Arbejdstilsynet besøger igen byggepladser

Hidtil har april kun resulteret i en enkelt reaktion til området elinstallation

april 20 AT-reaktioner

På grund af corona-situationen indstillede Arbejdstilsynet (AT) den 13. marts i stort omfang sin tilsynsindsats. Nu har myndigheden siden tirsdag igen skruet indsatsen op – dog ikke på fuld styrke.

Hidtil har den været begrænset til alvorlige ulykker og klager. Den genoptagne indsats målrettes mod at forebygge ulykker og mindske risikoen for smittespredning, og der vil ført tilsyn med

  • Byggepladser
  • Det grønne område
  • Vejgodstransport
  • Virksomheder omfattet af social dumping-indsatsen.

Området elinstallation har tydeligt mærket den stærkt begrænsende indsats: Lang færre arbejdspladser har fået besøg, og der er derfor heller ikke påtalt arbejdsmiljø- og sikkerhedsproblemer i normalt omfang.

Med mere end halvdelen af april overstået er der samlet kun afgivet en enkelt reaktion i form af et strakspåbud til området (øverste tabel). Til sammenligning blev der i april 2019 afgivet 17 reaktioner (se herunder).

I en orientering fortæller AT på sin hjemmeside, at de tilsynsførende under kommende besøg vil tage særlige hensyn til den situation, den pågældende arbejdsplads befinder sig i: Tilsynet vil i så vidt omfang som muligt blive gennemført udendørs, og de tilsynsførende vil følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om blandt andet ingen fysisk kontakt, god hygiejne og om at holde afstand.

april 19 AT-reaktioner