Dansk El-Forbund byder trepartsaftale velkommen

Ny trepartsaftale om indsats mod manglen på arbejdskraft får pæn modtagelse i Dansk El-Forbund, som også har indledt sin egen ’to-partsdialog’ med arbejdsgiverorganisationen Tekniq Arbejdsgiverne

- Vi byder aftalen velkommen. Lige nu har vi god gang i dansk økonomi. Det er rigtig godt, men det betyder også, at der kan mangle arbejdskraft blandt andet inden for det el-tekniske område.

Sådan lyder det fra forbundsformand i Dansk El-Forbund (DEF) Jørgen Juul Rasmussen, efter at der onsdag d. 6. oktober blev indgået en trepartsaftale mellem DA, FH og regeringen samt KL (Kommunernes Landsforening). Trepartsaftalen indeholder en række initiativer, der skal ændre på situationen med manglen på arbejdskraft.

Aftalen omhandler blandt andet en mere markant jobindsats i kommuner og de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), bedre jobforberedelse for snarligt udlærte og bedre muligheder for at blive voksenlærling samt fokus på seniorers beskæftigelse.

- Vi skal udnytte den historiske mulighed for at få rigtig mange i gang med et job. Aktuelt har vi mere end 400 lærlinge i SKP-forløb på det el-tekniske område - de skal ud i virksomhederne. Samtidig er ordningerne for voksenlærlinge en god chance for de mange, der har taget en studentereksamen men ikke nogen efterfølgende uddannelse. Endelig håber jeg, at vi nu får de mange ledige seniorer i arbejde, siger Jørgen Juul Rasmussen.

Forbundsformanden fortæller samtidig, at DEF har indledt sin egen dialog med Tekniq Arbejdsgiverne.

- Det er så at sige vores egen ’to-part’ for det el-tekniske område. Jeg tror, vi kan få stor fordel af et samarbejde på det her område - både omkring en fælles forståelse af, hvor stort behovet faktisk er for arbejdskraft, og hvordan virksomhederne kan blive koblet med dem, der gerne vil yde en indsats på vores område.

Trepartsaftalen indeholder også skærpede krav overfor jobsøgende og uddannelsesparate. Hertil bemærker Jørgen Juul Rasmussen:

- Det er ærgerligt, at der altid skal være tidsler i buketten, når man skal indgå en aftale af den her slags. Vi bryder os ikke om det, men i forhandlingerne er det trods alt lykkedes at begrænse tidslerne ganske godt gennem en god indsats fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Trepartsaftalen om manglen på arbejdskraft indeholder bl.a.:

  • Styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser
  • De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) kan iværksætte initiativer målrettet brancher, der mangler arbejdskraft
  • Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender
  • Forsøg med jobrettet indsats for unge og styrket voksenlærlingeordning
  • Midlertidig mulighed for gratis a-kasse-medlemskab til elever og lærlinge med bijob
  • Forbud mod at screene ansøgninger på baggrund af alder
  • Pulje til særlig indsats for seniorer
  • Fokus på lokale løsninger til øget fastholdelse af seniorer på arbejdspladsen
  • Styrket jobrotationsordning

 

Hele aftaleteksten kan læses på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Du kan læse FH's kommentar til trepartsaftalen HER