Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde i udlandet

Hvis du får arbejde i et andet land, som er med i EØS-samarbejdet, skal du undersøge fra hvilken dato, du bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det pågældende land.

I mange lande er a-kasseforsikringen obligatorisk, og du bliver måske trukket for kontingent via lønnen. Da du ikke må være omfattet af to landes forsikringer på samme tid, skal du derfor meldes ud af El-fagets arbejdsløsedskasse fra den dato, hvor du er omfattet af, og betaler til, et andet lands forsikring. 

Reglerne er komplicerede, og det ervigtigt, at du ikke melder dig ud af El-fagets arbejdsløshedskasse, før du er sikker på fra hvilken dato, du er omfattet af det andet lands forsikring. Har der været en evt. perioder med dobbeltforsikring, sørger vi for at udrede perioden efterfølgende. Bliver du ikke omfattet af A-kassen i det andet land - måske på grund af udstationering, er der mulighed for, at du kan fortsætte dit medlemskab af El-fagets arbejdsløshedskasse. 

Får du arbejde i et land, som ikke er med i EØS-samarbejdet, kan du forsætte dit medlemskab af El-fagets arbejdsløshedskasse. Arbejde fra udlandet kan tælle med til optjening af din ret til dagpenge, så husk at få dokumentation/lønsedler for udført arbejde.

Tilbage til Danmark

Vi skal modtage en ansøgning om optagelse, senest 8 uger efter forsikringen i det andet EØS-land er ophørt. Du kan tidligst blive medlem fra datoen, hvor du igen har bopæl eller arbejde i Danmark. 

Har du ikke været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, skal du være opmærksom på, at der er et krav om dokumentation for 296 timers arbejde i Danmark. Arbejdet skal være begyndt senest 8 uger efter forsikringen i udlandet er ophørt, og være udført inden for en periode på 3 måneder / 13 uger.

Overfør anciennitet på attest PD U1

Der er mulighed for at overføre medlems- og arbejdsperioder mellem lande inden for EØS-samarbejdet. Dette gøres på en attest kaldet PD U1. Du kan enten selv søge om attesten, ved at kontakte det andet lands relevante myndighed, eller du kan kontakte Dansk El-Forbund. Vi vil typisk bede om attesten, hvis der skal udbetales dagpenge eller retten til efterløn skal fastholdes.

Efterløn

Ønsker du at fastholde din ret til efterløn, er der mulighed for at efterbetale efterlønsbidrag for perioden, hvor du har været forsikret i det andet EØS-land. Perioder fra udlandet kan højst medregnes med halvdelen af den nødvendig periode til efterløn. Efterlønsbidraget opgøres ved hjemkomsten, og skal betales inden for en frist på 3 måneder.

Frister

Det kan have konsekvenser for din ret til dagpenge eller efterløn, hvis fristen for optagelse og betaling ikke overholdes. Kontakt altid din lokalafdeling – gerne i god tid – så vi kan sikre den bedst mulige vejledning til dig. Reglerne varierer afhængig af hvilket land, du arbejder i. 

Yderligere information

Kontakt din lokalafdeling, hvis du tænker på at tage arbejde i udlandet eller forventer at blive udstationeret.