Arbejdstilsynet fortsætter nyt byggepladstilsyn

Forsøg har givet gode resultater, og nu forlænges forsøgsperioden

AT-påbud 26.02.

Siden november har Arbejdstilsynet (AT) på forsøgsbasis gennemført et nyt byggepladstilsyn, der blandt andet indebærer uanmeldte besøg og en mere helhedsorienteret tilgang til byggepladserne. Forsøget har været så vellykket, at det nu forlænges.

Beskæftigelsesministeriet betegner i en pressemeddelelse det nye tilsyn som en succes: AT finder frem til markant flere arbejdsmiljøproblemer, og både de tilsynsførende, virksomhederne og arbejdsmarkedets parter givet udtryk for, at det nye byggepladstilsyn virker bedre end den gamle tilsynsmetode.

Også på området elinstallation er det formentlig den nye tilsynsmetode, der har sat sig spor gennem et øget antal påbud. En opgørelse dags dato viser, at der, endnu før årets to første måneder er omme, er afgivet fire forbud og 52 strakspåbud (se AT's tabel herover).

I hele 2017 blev der afgivet otte forbud og 178 strakspåbud på området elinstallation inden for byggeriet. Alle forbuddene – både i 2017 og 2018 – og langt de fleste strakspåbud drejer sig om ulykkesrisici.

De overordnede tal for forsøgsperioden viser, at 45 procent af de første besøgte bygge- og anlægsvirksomheder har modtaget en afgørelse om konkrete arbejdsmiljørisici. I første halvår af 2017 fandt AT kun arbejdsmiljøproblemer på 13 procent af virksomhederne.

Der er ikke sat nogen præcis dato på udløbet af forsøgsperioden: Ifølge ministeriet fortsætter den, indtil ekspertudvalget om arbejdsmiljø senere på året afgiver sine anbefalinger til regeringen om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.