Barsel fra 2. august 2022

Forældre til børn født den 2. august 2022 eller senere er omfattet af den ny barselslov

Forældre har som udgangspunkt ret til samlet 52 ugers orlov med løn eller barselsdagpenge. Forud for fødslen har en mor ret til fire ugers graviditetsorlov. Efter de nye regler er orloven efter barnets fødsel som udgangspunkt fordelt lige med 24 uger til hver forælder, hvis I bor sammen på fødselstidspunktet. Samtidig får lønmodtagere, der er i beskæftigelse og opfylder beskæftigelseskravet, ni ugers øremærket orlov, som skal holdes inden ét år efter barnets fødsel. Ellers bortfalder ugerne, medmindre der er særlige forhold. 

Beskæftigelseskravet indebærer: 

  • At du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
  • At du skal have arbejdet mindst 160 timer inden for seneste fire hele måneder før orloven. 
  • At du skal have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst tre af disse fire måneder.

Beskæftigelseskravet skal være opfyldt for, at du som lønmodtager kan få udbetalt barselsdagpenge fra det offentlige.

Overdragelse af barsel

Ønsker den ene forælder at holde mere orlov end den anden forælder, kan I overdrage orlov til hinanden. Hvor meget orlov I kan overdrage til hinanden, afhænger af jeres beskæftigelsesmæssige status på overdragelsestidspunktet. 

Lønmodtagere, der opfylder beskæftigelseskravet, har øremærket 9 ugers orlov, som ikke kan overdrages til den anden forælder. Fx kan en far eller medmor, der er lønmodtager, hvor forældrene bor sammen ved fødslen, og der ikke er andre særlige forhold, overdrage op til 13 ugers orlov.grafisk model af barselsorlov

Model: Beskæftigelsesministeriet. Modellen viser orlov for forældre, som er lønmodtagere og bor sammen. I andre og særlige situationer kan fordelingen være en anden. 

Orlov med løn

Er du omfattet af en overenskomst, vil en del af din orlov være med hel eller delvis løn.

Din overenskomst giver dig bedre barselsvilkår, end dem loven foreskriver.

Vær opmærksom på, at overenskomsterne er indgået før vedtagelsen af de nye barselsregler og at de derfor tager udgangspunkt i de tidligere barselsregler. Det forventes, at reglerne om løn under barsel i overenskomsterne bliver tilpasset til de nye barselsregler ved næstkommende overenskomstforhandlinger, men indtil da gælder de nuværende beskrevne regler om løn under barsel i overenskomsten.

Se barselsregler for Elektrikeroverenskomsten 
Se barselsregler for Industriens overenskomst 

Arbejder du under andre overenskomster, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling for at få yderligere information.

Mere information om barsel

Læs mere i Dansk El-Forbunds pjece om barsel.

.forside til pjece

Har du spørgsmål til reglerne om orlov og barselsdagpenge, kan du henvende dig hos din arbejdsgiver, din lokalafdeling eller kontakte Udbetaling Danmark.

Har du spørgsmål til de overenskomstmæssige rettigheder omkring barsel, kan du tale med din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling.