Asbest

Du kan blive meget syg af at arbejde med asbest. Kontakt din lokalafdeling, hvis du har arbejdet med asbest.

Asbest består af ekstremt små fibre, som skader lungerne ved indånding. Det kan føre til alvorlige lungesygdomme som kræft og asbestose.

Hvis du skulle være blevet syg af at arbejde med asbest, er det meget vigtigt, at du kan dokumentere dit asbestarbejde. Det hjælper vi dig med. Brug blanketten til at registrere dit asbestarbejde (du skal logge ind med NemID eller personlig adgangskode). 

Har du brug for hjælp til at udfylde blanketten, er du velkommen til at kontakte din lokalafdeling.

Mere om asbest
Få lavet en analyse

Det er ikke altid let at se, om et materiale er asbestholdig.

Hvis du er i tvivl, kan du få lavet en analyse af produktet. Der findes flere analysefirmaer, som kan give dig svar inden for 24 timer. Du skal blot sende en lille prøve af materialet for at få resultatet. Din arbejdsgiver skal betale for denne prøve.

Tal med din arbejdsmiljørepræsentant eller kontakt din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål. 

Hvor kan man finde asbest?

Engang var asbest et meget brugt byggemateriale, som du kan finde i byggematerialer fra før 1986, hvor det blev endeligt forbudt at anvende.

Inden du skal i gang med en arbejdsopgave, skal det være vurderet, om der er risiko for at møde asbesten. Bygherren, den rådgivende eller din arbejdsgiver skal således have foretaget denne vurdering, inden arbejdet sættes i gang.

BFA-Bygge og Anlæg har udarbejdet en grafisk oversigt over mulige steder, du kan støde på asbest. Oversigten hedder "Asbest-huset", og du finder link til den her:

Eksempler på, hvor der kan være asbest

Her kan du møde asbest:

 • I brandhæmmende ledninger og kabler
 • Brandtætninger
 • Om ledningerne i motorer
 • I kontaktorer
 • Noget gammelt el-materiel
 • Væg- og loftsplader
 • Gulv- og fliselim
 • Isoleringsmateriale lagt ud på lofter
 • Rørisolering
 • Ventilationsskakter
 • Varmecentraler fra før midten af 80'erne
 • Tagplader 
 • Sålbænke

Listen er ikke udtømmende.

Asbestarbejde skal registreres

Hvis du har arbejdet med asbest, skal din arbejdsgiver registrere i en protokol, at du har arbejdet med asbest. Registreringen skal opbevares i 40 år.

Find blanket til registrering af asbestarbejde via linket her (du skal logge ind med NemID eller personlig adgangskode):

Asbestarbejde og asbestsanering

Det kræver særlig uddannelse at arbejde med asbest.

Der er særlige krav til det fysiske område, der arbejdes/ryddes for asbest. Arbejdsområdet skal skiltes med "asbestarbejde", og området skal afspærres.

Når asbesten findes i bygninger eller andre steder, skal den kortlægges.

Der er forskel på, hvordan det bliver håndteret. Nogle steder vælger man at sanere, altså fjerne, asbesten, og andre steder vælger man at forsegle asbesten.

De steder, hvor asbesten er forseglet, skal du som elektriker være forsigtig, da du kan komme til at bryde en forsegling ved at bore gennem et loft eller en væg.

Find link til Arbejdstilsynets vejledning omkring arbejde med asbest: