August gav rekordstort antal nye uddannelsesaftaler

Elektrikerområdet oplever massiv tilstrømning til faget

praktiktal 08-20

I august blev der indgået 411 nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet, og 20 kom i skolepraktik. Det fremgår af den seneste praktikpladsstatistik fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Tallet er fagområdets højeste for en enkelt måned i den tid, der umiddelbart kan aflæses i uddannelsesstatistikken. Her er tallene fra 2009 de ældste, der optræder. I august det år blev der indgået 95 nye uddannelsesaftaler (se tabellen nederst på siden).

Sammenlignet med situationen for et år siden er stigningen mindre markant, men ikke desto mindre også ganske stor: Her blev der indgået 328 nye aftaler, mens 41 kom i skolepraktik.

En anden markant forskel mellem august i år og i 2019 er fordelingen mellem de forskellige typer aftaler. I august 2019 blev der indgået 147 aftaler af den korte type, mens 83 var ordinære aftaler, og de øvrige var restaftaler. I august i år fortsætter tendensen med flere ordinære aftaler (se tabellen herunder), og fordelingen er 100 korte aftaler, 129 ordinære aftaler og dertil restaftaler.

Tendensen med overtal af ordinære aftaler har været fremherskende, siden regeringen og arbejdsmarkedets parter i slutningen af maj indgik en trepartsaftale. Den medfører, at virksomhederne kan få løntilskud på 90 procent ved nye ordinære aftaler, mens tilskuddet ved nye korte aftaler er det halve – 45 procent.

p-tal 08.20 aftaletyper

Tabellen herunder viser antallet af udddannelsesaftaler indgået i perioden august 2009-2010: Finanskrisen satte spor

p-tal 08.09 generelt