BAT giver politikerne gode råd

Kartellet har sendt ny, omfattende pjece om klausuler til Arbejdsmarkedsudvalget

BAT-kartellet pjece

Arbejdsklausuler har været med til at løfte vilkårene i byggeriet på det danske arbejdsmarked. Men der er plads til forbedringer, og den besked har Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT) nu sendt til politikerne på Christiansborg.

BAT-kartellet, der omfatter forbundene på bygge- og anlægsområdet – og herunder også Dansk El-Forbund – holdt for nylig en konference om brugen af arbejds-, lærlinge- og arbejdsmiljøklausuler i bygge- og anlægssektoren. Her præsenterede forbundene en ny pjece med titlen ”Aktiv brug af arbejdsklausuler”.

Arbejdsklausuler, der blandt andet har til formål at forebygge social dumping, har fundet vej til de fleste kommuner, som skriver dem ind i deres udbud, og de bruges også af private bygherrer. Men BAT konstaterer også, at vejen er lang fra en kontrakt med en arbejdsklausul til byggepladser, der lever op til den samme klausul.

Mange af de problemer, klausulerne skulle løse, er fortsat ikke er løst – eksempelvis på lærlingeområdet. BAT har derfor produceret og offentliggjort den nye pjece, hvor der er samlet 20 krav til arbejdsklausuler, seks krav til arbejdsmiljøklausuler og ni til lærlingeklausuler – i alt 35 helt konkrete og handlingsanvisende krav.

Ud over at blive fremlagt på konferencen er pjecen sendt til politikerne i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. I det ledsagende brev hedder det blandt andet: ”Klausulerne kan – hvis de anvendes med omtanke – være med til at sætte en stopper for social dumping, sikre et sikkert og godt arbejdsmiljø samt være med til at øge arbejdsudbuddet i bygge- og anlægsbranchen ved at sikre lærepladser til lærlinge.”