Benzin- og Oliebranchens kompetencefond

  Find information om, hvordan du søger tilskud til efter- og videreuddannelse.

  Ønsker du at efter- eller videreuddanne dig, kan du læse her, hvordan du søger om tilskud fra Benzin- og Oliebranchens kompetencefond (Drivkraft Danmark, tidligere EOF).

  Har du spørgsmål til kompetencefonden eller efter- og videreuddannelse, er du meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling, som tilbyder individuel uddannelsesvejledning.

  Læs mere om fonden
  Kort om tilskuddet

  Du har ret til frihed til betalt, selvvalgt uddannelse i op til 2 uger (10 dage) uden løn. Men for at få frihed til selvvalgt uddannelse under Kompetencefonde.dk, er det en betingelse, at der bevilges refusion herfra. 

  Hvem kan få tilskud?

  Du kan søge om refusion, hvis du er ansat under overenskomsten. Du kan bruge op til 2 uger om året (10 arbejdsdage) på selvvalgt uddannelse.

  Så meget kan du få i tilskud

  Du kan som medarbejder søge om refusion af udgifter til kursusgebyr, tabt løn, kursusmateriale, overnatning og transport.

  Når du har søgt refusion, udbetales refusionen direkte til din NemKonto og skatten fratrækkes på dine vegne.

  Hvis det er din arbejdsplads, der har søgt om refusion på dine vegne, så udbetales refusionen til virksomhedens NemKonto. Hvis ansøgningen også indeholder lønrefusion, skal virksomheden trække skat og ATP fra.

  Sådan søger du tilskud

  Du søger direkte via fonden.

  På overenskomster inden for Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Drivkraft Danmark (tidl. EOF) har både virksomheden og medarbejderen mulighed for at oprette ansøgning om refusion   det vil oftest være virksomheden, der søger på dine vegne.

  For at sikre habilitetsreglerne i overenskomsten, skal det understreges, at der altid er en arbejdsgiverrepræsentant og en medarbejderrepræsentant i forbindelse med refusionsansøgninger. Virksomhedens primære kontaktperson kan derfor ikke både agere ansøger og attestant ved egne refusionssager.

  Husk at søge refusion, inden du tilmelder dig kurset. Helst i god tid.

  Det er vigtigt, at du har følgende informationer klar, inden du starter selve ansøgningen:

  • Virksomhedens navn eller CVR-nr.
  • Navn på din nærmeste chef
  • Overenskomsten, du er omfattet af
  • Din seneste lønseddel
  • Navn på kursusudbyder og titel på kursus
  • Udgifter til kursusmaterialer
  • Kursets varighed
  • Dato for første og sidste kursusdag
  • Antal kursusdage
  • Km-afstand til kursusstedet
  Positivliste – kurser du kan få tilskud til

  Kurset skal være relevant for dit arbejdsområde og for din kompetenceudvikling. Kurset skal også ligge indenfor dækningsområdet for din overenskomst. Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokalafdeling i Dansk El-Forbund. De kan hjælpe dig med at finde frem til relevant uddannelse/kursus.

  Der gives ikke tilskud til kurser i udlandet.