædelsesaftaler med danske virksomheder, som sender elektrikere til Norge. Aftalerne kan være forskellige, alt efter hvilken arbejdsgiverforening virksomheden er medlem af.

Tiltrædelsesaftalerne fraviger i nogle tilfælde afsnittene i den norske overenskomst, som erstattes af danske regler. Disse fravigelser er godkendt af det norske El & IT Forbundet, der repræsentere elektrikerne i Norge.

Ingen tiltrædelsesaftale betyder ingen aftale med Dansk El-Forbund

Hvis du bliver tilbudt arbejde i et firma, som ikke har en tiltrædelsesaftale, betyder det, at Dansk El-Forbund ikke har nogen aftale med det pågældende firma. Hvis dette er tilfældet, bør du straks tage kontakt til din lokale afdeling. Se oversigt over Danske virksomheder uden tiltrædelsesaftale.

Rejser du afsted på en kontrakt uden aftale mellem Dansk El-Forbund og virksomheden, risikerer du, at din fagforening ikke kan hjælpe dig, hvis du får problemer.

Bemærk, at nogle firmaer har flere adresser. Kun de nævnte adresser på siden Danske virksomheder med tiltrædelsesaftale har en aftale. Hvis du har oplysninger om det firma, du arbejder for, og som andre kolleger kan have interesse i, så kontakt din lokale afdeling.

Skriver du under på en kontrakt uden der er en tiltrædelsesaftale, er det kun de skrevne ord i kontrakten, der gælder, og din underskrift er bindende.

Dansk overenskomst gælder ikke uden for Danmark

Hvis du søger ansættelse direkte i en norsk virksomhed, skal du sikre dig, at virksomheden har en norsk overenskomst. Du er ikke dækket af danske overenskomster, når du arbejder i Norge. Dansk El-Forbund fraråder ansættelse i en virksomhed uden overenskomst.

På nelfo.no, som er den norske arbejdsgiverforenings hjemmeside, kan du se, hvilke virksomheder der er medlem af arbejdsgiverforeningen. Findes virksomheden her, er der overenskomst. Ellers kan du kontakte din lokale afdeling i Dansk El-Forbund for yderligere oplysning, inden du eventuelt skriver under på en kontrakt.

Landsoverenskomst for Elekotrofagene

Ved ansættelse i en norsk virksomhed, som er dækket af den norske Landsoverenskomst for Elektrofagene, vil det udelukkende være El & IT Forbundet, der servicerer elektrikerne. Dansk El-Forbund har ingen beføjelser og kan ikke servicere for ansættelser i udlandet og kan heller ikke indgå overenskomster eller aftaler med norske virksomheder.

Landsoverenskomst for Elektrofagene i Norge gælder for bedrifter, der udfører installation, montage og vedligehold af elektriske anlæg med tilhørende anlæg for automatisering, data, telekommunikation o.lign. Reparation og vedligehold af elektriske/elektroniske apparater og udstyr er også en del af overenskomstens omfang.

Norsk offshoreaftale

Offshoreaftalen er en del af Landsoverenskomsten for Elektrofagene og gælder for arbejde offshore. Den omfatter installationer, montage og vedligehold af elektriske anlæg med tilhørende automations- og instrumenteringsanlæg. Det arbejde, der er nævnt, kan også udføres seperat.

Bevar mulighed for dagpenge og din ancienitet

Husk at sikre dig, at du er tilmeldt den norske Nasjonale trygde- og pensjonsmyndighet (NAV - Norges Arbeids- og velferdsetaten), hvilket arbejdsgiveren normalt påtager sig at sørge for. Registrering i ”Trygde” betyder, at du er tilmeldt mulighed for arbejdsløshedsunderstøttelse og bevarer din anciennitet i forhold til den danske a-kasse.

Du skal have en arbejdstilladelse

Myndighederne i Norge kræver, at du har en arbejdstilladelse, før du kan arbejde som elektriker i landet. Hvis du ikke i forvejen har den godkendelse, vil din arbejdsgiver som regel hjælpe med ansøgningen til de norske myndigheder.