Arbejdsgivernes kompetencefond (El-installationsoverenskomsten)

Dansk El-Forbund og Arbejdsgivernes kompetencefond

Dansk El-Forbund og arbejdsgiverne har i El-overenskomsten 2015 oprettet en kompetencefond, som via støtte til efteruddannelse sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer med henblik på at bevare og styrke virksomhedernes udviklingsmuligheder i en teknologisk verden og styrke beskæftigelsesmulighederne. En veluddannet arbejdsstyrke er forudsætningen for elbranchens konkurrencekraft og dermed i sidste ende for vores beskæftigelse og positive samfundsudvikling.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i Arbejdsgiverne. Fonden administeres af Dansk El-Forbund.

Du kan finde links til relevante pjecer og tilmeldingsblanketter her på siden.

Virksomhedsplanlagt efteruddannelse - private kurser

Der kan ydes tilskud til private kurser, der ud fra en konkret faglig vurdering svarer til et af elbranchens AMU-kurser. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte Dansk El-Forbund på 33 29 70 00.

Dansk El-Forbund og Arbejdsgivernes Kompetencefond giver desuden tilskud til 16 specifikke kurser indenfor banearbejde og vindmølleteknologi. Se de forhåndsgodkendte kurser via linket på siden.

Det er ikke nødvendigt at søge om godkendelse på forhånd. Virksomheden skal blot sende dokumentation for, at medarbejderen har gennemført kurset. Dokumentation skal sendes til Dansk El-Forbund, Nyropsgade 14, 1602 København V, senest en måned efter udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen har været på kursus. Først derefter udbetales tilskuddet fra fonden.

Virksomhedsplanlagt efteruddannelse

Virksomheder, der er medlem af Arbejdsgiverne, kan få tilskud til virksomhedsplanlagt efteruddannelse for medarbejdere, der er omfattet af El-installationsoverenskomsten (undtagen lærlinge). Fonden giver tilskud til alle elbranchens AMU-kurser - undtagen L-AUS-kurser.

Du kan se en liste over elbranchens AMU-kurser i det seneste efteruddannelseskatalog. Foruden elbranchens kurser, yder fonden også tilskud til en række AMU-kurser, der ligger uden for elbranchens egne kurser, men som stadig kan være relevante for elektrikere. 

Hvis medarbejderen er medlem af Dansk El-Forbunds a-kasse, foregår ansøgning og udbetaling af tilskud til AMU-kurser hurtigst og helt automatisk. Der er ingen ansøgningsfrister - du kan søge hele tiden. Du skal blot tilmelde medarbejderen via tilmeldingsblanketten her på siden. Tilskuddet fra fonden bliver udbetalt parallelt med VEU-godtgørelsen. Hvis medarbejderen ikke er medlem af Dansk El-Forbunds a-kasse, skal du ansøge om støtten.

Fritidsuddannelse

Lærlinge kan få dækket udgifter til uddannelse i fritiden af Dansk El-Forbund og Arbejdsgivernes Kompetencefond. For at være berettiget skal lærlingen have været ansat i den samme virksomhed i mindst 6 måneder. Retten til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældene i virksomheden. Fonden yder tilskud op til 10 dages fritidsuddannelse årligt, hvilket svarer til 74 timer.