Arbejde i Tyskland

Ved arbejde i Tyskland gælder, som ved alt andet arbejde i udlandet, ingen danske overenskomster.

Det er alene den kontrakt, du underskriver, der er gældende for dit arbejdsforhold. Dog er der nogle EU-regler, som skal overholdes.

Kontakt altid din lokalafdeling, inden du skriver under på en ansættelse i udlandet.

Du er bundet af din kontrakt

Nogle virksomheder laver kontrakter, som er så omfattende, at de kan være svære at overskue. Læs derfor altid kontrakten godt igennem - også selv om den er på 8-10 sider. Du er bundet af det, du skriver under på.

En del kollegaer har måttet erstatte ridser i biler med 2.000 kr. pr. ridse og betale værktøj m.m., fordi de via kontrakten havde indgået en aftale med arbejdsgiveren om disse forhold.

Din lokalafdeling kan hjælpe dig

Kontakt din lokalafdeling, hvis du er i tvivl om noget.