Coronavirus – fagforening

I forbindelse med coronakrisen er der indgået flere forskellige aftaler om hjemsendelse, da privatansatte lønmodtagere ellers kan risikere at miste deres job. Nedenfor kan du læse nærmere om aftalerne, og vi gør opmærksom på, at flere af aftalerne allerede er ophørt. Se nærmere i den aftale, der gælder dig, og husk at du altid er velkommen til at kontakte din lokalafdeling

Hjemsendelsesaftaler
Hjemsendelsesaftale på Elektrikeroverenskomsten – udløb d. 17. maj 2020 (undtagen lokalaftaler om forlængelse)

Hjemsendelsesaftalerne med Tekniq Arbejdsgiverne udløb d. 17. maj 2020. Det betyder, at hjemsendte medlemmer af Dansk El-Forbund skal være tilbage på arbejdspladsen senest den 10. juni 2020. Du vender tilbage til virksomheden med den anciennitet, du havde før hjemsendelsen.

MEN vi har samtidig aftalt, at virksomheder med valgte tillidsrepræsentanter kan kontakte tillidsrepræsentanten med henblik på at aftale en forlænget hjemsendelse. En forlænget hjemsendelsesaftale SKAL dog ophøre senest den 8. juli 2020. Det vil sige, at medlemmerne af Dansk El-Forbund skal være tilbage på arbejdspladsen senest den 9. juli 2020.

Du kan se den nye aftale med Tekniq Arbejdsgiverne her: 

Se de tidligere aftaler mellem DEF og Tekniq vedr. coronakrisen her: 

Hjemsendelsesaftale på Industriens Overenskomst – udløb d. 30. april 2020

DEF og CO-Industri har forhandlet aftaler om mulighed for hjemsendelse og arbejdsfordeling for dig på Industriens Overenskomst. Du kan se aftalerne her:

Aftalerne udløb d. 30. april 2020.


 

Få svar på spørgsmål angående trepartsaftalen nedenfor. 

Trepartsaftalen – spørgsmål og svar:
Hvad får jeg ud af aftalen, hvis min arbejdsgiver gør brug af den?

Den nye trepartsaftale giver dig ret til at få fuld løn under hjemsendelsen. 

Jeg er timelønnet. Hvad betyder det i forhold til aftalen?

Du har krav på fuld løn, og din arbejdsgiver får op til 90 procent af lønudgifterne til dig dækket – dog maks kr. 30.000.

Jeg er funktionæransat. Hvad betyder det i forhold til aftalen?

Du har krav på fuld løn, og din arbejdsgiver får dækket optil 75 procent af lønudgifterne til dig – dog maks kr. 30.000.

Hvor længe varer den nye ordning?

Ordningen er en midlertidig ordning, der varer i perioden 9. marts 2020 til 9. juni 2020, og der kan maksimalt ydes kompensation for 3 mdr.

Jeg blev hjemsendt af virksomheden i før den 15. marts. Hvad er så mine rettigheder?

Virksomheden kan søge om kompensation fra den 9. marts 2020, så der er mulighed for, at virksomheden kan søge med tilbagevirkende kraft, hvis betingelserne er opfyldte.

Du skal dog være opmærksom på, at betingelsen for lønkompensation er, at du holder 5 dages ferie/feriefridage eller 5 dage uden løn i tilknytning til perioden med lønkompensation.

Min arbejdsgiver siger, at det er for dyrt at bruge ordningen. Nu frygter jeg at blive fyret. Hvad skal jeg gøre? Hvad kan min arbejdsgiver gøre?

Tilbuddet i trepartsaftalen er til din arbejdsgiver, som kan vælge at benytte ordningen, hvis arbejdsgiveren opfylder kriterierne. Vi synes, at du skal opfordre din arbejdsgiver til at bruge ordningen. Det er vores opfattelse, at med aftalen er arbejdsgiverens lønudgifter minimeret.

Min arbejdsgiver siger, at ordningen ikke er for en virksomhed som vores. Hvad kan man så gøre?

Ordningen gælder som udgangspunkt alle private virksomheder, der opfylder kriterierne, så der er ikke sat begrænsninger i forhold til størrelse af virksomhed eller andet.

Min virksomhed vil bruge ordningen, men jeg har allerede fået alle mine penge fritvalgskontoen udbetalt. Hvad gør jeg?

Hvis du har feriedage eller feriefridage til gode, skal du holde dem, hvis din arbejdsgiver pålægger dig at gøre det. At pengene er udbetalt med sidste løn i december, ændrer ikke ved, at din arbejdsgiver kan varsle feriefridagene afholdt i perioden 1. januar 2020 til 30. april 2020 (kan dog variere fra overenskomst til overenskomst).

Normalt skal feriefridage og restferie varsles med 1 måned, men det gælder ikke i forhold til ferie/feriefridage i forhold til trepartsaftalen, eller når der er force majeur i henhold til ferieloven, hvilket COVID19 højest sandsynligt er efter vores vurdering.

Kan min virksomhed pålægge mig at tage 5 dages ferie, når de vil bruge ordningen?

Ja, hvis du har feriedage tilbage – ellers kan arbejdsgiver pålægge dig at holde fri uden løn. Alternativt kan du få lov at bruge 5 feriedage fra det næste ferieår.

Du skal bare være opmærksom på, at det er et kort ferieår med kun 16,6 dages ferie til afholdelse i perioden 1. maj til 31. august. Så hvis du bruger en 1 uge nu, kan du måske ikke holde 3 ugers sommerferie.

Skal jeg tage 5 dages fri uden løn for at være sikret de 30.000 kroner om måneden som timelønnet?

Ved ordningen er du sikret fuld løn – de kr. 30.000 er den kompensation, din arbejdsgiver får – men for at få det skal du holde 5 dage fri – som ferie/feriefridage eller uden løn.

Virksomheden taler om, vi skal gå på arbejdsfordeling. Hvad er det helt præcist, og må de bare pålægges os arbejdsfordelingen?

Arbejdsfordeling betyder, at medarbejderne deles ind i hold, hvor et hold er på arbejde, mens det andet hold går hjemme med ret til dagpenge.

Dansk El-Forbund er ved at forhandle en aftale med Tekniq Arbejdsgiverne med mulighed for at lave arbejdsfordeling og vilkårene herfor. Vi kan derfor ikke nærmere oplyse herom på nuværende tidspunkt.

For medarbejdere under Industriens Overenskomst er der en mulighed for at indføre arbejdsfordeling efter Industriens Overenskomst bilag 2. Udgangspunktet er, at det skal aftales lokalt. Vi anbefaler, at du kontakter din tillidsrepræsentant eller afdeling for nærmere rådgivning.

Må jeg nu gå hjem, hvis jeg ikke er tryg ved at gå på arbejde, når corona-smitten trives rundt omkring?

Det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for dit arbejdsmiljø, og som bestemmer, om du skal arbejde.

Hvis du er i en særlig risikogruppe, skal du have mulighed for at arbejde uden kontakt til andre mennesker. Så det anbefales, at du ikke går hjem uden at have aftalt det med din arbejdsgiver. Hvis du ikke kan få en aftale og går hjem, risikerer du at blive bortvist. Vi anbefaler, at du kontakter din afdeling, inden du vælger at forlade arbejdet.

Der er fra regeringens side opfordret til, at alle, der kan arbejde hjemmefra, sendes hjem, men varetager du kritiske funktioner i virksomheden, kan din arbejdsgiver godt kræve, at du arbejder, men arbejdsgiveren skal i givet fald sikre dit arbejdsmiljø.

En af mine kolleger nyser og hoster. Må jeg så gå hjem for ikke at blive smittet?

Det er arbejdsgiver, der er forpligtet til at sikre dit arbejdsmiljø – at du kan udføre dit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt - og du bør derfor ikke arbejde sammen tæt på en kollega, der nyser og hoster.

Din arbejdsgiver bør sende vedkomne hjem eller i det mindste sikre, at vedkomne isoleres på arbejdspladsen.

Hvordan skal jeg håndtere coronavirus på byggepladsen?

Byggeriets arbejdsmiljøbus har lavet følgende retningslinjer for dig, der arbejder på en byggeplads:

  • Følg Sundhedsstyrelsens og andre myndigheders anbefalinger
  • Opdeling i arbejdsområder, så der skabes afstand. Arbejdsgiver planlægger og tilrettelægger inden for arbejdsområdet.
  • Forskudt ankomst, pauser og afgang fra byggepladsen, så der skabes afstand i skure, kantine mm.
  • Hav styr på hvilke arbejdsgivere, der er på pladsen efter tidsplanen - og håndhæv dette
  • Opsætning af håndsprit passende steder - aftal hvem der opsætter og genopfylder
  • Øget rengøring af velfærdsforanstaltninger, såsom skure, kantine mm.
  • Afholdelse af sikkerhedsmøder udenfor
  • Ajourføring af PSS med de aftaler, som I indgår

Se i øvrigt hvordan Tekniq anbefaler at virksomheden håndterer coronakrisen:

Er fleksjobbere og vikarer fra vikarbureauer omfattet af ordningen?

Ja, fleksjobbere og vikarbureauvikarer er omfattet af lønkompensationsordningen. 

Er det muligt at tage efteruddannelse, mens man er omfattet af ordningen?

Ja, det er muligt at tage efterudannelse, mens man er omfattet af lønkompensationsordningen. 

Jeg er tillidsrepræsentant. Kan jeg hjemsendes?

Ja, men du bør være den sidste, der bliver hjemsendt inden for dit område. 

I hvilket omfang er det muligt for en lønmodtager at tage efteruddannelse i en kompensationsperiode hvor man er hjemsendt?

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden.

Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.


Offentligt ansat
Statslig ansat

Læs Medarbejder- og Kompetencestyrelsens FAQ om ansættelsesretlige spørgsmål:

Se aftale om afvikling af frihed: 

Regionalt ansat

Se dine ferierettigheder:

Se aftale om afvikling af frihed: 

Kommunalt ansat

Se fælleserklæring fra KL og Forhandlingsfællesskabet: 

Se dine ferierettigheder:

Se aftale om afvikling af frihed: 


Øvrige
Søfarende elektriker

Læs retningslinjerne for danske skibe her:

Du kan også følge med i seneste nyt om coronakrisen på denne side:

COVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade