Barselsregler i Industriens overenskomst

Arbejder du på en arbejdsplads, som er dækket af Industriens overenskomst, er dine barselsvilkår bedre, end dem loven foreskriver.

Kvinder der har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, får fuld løn fra arbejdsgiveren under barsel fra 4 uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødslen.

Til adoptanter betales løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse.

Under samme betingelser udbetales der løn under de 2 ugers fædreorlov.

Betaling under forældreorlov

Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger.

Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. De sidste 3 uger kan vælges af enten far eller mor. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forældre ikke, bortfalder betalingen. 

Betalingen for disse 13 uger svarer til den løn, du ellers ville have fået.

De 13 uger skal afholdes inden for de 52 uger efter fødslen.

Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, med mindre andet aftales.

Med mindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med tre uger.

Det er en betingelse, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion fra kommunen svarerne til den maksimale dagpengesats. Er refusionen mindre, nedsættes betalingen.

Pensionsbidrag under barsel

Kvindelige medarbejdere får under de 14 ugers barselsorlov indbetalt et ekstra pensionsbidrag, hvis de har 9 måneders anciennitet.

Arbejder du under andre overenskomster kan du kontakte din lokalafdeling for at få yderligere information.