Dagpenge

Se hvordan du søger dagpenge som ledig, og hvilke krav du skal opfylde.

Sådan søger du dagpenge som ledig: 

  1. Meld dig ledig på jobnet.dk på din første dag som ledig. Det gælder også, hvis du får arbejde på nedsat tid og har brug for supplerende dagpenge.
  2. Udfyld en ledighedserklæring i Mit DEF. Når du udfylder en ledighedserklæring, ansøger du om dagpenge.
  3. Udfyld dit CV på jobnet.dk og registrér din jobsøgning i din digitale joblog.

Er du selvstændig gælder nogle lidt andre regler:

Mere om dagpenge
A-kassen skal bruge følgende oplysninger

Når du melder dig ledig på jobnet.dk skal du huske at udfylde en "Ledighedserklæring" (AR 251) i Mit DEF. I ledighedserklæringen afgiver du oplysninger om, dit seneste (dine seneste arbejdsforhold), om du selv har sagt op eller er blevet sagt op osv.

Hvis du er blevet sagt op bedes du i Mit DEF uploade kopi af den opsigelse, du har modtaget fra din arbejdsgiver.

Hvis du driver eller har drevet selvstændig virksomhed som din hoved- eller bibeskæftigelse, skal du huske at give os en række supplerende oplysninger. Det gør du ved at udfylde blanketten ”Supplerende bemærkninger" (AR 259) i Mit DEF.

Når vi har modtaget de oplysninger, vi har brug for, behandler vi din ansøgning om dagpenge. Du modtager herefter et godkendelsesbrev i din indbakke i Mit DEF når din ansøgning er færdigbehandlet.

Udfyld ydelseskort sidst på måneden

Når du modtager dit godkendelsesbrev, vil der i slutningen af den pågældende måned, ligge et ydelseskort til dig i Mit DEF. Kortet kan udfyldes 5 hverdage før månedens afslutning. Hvis du sender kortet med det samme, vil du modtage dagpenge på din NemKonto den sidste hverdag i måneden.

Arbejder du i udlandet? 

Du skal udfylde en særlig blanket (PD U1), hvis du arbejder i udlandet. Læs mere om dagpenge og udland via linket nedenfor:

CV på Jobnet

Senest 2 uger efter du har meldt dig ledig, skal du have oprettet dit CV på Jobnet.dk. Hvis du ikke har oprettet det inden de 2 uger, vil det kunne få konsekvenser for dine dagpenge. 

Du har pligt til at give både jobcentret, a-kassen og evt. andre aktører adgang til dit CV.

Udfyld dit CV på Jobnet

Der er to CV’er på Jobnet: ’Mit CV’, som er søgbart, og ’Præsentations-CV’, som ikke er søgbart.

Det betyder, at når du opretter et Præsentations-CV vil dine oplysninger kun være synlige for dig og din sagsbehandler. Når du opretter et ’Mit CV’ på Jobnet, er dine oplysninger derimod synlige for arbejdsgivere.

Hold CV’et søgbart

Er du ledig skal dit CV altid være søgbart for arbejdsgivere. Det betyder, at du er forpligtet til, senest 2 uger efter du har meldt dig ledig at oprette ”Mit CV” på jobnet.dk.

Du skal logge ind på Jobnet.dk mindst én gang hver 13. uge for at have et søgbart CV. Hvis der går længere tid imellem, du logger ind, bliver dit CV automatisk gjort ikke-søgbart.

Når du afmeldes som ledig, bliver dit CV gjort ikke-søgbart. Hvis du fortsat ønsker, at dit CV skal være søgbart, kan du gøre det søgbart igen ved at klikke på linket 'Gør mit CV søgbart' i feltet ’CV Status’ i højre side på siden ’Mit CV’. Du skal dog fortsat logge ind på Jobnet mindst én gang hver 13. uge for at have et søgbart CV.

Hvornår slettes mit CV?

Hvis du ikke har logget dig på Jobnet.dk i 18½ måned bliver dit CV og de job, du har udfyldt på siden ’Jeg søger job som’ automatisk slettet.

Samtaler og Min Plan

Når du har været ledig i 2 uger, vil din lokalafdeling indkalde dig til en samtale, der primært vil handle om indholdet i dit CV og krav til din jobsøgning.

Afdelingen vil også – i samarbejde med dig – starte udarbejdelsen af "Min Plan", der efterfølgende skal godkendes af jobcenteret. "Min Plan" samler informationerne om dit forløb og den fremadrettet indsats for at få dig i arbejde. 

Du kan læse mere om, hvad du må og skal, når du modtager dagpenge via linket her:

Du skal udfylde et månedligt ydelseskort

Første gang du skal have dagpenge, skal du udfylde en ledighedserklæring. Herefter skal du hver måned udfylde et ydelseskort (tidligere kaldet dagpengekort). Ydelseskortet er tilgængeligt cirka 5 hverdage før sidste bankdag i måneden. Læs mere her:

Få hjælp af din lokalafdeling

Din lokalafdeling i Dansk El-Forbund kan hjælpe dig med gøre ledighedsperioden så kort som muligt. Blandt andet kan du få hjælp til at udfylde dit CV, så du bliver guidet hen til de ledige jobs inden for el-faget.

Nedsat kontingent som ledig

Når du modtager dagpenge, nedsættes dit kontingent til Dansk El-Forbund og a-kassen. Det gælder dog ikke, hvis du sammen med dagpengene får udbetalt forsikringsydelse i form af lønsikring eller andet. Husk derfor at give a-kassen besked, hvis du har den slags forsikringsaftaler.

Har du fået job?

Tillykke med dit nye job!

Når du får arbejde igen, skal du afmelde dig som ledig på jobnet.dk

Du skal også kontakte din lokalafdeling og oplyse, at du har fået arbejde og hvorhenne. Det kan du nemt gøre via Mit DEF. Så får din lokalafdeling besked, så du modtager relevante informationer fra din lokalafdeling.

Hvis du på et senere tidspunkt bliver arbejdsløs igen, skal du huske at melde dig ledig på ny jobnet.dk. Det er en betingelse for at få udbetalt dagpenge.