Dagpenge

Du søger om dagpenge ved at udfylde en ledighedserklæring.

Er du blevet ledig, så guider vi dig her, til hvad du skal gøre for at få dagpenge. Det er også her på siderne, at du finder information om, hvad du må og skal, når du modtager dagpenge.

  1. På din første dag som ledig skal du melde dig ledig på jobnet.dk. Det gælder også, hvis du får arbejde på nedsat tid og har brug for supplerende dagpenge.
  2. Du skal udfylde en ledighedserklæring i Mit DEF. Når du udfylder en ledighedserklæring, ansøger du om dagpenge.
  3. Du skal udfylde dit digitale CV på jobnet.dk samt registrere din jobsøgning i din digitale joblog.

Er du selvstændig, gælder nogle lidt andre regler.

Mere om dagpenge
Hvilke oplysninger skal a-kassen bruge?

For at kunne udbetale dagpenge til dig skal a-kassen typisk bruge følgende:

  • Erklæring om fravær
  • Skriftlig og begrundet opsigelse
  • Oplysninger om eventuelt bierhverv, hvis du har arbejde ud over det, du er blevet ledig fra

Husk at du skal oplyse om alt arbejde. Dette gælder, uanset om det er lønnet, ulønnet eller ved selvstændigt bierhverv.

Har du arbejdet i udlandet, skal a-kassen også bruge en særlig blanket (PD U1). Læs mere om dagpenge og udland via linket nedenfor:

Digitalt CV på Jobnet

Senest 2 uger efter du har meldt dig ledig, skal du have oprettet dit digitale CV på Jobnet.dk. Du kan udfylde CV'et fra alle computere med internetadgang.

Hvis du ikke lægger dit CV ind på Jobnet.dk inden 2 uger, vil det kunne få konsekvenser for dine dagpenge. Det betyder, at du ikke vil få udbetalt dagpenge, indtil du har oprettet dit CV på Jobnet.dk.

Du har pligt til at give både jobcentret, a-kassen og evt. andre aktører adgang til dit CV.

Samtaler og Min Plan

Når du har været ledig i 2 uger, vil din lokalafdeling indkalde dig til en samtale, hvor hovedvægten vil være på indholdet i dit CV og krav til din jobsøgning.

Afdelingen vil også – i samarbejde med dig – starte udarbejdelsen af "Min Plan". "Min Plan" skal efterfølgende godkendes af Jobcentret, og vil være det gennemgående værktøj, mens du er ledig – en plan som gerne skal være med til at gøre dig klar til dit næste job.

Du kan læse mere om, hvad du må og skal, når du modtager dagpenge via linket her:

Du skal udfylde et månedligt ydelseskort

Første gang du skal have dagpenge, skal du udfylde en ledighedserklæring. Herefter skal du hver måned udfylde et ydelseskort (tidligere kaldet dagpengekort). Ydelseskortet er tilgængeligt cirka 5 hverdage før sidste bankdag i måneden. Læs mere her:

Få hjælp af din lokalafdeling

Din lokalafdeling i Dansk El-Forbund kan hjælpe dig med gøre ledighedsperioden så kort som muligt. Blandt andet kan du få hjælp til at udfylde dit CV, så du bliver guidet hen til de ledige jobs inden for el-faget.

Nedsat kontingent som ledig

Når du modtager dagpenge, nedsættes dit kontingent til Dansk El-Forbund og a-kassen. Det gælder dog ikke, hvis du sammen med dagpengene får udbetalt forsikringsydelse i form af lønsikring eller andet. Husk derfor at give a-kassen besked, hvis du har den slags forsikringsaftaler.

Har du fået job?

Tillykke med dit nye job!

Når du får arbejde igen, skal du afmelde dig som ledig på jobnet.dk. Du kan også gøre det ved at møde op i dit lokale jobcenter.

Du skal også kontakte din lokalafdeling og oplyse, at du har fået arbejde og hvorhenne. Det kan du nemt gøre via Mit DEF. Så får din lokalafdeling besked, så du modtager relevante informationer fra din lokalafdeling.

Hvis du på et senere tidspunkt bliver arbejdsløs igen, skal du huske at melde dig arbejdsløs på ny, da det er en betingelse for at få udbetalt dagpenge.