Dagpenge og arbejde i udlandet

Når du arbejder i et andet EØS-land end Danmark, skal du som udgangspunkt være forsikret der.

Hvis du får arbejde i et andet EØS-land end Danmark, skal du som udgangspunkt være forsikret i det pågældende land.

Når du er sikker på, at du er blevet omfattet af EØS-landets arbejdsløshedsforsikring, skal du melde dig ud af El-Fagets A-kasse. Du må nemlig ikke være dobbeltforsikret. Der er dog få situationer, hvor du stadig kan være medlem af El-fagets A-kasse. Det kan f.eks. være, hvis dit arbejde i det andet EØS-land ikke giver dig ret til at blive forsikret der, eller du er udstationeret for en dansk arbejdsgiver.

Får du arbejde i et land uden for EØS, har du ret til at beholde dit medlemskab af a-kassen, og det kan i nogle tilfælde være en god ide. Kontakt din lokalafdeling for konkret vejledning.

Skal du søge dagpenge efter arbejde i lande uden for EØS, skal du opfylde et opholdskrav for at kunne få dagpenge. Læs mere nedenfor.

Læs mere om reglerne
Dagpenge mens du søger job i et andet EØS-land

Hvis du er arbejdsløs og ønsker at søge arbejde i et andet EØS-land, Færøerne eller Schweiz, har du mulighed for at få dine dagpenge med i op til 3 måneder.

Der er dog nogle betingelser, du skal opfylde, inden du rejser:

  • Du er statsborger i et EØS-land eller Schweiz.
  • Du skal som hovedregel have været arbejdsløs i mindst 4 uger umiddelbart før din udrejse. I den periode skal du være helt ledig, og du må højst have haft 2 dage med arbejde i den periode.

Dispensation for kravet om 4 ugers arbejdsløshed
Hvis du opfylder nogle særlige betingelser og udfylder en ansøgning senest 14 dage før din udrejse, har du mulighed for at få dispensation for kravet om de 4 uger.

Du skal opfylde en af følgende særlige betingelser:

  • Du ønsker at følge din ægtefælle eller samlever, der skal påbegynde arbejde i mindst 5 uger (varigt arbejde, eller et vikariat på minimum 5 uger) eller begynde på en uddannelse, der varer mindst 18 måneder. Det kræver, at du flytter fra en fælles adresse.
  • Du kan dokumentere, at du skal til ansættelsessamtale i et EØS-land.
  • Du har fået arbejde på deltid eller af kortere varighed i det pågældende EØS-land.
  • Du skal til Færøerne og har ret til dagpenge. 
  • Du er statsborger i det EØS-land, du vil rejse til. Det kræver kun, at du har været ledig og tilmeldt jobcentret i 1 uge. 

Det skal du gøre
For at få dine dagpenge med til udlandet skal du ansøge om få en attest PD U2.

Når du har udfyldt ansøgningen, skal du sende den til El-Fagets a-kasse. Du kan uploade ansøgningen via Mit DEF.

Når vi har fået din ansøgning, og du opfylder betingelserne, vil du modtage en attest PD U2 samt en vejledning. Attesten skal du tage med til det EØS-land, du rejser til. I det pågældende land skal du melde dig ledig senest 7 dage fra attestens startdato.

For at få udbetalt dine dagpenge under udlandsopholdet skal du blot udfylde dit dagpengekort på sædvanlig vis. 

Finder du ikke arbejde i det pågældende land, er det vigtigt, at du rejser tilbage til Danmark og melder dig ledig i jobcentret eller på jobnet.dk, inden attesten udløber.

Overholder du ikke attestens udløbsdato, mister du retten til dagpenge, indtil du kan dokumentere at have haft arbejde i mindst 296 timer inden for en periode på 3 måneder.

Er du i tvivl om reglerne, er du velkommen til at kontakte a-kassen.

Hvis du bliver i det andet EØS-land og søger om ydelser

Hvis du skal søge om ydelser i et andet EØS-land, efter du har arbejdet og været forsikret der, skal de lokale myndigheder have dokumentation for dine arbejds- og forsikringsperioder i Danmark. Dokumentationen kaldes en attest PD U1, og du får den fra El-fagets arbejdsløshedskasse.

Når du har udfyldt ansøgningen, skal du sende den til El-Fagets a-kasse. Du kan uploade ansøgningen via Mit DEF.

Når vi har fået dokumentation fra dine danske arbejdsgivere, modtager du en attest PD U1 med oplysninger om dine arbejdsperioder, samt dine forsikringsperioder (a-kasse-medlemskaber) i Danmark inden din udrejse. Du vil få attesten tilsendt som fysisk dokument.

Du skal derefter selv aflevere attesten til de lokale myndigheder i landet.

Hvis du vender tilbage til Danmark

Hvis du vender tilbage til Danmark efter længerevarende ophold i udlandet, har du mulighed for at få overført din anciennitet i a-kassen i det andet EØS-land til El-fagets a-kasse. Ved at overføre din anciennitet optjener du hurtigere ret til dagpenge.

Det kræver dog, at du bliver genoptaget i El-Fagets A-kasse, senest 8 uger efter at din arbejdsløshedsforsikring i det andet land er ophørt.

Når du melder dig ind, skal a-kassen også have en attest PDU1 fra den myndighed, som er ansvarlig for arbejdsløshedsforsikringen i det pågældende EØS-land. Attesten bekræfter dine arbejds- og forsikringsperioder i landet.

Du skal sende attesten til a-kassen via Mit DEF.

Husk også at gemme alle dine lønsedler fra din udenlandske arbejdsgiver. I nogle tilfælde har vi brug for lønsedlerne.

Hvis du først søger om genoptagelse efter de 8 uger, kan du tidligst opnå ret til dagpenge, når du opfylder indkomstkravet. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret skal have haft en indkomst på mindst 223.428 kr. inden for de senest 3 år.

Hvis du vender tilbage efter mere end 5 år

Hvis du vender tilbage til Danmark efter at have boet og arbejdet i et andet EØS-land i mere end 5 år, skal du opfylde nogle betingelser, hvis du vil have overført din a-kasse-anciennitet fra det andet land. Ved at overføre din anciennitet optjener du hurtigere ret til dagpenge.

  1. Først skal du søge om genoptagelse i El-Fagets arbejdsløshedskasse. Det skal du gøre senest 8 uger efter at din arbejdsløshedsforsikring i det andet EØS-land er ophørt. Hvis du først søger om genoptagelse efter de 8 uger, kan du tidligst opnå ret til dagpenge, når du opfylder indkomstkravet. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret skal have haft en indkomst på mindst 238.512 kr. (2020) inden for de senest 3 år.
  1. Når du melder dig ind, skal a-kassen også have en attest PD U1 fra den myndighed, som er ansvarlig for arbejdsløshedsforsikringen i det pågældende EØS-land. Attesten bekræfter dine arbejds- og forsikringsperioder i landet.

Du skal sende attesten til a-kassen via Mit DEF.

  1. Derudover skal du starte nyt arbejde her i Danmark, og efter tre måneder i landet have arbejdet mindst 296 arbejdstimer. Du skal kunne dokumentere arbejdstimerne, og dokumentationen skal du sende til a-kassen efter de tre måneder

Når a-kassen har modtaget først din PD U1 og herefter din dokumentation for arbejdstimer, vil din anciennitet blive overført.

Husk også at gemme alle dine lønsedler fra din udenlandske arbejdsgiver. I nogle tilfælde har vi brug for lønsedlerne.

Hvis du er ledig, når du vender tilbage

Du skal genoptages i El-Fagets arbejdsløshedskasse, hvis du er ledig, når du vender tilbage til Danmark efter længerevarende ophold.

For at få dagpenge skal du bl.a. være tilmeldt som jobsøgende på jobnet.dk eller i jobcentret. Derudover skal du udfylde en ledighedserklæring i Mit DEF.

Læs mere om arbejdsløshed, regler og rettigheder

Hvis du arbejder i Grønland

Du kan godt være medlem af El-Fagets arbejdsløshedskasse, når du arbejder i Grønland.

Hvis du alligevel vælger at melde dig ud af a-kassen i den periode, hvor du bor og arbejder i Grønland, kan du tidligst blive genoptaget, når du vender tilbage til Danmark. Det betyder, at du først vil få ret til dagpenge i Danmark, når du har været medlem af a-kassen i mindst et år, efter du blev genoptaget.

Hvis du er udstationeret af en dansk arbejdsgiver, kan du blive optaget som medlem af El-Fagets arbejdsløshedskasse, mens du bor og arbejder i Grønland. Det er dog et krav, at du er udstationeret i maksimalt 6 år.

Hvis du alligevel har meldt dig ud af El-Fagets arbejdsløshedskasse, skal du sende en ansøgning om optagelse inden et år, efter at du er flyttet til Grønland for at blive genoptaget.

Hvis du får arbejde på Færøerne

Hvis du får arbejde på Færøerne, skal du forsikres der.

Når du er sikker på, at du er blevet omfattet af det færøske a-kasse-system, skal du melde dig ud af El-fagets A-kasse.

Skal du arbejde færre end 6 måneder?
Hvis du skal arbejde færre end 6 måneder på Færøerne, har du mulighed for at blive fritaget for at betale til den færøske arbejdsløshedsforsikring. I så fald kan du fortsætte som medlem af El-Fagets arbejdsløshedskasse. Det samme gælder, hvis du af andre årsager ikke kan blive omfattet af det færøske a-kasse-system.

Du skal sende os dokumentation for, at du er blevet fritaget for at betale til det færøske a-kasse-system og/eller, at du ikke kan blive omfattet af det.

Hvis du vender tilbage efter arbejde på Færøerne
Hvis du vender tilbage til Danmark, har du mulighed for at få overført din anciennitet i a-kassen på Færøerne til El-fagets A-kasse.

Det kræver dog, at du bliver genoptaget i El-fagets A-kasse, senest 8 uger efter at din arbejdsløshedsforsikring i det andet land er ophørt.

Hvis du først søger om genoptagelse efter de 8 uger, kan du tidligst opnå ret til dagpenge, når du opfylder indkomstkravet. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret skal have haft en indkomst på mindst 238.512 kr. (2020) inden for de senest 3 år.

Derudover skal du ansøge om en attest N301 hos de færøske myndigheder. Attesten bekræfter dine arbejds- og forsikringsperioder på Færøerne. Når du har modtaget attesten, skal du sende den til a-kassen via Mit DEF.

Arbejde i øvrige lande uden for EØS og Schweiz

Hvis du får arbejde i et land uden for EØS, har du ret til at beholde dit medlemskab af El-Fagets arbejdsløshedskasse. Afhængigt af hvor længe du regner med at bo og arbejde i det andet land, kan det være en fordel for dig at bibeholde dit medlemskab. Det kan nemlig have betydning for din ret til dagpenge.

Kontakt din lokalafdeling i god tid inden du rejser, så vi har mulighed for at vejlede dig om din situation.

Du har ikke mulighed for at tage dine danske dagpenge med dig, hvis du ønsker at søge job i et land uden for EØS.

Grænsearbejde

Hvis du er grænsearbejder, skal du være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder. Du er grænsearbejder, hvis du arbejder i ét EØS-land, men bor i et andet og vender tilbage til din bopæl mindst én gang om ugen.

Hvis du ikke arbejder fuld tid og ønsker at få supplerende dagpenge for de timer/dage, du er ledig, skal du kontakte a-kassen i det land, hvor du arbejder.

Bliver du helt arbejdsløs, skal du have dagpenge i det land, hvor du bor. Du skal straks melde dig ind i en a-kasse i det land, du bor i, lige så snart din forsikring ophører i det land, hvor du har arbejdet.

Som regel vil arbejdsløshedsforsikringen i det pågældende land bede om en attest PD U1, der dokumenterer dine periode med forsikringer og arbejde. Attesten skal du have fra myndigheden i det land, du har arbejdet i.

Overførsel af anciennitet

For at få ydelser fra arbejdsløshedsforsikringen i det land du bor i, skal du ofte opfylde et krav om anciennitet.

I Danmark skal du f.eks. have været medlem af en a-kasse i mindst et år, før du har ret til dagpenge.

Når du får overført dine perioder med arbejdsløshedsforsikring fra et land til et andet, kan du på den måde samle perioderne sammen og muligvis opnå en anciennitet, der kan give dig ret til dagpenge i det land, du søger.

For at få overført ancienniteten skal du bruge en attest PD U1, som dokumenterer dine perioder med arbejdsløshedsforsikring i det pågældende land. I Danmark skal du have attesten fra a-kassen.

Hvilke lande er EØS-lande?

EØS er en forkortelse for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og dækker alle EU-lande, Island, Norge og Liechtenstein.

Schweiz er ikke en del af EØS, men bliver behandlet efter EØS-reglerne.


 

Kontakt din lokalafdeling, hvis du er i tvivl om, hvor du skal være forsikret.