Coop Danmark

Overenskomst mellem Dansk El-Forbund og Coop Danmark A/S

Overenskomsten dækker Coop Danmark A/S' virksomheder og datterselskaber og omfatter arbejde, der henhører under Dansk El-Forbund. Endvidere omfatter overenskomsten – ifølge særlig aftale – faglærte malere, murere, snedkere og tømrere.

Du kan hente overenskomst, fællesbestemmelser og El-lovportalen her fra siden.