Dansk Byggeri

El-overenskomsten mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund.

Denne overenskomst er en områdeoverenskomst, der gælder for permanente arbejdspladser i hele landet. Der er også mulighed for at udsende elektrikere til enkelte arbejdsopgaver uden for virksomheden, f.eks. i forbindelse med arbejdspladsindretning samt reparation og vedligeholdelse af materiel med mere.

Har du spørgsmål, så kontakt din lokalafdeling.

Efter- og videreuddannelse

Er du ansat under El-overenskomsten mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund, er du omfattet Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Fonden yder tilskud, hvis du ønsker at efter- eller videreuddanne dig.