Arbejdsgiverne (Industri og Håndværk)

El-Installationsoverenskomsten indgået med ARBEJDSGIVERNE

Nærværende overenskomst er en områdeoverenskomst, der dækker alt arbejde henhørende under Dansk El-Forbunds uddannelses- og organisationsområde i virksomheder, der er medlem af Arbejdsgiverne, og som har deres forretningsområde og indtjening med baggrund i en el-autorisation.

Parterne er enige om, at denne overenskomst tilhører nævnte organisationer. Parterne finder det naturligt, at virksomheder under denne overenskomst beskæftiger medlemmer af Dansk El-Forbund.

Ved akkordarbejde gælder reglerne i overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ, Elektrikeroverenskomsten.

Ud over El-Installationsoverenskomsten har Dansk El-Forbund tiltrædelse til ARBEJDSGIVERNES overenskomst på industriområdet.

Du kan hente overenskomster, tiltrædelser og E-lovportalen her fra siden.