Arbejde i Norge

Søger du ansættelse i en dansk virksomhed, som opererer i Norge, eller i en norsk virksomhed, skal du altid sikre dig, at forholdene er i orden.

Dansk El-Forbund arbejder til stadighed på at få tiltrædelsesaftaler med danske virksomheder, som sender elektrikere til Norge. Aftalerne kan være forskellige, alt efter hvilken arbejdsgiverforening virksomheden er medlem af.

Tiltrædelsesaftalerne fraviger i nogle tilfælde afsnittene i den norske overenskomst, som erstattes af danske regler. Disse fravigelser er godkendt af det norske El og IT Forbundet, der repræsenterer elektrikere i Norge.

Læs mere nedenfor. Hvis du er i tvivl, bør du altid kontakte din lokalafdeling.

Mere om arbejde i Norge
Virksomheder med og uden tiltrædelsesaftale

Hvis du bliver tilbudt arbejde i en virksomhed, som ikke har en tiltrædelsesaftale, betyder det, at Dansk El-Forbund ikke har nogen aftale med den pågældende virksomhed. Hvis dette er tilfældet, bør du straks kontakte din lokalafdeling.

Rejser du af sted på en kontrakt uden aftale mellem Dansk El-Forbund og virksomheden, risikerer du, at din fagforening ikke kan hjælpe dig, hvis du får problemer.

Bemærk, at nogle virksomheder har flere adresser. Kun de nævnte adresser på siden Danske virksomheder med tiltrædelsesaftale har en aftale. Hvis du har oplysninger om den virksomhed, du arbejder for, og som andre kolleger kan have interesse i, så kontakt din lokalafdeling.

Skriver du under på en kontrakt, uden der er en tiltrædelsesaftale, er det kun de skrevne ord i kontrakten, der gælder, og din underskrift er bindende.

Dansk overenskomst gælder ikke uden for Danmark

Hvis du søger ansættelse direkte i en norsk virksomhed, skal du sikre dig, at virksomheden har en norsk overenskomst. Du er ikke dækket af danske overenskomster, når du arbejder i Norge. Dansk El-Forbund fraråder ansættelse i en virksomhed uden overenskomst.

På nelfo.no, som er den norske arbejdsgiverforenings hjemmeside, kan du se, hvilke virksomheder der er medlem af arbejdsgiverforeningen. Findes virksomheden her, er der overenskomst. Ellers kan du kontakte din lokalafdeling i Dansk El-Forbund for yderligere oplysning, inden du eventuelt skriver under på en kontrakt.

Landsoverenskomst for Elekotrofagene

Ved ansættelse i en norsk virksomhed, som er dækket af den norske Landsoverenskomst for Elektrofagene, vil det udelukkende være El & IT Forbundet, der servicerer elektrikerne. Dansk El-Forbund har ingen beføjelser og kan ikke servicere for ansættelser i udlandet og kan heller ikke indgå overenskomster eller aftaler med norske virksomheder.

Landsoverenskomst for Elektrofagene i Norge gælder for bedrifter, der udfører installation, montage og vedligehold af elektriske anlæg med tilhørende anlæg for automatisering, data, telekommunikation og lignende. Reparation og vedligehold af elektriske/elektroniske apparater og udstyr er også en del af overenskomstens omfang.

Norsk offshoreaftale

Offshoreaftalen er en del af Landsoverenskomsten for Elektrofagene og gælder for arbejde offshore. Den omfatter installationer, montage og vedligehold af elektriske anlæg med tilhørende automations- og instrumenteringsanlæg. Det arbejde, der er nævnt, kan også udføres separat.

Dagpenge og a-kasse-anciennitet

Husk at sikre dig, at du er tilmeldt den norske Nasjonale trygde- og pensjonsmyndighet (NAV – Norges Arbeids- og velferdsetaten), hvilket arbejdsgiveren normalt påtager sig at sørge for. Registrering i ”Trygde” betyder, at du er tilmeldt mulighed for arbejdsløshedsunderstøttelse og bevarer din anciennitet i forhold til den danske a-kasse.

Læs mere om reglerne for dagpenge, a-kasse-medlemskab og arbejde i udlandet:

Du skal have en arbejdstilladelse

Myndighederne i Norge kræver, at du har en arbejdstilladelse, før du kan arbejde som elektriker i landet. Hvis du ikke i forvejen har den godkendelse, vil din arbejdsgiver som regel hjælpe med ansøgningen til de norske myndigheder.

Du skal sende ansøgningen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Du kan ikke få tilladelse til at arbejde før ansøgningen er færdigbehandlet. Behandlingstiden kan variere noget og kan desværre tage flere måneder.

Din ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

  1. Dokumentation for beskæftigelse som elektriker i 2 år. Hver arbejdsgiver skal attestere ansættelsesforholdet. Arbejdets art og perioder skal påføres.
  2. Kopi af svendebrev skal vedlægges.
  3. CV skal vedlægges.
  4. Personoplysninger om adresse, mobil mv.

Ansøgningen sendes til: postmottak@dsb.no

Du kan finde yderligere oplysninger på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps hjemmeside: