Barsel

Ifølge loven har forældre ret til 52 ugers orlov i forbindelse med barsel, som kan fordeles mellem mor og far efter en række principper.

Forud for fødslen har mor ret til 4 ugers betalt graviditetsorlov. Efter fødslen har mor ret til at holde 14 uger barselsorlov, hvoraf 2 uger er lovpligtige. 

Far har ret til 2 ugers barselsorlov efter fødslen. De to uger kan holdes samlet eller på enkeltdage efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen.

Fra barnet er 14 uger gammelt, har mor og far tilsammen ret til 32 ugers forældreorlov med dagpenge, som frit kan deles mellem jer. I kan vælge at holde den sammen eller i forlængelse af hinanden.Værd at vide om barsel Dansk El-Forbund

Forlængelse af forældreorlov

Hvis I ønsker det, kan de 32 ugers forældreorlov forlænges til 46 uger, hvis I er i arbejde, og til 40 uger, hvis I er ledige. Vær dog opmærksom på, at I kun kan få dagpenge i 32 uger, så ønsker I at forlænge forældreorloven som ledige, sker der en reduktion af dagpengene.

Endvidere kan I sammen med jeres arbejdsgiver(e) aftale orloven på enkeltdage, så arbejdet kan genoptages delvist. Der er mulighed for stor fleksibilitet – det kræver blot, at det sker efter aftale med arbejdsgiveren. Du kan altså genoptage arbejdet delvist, mod at din barselsdagpengeret forlænges tilsvarende.

Udskydelse af forældreorlov

Du har ret til at udskyde 8-13 uger af forældreorloven til senere. Det er et krav, at den af forældrene, der skal holde forældreorloven er i beskæftigelse af, når orloven skal holdes. Desuden skal orloven holdes i en sammenhængende periode, og inden barnet fylder 9 år. Vær opmærksom på, at det kun er den ene af forældrene, der har ret til at udskyde orloven.

Selv om barselsreglerne er meget fleksible, er der visse begrænsninger. Du kan ikke både forlænge perioden med 8 eller 14 uger og samtidig aftale med din arbejdsgiver, at perioden skal forlænges ved, at du genoptager arbejdet delvist.