Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019

I år er du som arbejdsmiljørepræsentant i centrum.

AMR 2019 i år er du i centrumUnder overskriften ”Til kamp for hverdagens helte” sætter Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) fokus på arbejdsmiljørepræsentantens vigtige rolle – du er nemlig et stærkt kort for dine kollegaer i arbejdet for et bedre arbejdsmiljø.

FH har kortlagt arbejdsmiljørepræsentantens største udfordringer – og det er dem, kampagnen AMR 2019 sætter fokus på, så vi kan styrke dig i dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant.

Mere om AMR 2019
7.200 arbejdsmiljørepræsentanter har talt

Kampagnen bygger på svar fra en spørgeskemaundersøgelse blandt LO’S 17.200 arbejdsmiljørepræsentanter – heriblandt også AMR fra Dansk El-Forbund. Undersøgelsen skulle kortlægge AMR's udfordringer.

De fem største udfordringer:

  1. Manglende tid til arbejdet som AMR
  2. Manglende uddannelse og kompetencer til at varetage arbejdet
  3. Manglende viden om at arbejde strategisk mod et bedre arbejdsmiljø
  4. Rekruttering af AMR – især blandt unge – og at få de nye godt i gang
  5. Manglende klarhed omkring rolle og opgaver

Undersøgelsen har fået svar fra mere end 7.200 respondenter – og blandt AMR fra Dansk El-Forbund har hele 68,2 procent svaret.

Fem udfordringer – fem hovedtemaer

På baggrund af undersøgelsens resultater har FH udpeget fem hovedtemaer, der tager udgangspunkt i de fem største udfordringer:

  • Tid til AMR-arbejdet
  • Uddannelse og kompetenceudvikling
  • Strategisk arbejdsmiljøarbejde
  • Øget rekruttering af arbejdsmiljørepræsentanter – herunder også unge
  • AMR’s rolle og opgaver

De fem hovedtemaer vil fungere som strategiske pejlemærker og fordele sig over året som forskellige aktiviteter. I en visualisering af kampagnen kan du få overblik over aktiviteter og forløb.

Aktiviteter over hele landet

AMR 2019 årshjul med aktiviteterI løbet af 2019 bliver der afholdt arrangementer over hele landet. 

I kataloget "Lokale arrangementer og materialer" kan du få indblik i arrangementernes indhold og dit udbytte.

På FH's hjemmeside kan du se en kalender over arrangementer i dit lokalområde:

Kampagnematerialer

Her på siden kan du downloade forskellige kampagnematerialer. Du kan også kontakte din lokalafdeling for fysiske materialer.