Arbejdsløsheden tog endnu et dyk

Marts blev igen en måned med rekordlav ledighed blandt elektrikerne

a-statistik 3-22

Elektrikernes beskæftigelsesboom fortsætter. Arbejdsløsheden faldt i marts endnu engang, og for hver gang, det sker, er det en ny rekord for de seneste mange år. Ikke siden tiden umiddelbart før finanskrisen har procenten været så lav.

Ifølge Dansk El-Forbunds seneste ledighedsstatistik var der i marts 0,78 procent arbejdsløse blandt de forsikrede medlemmer. I februar var tallet 0,87.

På Bornholm er de glade dage tilbage med en arbejdsløshedsprocent på 0,00. Men i det hele taget ser det godt ud over hele landet.

Kun to afdelinger – Nordjylland og Vestsjælland – har en arbejdsløshed over en enkelt procent. Og det er kun lige lidt over: Tallene er henholdsvis 1,39 og 1,28 procent.

Lavest blandt de større afdelinger ligger Lillebælt med 0,31 procent. Her var tallet 0,53 i februar. De 0,31 procent svarer til 4 ’fuldtidsledige’ – et omregnet tal for de 7, der i perioden var berørt af ledighed – ud af afdelingens 1306 forsikrede medlemmer.

Den høje beskæftigelse er også jævnt fordelt på aldersgrupperne. To grupper lå over en procent: De 30-34-årige med 1,25 procent og gruppen 60+ med 1,07. Lavest lå gruppen med 45-49-årige med 0,45 procent.

a-statistik 3-22 alder