Dansk Byggeri - Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Arbejder du under en Dansk Byggeri-overenskomst, har du mulighed for at deltage i efter- og videreuddannelse med tilskud fra kompetenceudviklingsfonden, hvis du opfylder overenskomstens anciennitetsbestemmelser.

Deltagelse i efteruddannelse skal aftales med din virksomhed, og det er også virksomheden, som både søger om og modtager tilskuddet fra fonden. Derfor skal du altid begynde med at kontakte din virksomhed.

Om Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Dansk Byggeri, 3F Byggegruppen, TIB (nu 3F), Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal samt Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (i 3F) har i forlængelse af overenskomstfornyelsen i 2007 etableret Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Efterfølgende har Malersektionen i Dansk Byggeri og Malerforbundet tilsluttet sig fonden.

Fonden har til formål at yde tilskud til til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse.

Læs mere om Byggeriets uddannelses- og udviklingsfonde via det eksterne link her på siden.