Arven kan splitte familier

TV2’s serie om familier, der strides om arven, sætter fokus på et overset spørgsmål: Hvem skal arve pengene efter dig?

Din pensionsordning i Industriens Pension eller PensionDanmark er ikke alene en opsparing til din alderdom. Den sikrer også dine efterladte en udbetaling, når du dør. Du kan selv vælge, hvem der skal have udbetalt pengene. Hvis dit pensionsselskab ikke har fået anden besked, udbetales pengene til ’nærmeste pårørende’.

For mange er det sikkert fint, men hvis du for eksempel vil dele pengene mellem din ægtefælle og dine børn eller har indsat en tidligere ægtefælle som modtager af pengene, så er det vigtigt, at du kontakter dit pensionsselskab.

Nærmeste pårørende er:

  1. Ægtefælle
  2. Samlever, hvis I har boet sammen i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet, eller hvis I har, har haft eller venter børn sammen
  3. Børn og børnebørn (livsarvinger)
  4. Arvinger
  5. Udbetalingen ved dødsfald kan bestå af et forsikringsbeløb og/eller pensionsopsparingen, som har forskellige regler for udbetaling. Du bør derfor også her kontakte dit pensionsselskab, hvis du ønsker, at udbetalingen skal ske til andre end din nærmeste familie.

Tjek, hvem der arver dig

Hvis du logger ind på dit pensionsselskabs hjemmeside, kan du se, hvordan dine efterladte er dækket, og du kan se, hvem der får pengene. Du kan i øvrigt også se dine øvrige forsikringer i pensionsordningen. I Industriens Pension logger du ind på industrienspension.dk, og i PensionDanmark logger du ind på pension.dk.