Bruger du produkterne sikkert?

Myndighed og organisationer i fælles indsats for viden om sikker brug af produkter

Elektrikere og andre håndværkere bruger og omgiver sig hver dag med talrige produkter i form af værktøj, tekniske hjælpemidler, byggeelementer, personlige værnemidler og meget mere. Men forskellige aktører i bygge- og anlægsbranchen har meldt om problemer med en del leverandørbrugsanvisninger og manglende efterspørgsel af brugsanvisningerne fra håndværksvirksomhederne.

Skærmdump af AT-kampagne om sikker brug af produkter

Det har ført til, at Arbejdstilsynet i samarbejde med en række organisationer på byggeområdet – herunder Dansk El-Forbund via BAT-kartellet – er gået sammen om en indsats, der skal sikre mere viden på området: Af et nyhedsbrev fra tilsynet fremgår, at medlemmerne inden for bygge- og anlægsbranchen herunder leverandørerne skal have kendskab til de regler, der gælder i forhold til leverandørernes anvisninger om sikkerhed og håndværksvirksomhedernes brug af anvisningerne.

Oplysninger

Manglende viden kan føre til både ulykker og nedslidning, konstaterer Arbejdstilsynet. Derfor skal arbejdsgivere sætte sig nøje ind i, hvordan produkterne bruges forsvarligt.

De skal ikke nøjes med oplysninger om de tekniske egenskaber, når de køber de forskellige produkter. På tilsynets (nye) hjemmeside kan arbejdsgiverne læse om de oplysninger, de skal indhente.

Det er deres pligt at sikre, at arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og til de ansatte lyder rådet derfor i al sin enkelhed: ”Du bør bede din mester eller arbejdsleder om at få de vigtigste oplysninger, så du kan udføre dit arbejde forsvarligt.”

Vejledning og instruktion

Hjemmesiden anbefaler brug af de relevante branchevejledninger, der er udarbejdet i forhold til de forskellige tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler mv., og arbejdsgiverne får at vide, at de har pligt til at få de nødvendige oplysninger fra leverandørerne i forhold til de konkrete produkter, som anvendes i virksomheden. Videre hedder det:

”Der er også krav om, at I bruger oplysningerne som grundlag for at instruere de ansatte og planlægge de konkrete arbejdsopgaver, så de kan udføres sikkert. Husk at de ansatte skal have adgang til brugsanvisningerne, hvor de udfører deres arbejde.”