Beløn en indsats for arbejdsmiljøet

Der er åbnet for indstillinger til Arbejdsmiljøprisen 2022

AM-prisen 2022 illustration

Hvis en begivenhed finder sted tilstrækkeligt mange gange, ender den med at blive en tradition. Det er vel ved at ske for Arbejdsmiljørådets uddeling af Arbejdsmiljøprisen, der har fundet sted siden 2006 – og i 2022 sker det igen.

Rådet opfordrer nu interesserede til at indstille arbejdspladser til 2022-prisen. Faktisk er der tale om fire priser, der i 2022 uddeles i kategorierne Arbejdsulykker, Muskel- og skeletbesvær (ergonomi), Psykisk arbejdsmiljø samt Kemi og vådt arbejde.

For at komme i betragtning skal en arbejdsplads have skabt mærkbare arbejdsmiljøforbedringer inden for en af de nævnte kategorier. Der er åbent for indstillinger, og sidste frist er den 1. februar 2022.

I alt nomineres 12 arbejdspladser, som ud over æren også får omtale i pressemeddelelser mv. De endelige fire vindere hyldes den 19. maj 2022 på en temadag i København.

Dommerkomiteen består af repræsentanter fra DA, FH, KL, Lederne og Akademikerne og formand for Arbejdsmiljørådet Cristina Lage.