Arbejde i Sverige

Som udgangspunkt skal du være opmærksom på, at ingen danske overenskomster gælder i Sverige.

Du skal altid sørge for at få en kontrakt, hvis du bliver tilbudt arbejde i Sverige for en dansk arbejdsgiver, da ingen danske overenskomster gælder i Sverige.

Inden du underskriver kontrakten, bør du altid kontakte din lokalafdeling.

Dansk El-Forbund har ingen aftaler med virksomheder, som sender medarbejdere til at arbejde i Sverige. Her er det alene kontrakten, som beskriver, hvilke vilkår du er ansat på.

Husk, at din underskrift er bindende.

Kun nævnte paragraffer er gældende

Kontrakten kan indeholde paragraffer fra en dansk overenskomst. Hvis det er tilfældet, er det kun de nævnte paragraffer, der er gældende og altså ikke hele overenskomsten, med mindre det tydeligt fremgår af kontrakten.

På Øresund Direkt kan du finde offentlig information om at rejse til Sverige for at bo og arbejde.