Arbejdsløse skal opkvalificeres til Storstrømsbroen

Pulje med penge kan også komme elektrikere til gode

storstrømsbro skråstag

Selv om det i øjeblikket går fint med beskæftigelsen for elektrikere i afdeling Storstrøm, så byder afdelingsformand Dennis Fridthjof en pose penge til opkvalificering af arbejdsløse velkommen. En sådan pulje stiller beskæftigelsesministeren nu området i udsigt.

De to kommuner Guldborgsund og Vordingborg får tilsammen seks millioner kroner til at opkvalificere ledige til job ved byggeriet af Storstrømsbroen, fortæller ministeriet på sin hjemmeside. Pengene kommer fra en pulje, som er målrettet opkvalificering til store infrastrukturprojekter som broer, jernbaner og supersygehuse.

– Der bliver ikke så mange elektrikerjob på Storstrømsbroen som på Femern-forbindelsen, men der kommer alligevel en del beskæftigelse her også. Og så er det vigtigt, at elektrikerne og ikke mindst de arbejdsløse kolleger i vores område er kvalificerede til at tage disse job, siger Dennis Fridthjof.

Hvordan pengene fordeles på de forskellige faggrupper, fremgår ikke. Dansk El-Forbunds afdeling Storstrøm havde ved den seneste opgørelse fra a-kassen en arbejdsløshed på 1,05 procent.

Storstrømsbroen forbinder Sjælland og Falster, og ifølge planen skal de første biler kunne køre over den nye bro i 2022, mens togtrafikken venter til 2023. Beskæftigelsesministeren har i dag været i samråd om Storstrømsforbindelsen. Det kan ses her.

luftbillede storstrøm