Dansk El-Forbund – Polski

Witamy w Danii!

forside til polsk velkomstpjeceElektrycy zatrudnieni na dunskim rynku pracy  mają szereg praw określonych w układach zbiorowych. Jeśli pracujesz dla firmy objętej układem zbiorowym, masz takie same prawa jak Twoi duńscy koledzy. Jeśli Twoja firma nie jest objęta układem zbiorowym, przedstawiciele Duńskiego Związku Zawodowego Elektryków możliwie szybko wynegocjują przystąpienie do układu.

Jesteśmy związkiem zawodowym zrzeszającym elektryków pracujących w Danii. Dlatego orientujemy się w wysokości wynagrodzeń i warunkach pracy, które pracodawca powinien Ci zapewnić w Danii. Negocjujemy układy zbiorowe w imieniu elektryków i współpracujemy m.in. z organizacjami pracodawców Tekniq Arbejdsgiverne oraz Konfederacja Przemysłu Duńskiego (DI). Zwróć się do lokalnego oddziału Duńskiego Związku Zawodowego Elektryków, aby poznać fakty dot. wysokości wynagrodzeń itp. Pomożemy Ci, nawet jeśli nie masz pewności, do którego konkretnie oddziału się zwrócić. Kontaktować się z nami można także w języku angielskim.

TWOJE PRAWA NA DUŃSKIM PLACU BUDOWY
UKŁADY ZBIOROWE

W Danii reguły panujące na rynku pracy nie są ustalane przez rząd, a przez partnerów społecznych. Reguły te są zapisywane w formie układu między danym związkiem zawodowym, a daną organizacją pracodawców lub daną firmą.

W Danii nie ma ustawowej płacy minimalnej. Dlatego zawsze musisz wiedzieć, dla jakiej firmy pracujesz i czy Twój pracodawca przystąpił do układu zbiorowego. Lokalny oddział Duńskiego Związku Zawodowego Elektryków zawsze chętnie pomoże Ci i udzieli wskazówek w tej kwestii.

Twój pracodawca mógł przystąpić do układu zbiorowego albo jako członek organizacji pracodawców lub bezpośrednio podpisując go z Duńskim Związkiem Zawodowym Elektryków. Zwróć się do lokalnego oddziału Związku, aby sprawdzić sytuację u swojego pracodawcy. Jeśli pracodawca nie przystąpił jeszcze do układu zbiorowego, lokalny oddział związku zajmie się wynegocjowaniem i podpisaniem z nim tego układu.

UMOWA O PRACĘ

Pracując w Danii musisz mieć umowę o pracę zawierającą następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Numer CPR – dunski pesel
 • Numer CVR – numer firmy, przyda sie do sprawdzenia ukladu zbiorowego  
 • Rodzaj wynagrodzenia – godzinowe czy akord
 • Data rozpoczęcia pracy
 • Informacja na temat układu zbiorowego

Umowa o pracę musi być sporządzona w dwóch egzemplarzach, podpisanych przez Twojego pracodawcę i przez Ciebie.

WYNAGRODZENIE I PŁACA MINIMALNA

Twoje wynagrodzenie powinno składać się z minimalnego wynagrodzenia, zgodnego w postanowieniami układu zbiorowego, oraz z dodatku wynikającego z negocjacji lokalnych. W Danii pojęcie „płacy minimalnej” nie oznacza, że masz otrzymywać tylko minimalne wynagrodzenie. Przeciwnie – jest to tylko najniższy punt wyjścia, do którego doliczane są kolejne kwoty w oparciu o lokalne negocjacje między pracodawcą a mężem zaufania lub lokalnym oddziałem Duńskiego Związku Zawodowego Elektryków. Zwróć się do lokalnego oddziału Związku, aby poznać fakty dot. poziomu wynagrodzeń w regionach, w których pracujesz.

ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA

Każdy pracownik pracujący dla firmy objętej układem zbiorowym musi otrzymywać dokument rozliczenia wynagrodzenia przy każdej wypłacie. Dokument ten musi zawierać informacje o wynagrodzeniu godzinowym, godzinach pracy, wynagrodzeniu za nadgodziny, funduszu urlopowym, zasiłku chorobowym, funduszu emerytalnym i rekompensacie za utratę zarobków w święta państwowe. Jeśli na dokumencie rozliczenia widnieje pozycja „ a`conto kwota ”, należy sprawdzić, czy odpowiada ona kwocie, która faktycznie została wypłacona gotówką.

CZAS PRACY

Zwykły wymiar czasu pracy to 37 godzin tygodniowo, między godzinami 06:00 i 18:00 od poniedziałku do piątku. Inny wymiar czasu pracy musi zostać uzgodniony na piśmie między pracownikiem a pracodawcą. Bardzo ważne jest notowanie godzin i miejsc pracy. Można je zapisywać w kalendarzu lub zachowywać kopię zdawanego pracodawcy tygodniowego zestawienia prac.

NADGODZINY I PRACA W WEEKEND

Jeśli pracujesz dłużej, niż 37 godzin tygodniowo, lub pracujesz w czasie weekendu, to zwykle jesteś uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia, obok Twojej stawki godzinowej. Dodatek ten zwykle wynosi +50% stawki za pierwsze trzy godziny nadliczbowe i 100% za godziny kolejne. Pamiętaj, że musisz otrzymać zapłatę za WSZYSTKIE przepracowane przez siebie godziny. Jeśli zawarłeś z pracodawcą specjalną umowę dotyczącą pracy w wymiarze przekraczającym 37 godzin tygodniowo, warto zwrócić się do Związku z prośbą o przejrzenie tej umowy.

EMERYTURA PRACOWNICZA I OPIEKA ZDROWOTNA

Jeśli Twój pracodawca jest członkiem organizacji pracodawców lub jest objęty umową o przystąpieniu do niej, to jesteś objęty programem emerytalnym. Łączna składka w większości wypadków wynosi 12% całkowitego wynagrodzenia miesięcznego, z czego pracownik opłaca 4%, a pracodawca resztę. Wiele funduszy emerytalnych oferuje program opieki zdrowotnej, co oznacza dostęp do bezpłatnych zabiegów takich jak masaż czy fizjoterapia.

Z programem emerytalnym powiązany jest także szereg ubezpieczeń, np. na wypadek śmierci lub poważnej choroby.Lokalny oddział Duńskiego Związku Zawodowego Elektryków może poinformować Cię o zasadach obowiązujących w przypadku Twojego pracodawcy oraz układu zbiorowego.

Urlop

Zgodnie z duńskim prawem, masz prawo do 25 dni urlopu w roku urlopowym, przy czym wynagrodzenie za urlop odpowiada 12,5% Twojego wynagrodzenia. Zarabiasz na 2,08 dni urlopowych w miesiącu, a urlop możesz wybrać od 1 września danego roku do 31 grudnia następnego roku. Układy zbiorowe zapewniają również 1 dodatkowy tydzień urlopu (6. tydzień urlopu). W ramach urlopu, w okresie od 1 maja do 30 września masz prawo do 15 dni nieprzerwanego urlopu (3 tygodnie).

ZWIĄZEK ZAWODOWY – KASA BEZROBOTNYCH – BHP

Zapisz się do Duńskiego Związku Zawodowego Elektryków! Zrzeszamy elektryków pracujących w Danii i jesteśmy Twoim przedstawicielem i doradcą w zakresie praw i możliwości na duńskim rynku pracy.
Związek i jego lokalne oddziały negocjują Twoje wynagrodzenie i pomagają, jeśli masz pytania dotyczące wynagrodzenia, swoich praw i umów, jeśli doznasz obrażeń podczas pracy lub jeśli w miejscu pracy pojawią się problemy.
Większość Duńczyków jest członkami kasy bezrobotnych, która zapewnia dochód w razie utraty pracy. Także Ty możesz przystąpić do kasy bezrobotnych dla elektryków. W tym celu zwróć się do Duńskiego Związku Zawodowego Elektryków.

MASZ PYTANIA?

Istnieje jeszcze wiele więcej zasad i praw, których tu nie opisano. Jeśli szukasz dodatkowych informacji lub masz pytania, prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem Duńskiego Związku Zawodowego Elektryków.

INFORMACJE KONTAKTOWE – W DOWOLNYM JĘZYKU – GWARANTUJEMY POUFNOŚĆ

Kontakt przez telefon i pocztę elektroniczną może przebiegać w językach duńskim i angielskim. Wszelkie zapytania traktujemy jako poufne.

Bornholm+45 5695 7082bornholm@def.dk
Fionia+45 6612 5205fyn@def.dk
Kopenhaga+45 3586 5000kbh@def.dk
Mały Bełt+45 7642 4350lillebelt@def.dk
Jutlandia Środkowa+45 9741 3355/+45 8643 8246midtjylland@def.dk
Jutlandia Północna+45 9631 8600nordjylland@def.dk
Zelandia Północna+45 4822 0160nordsj@def.dk
Storstrøm+45 5537 4218storstrom@def.dk
Jutlandia Południowa+45 7513 3966sydjylland@def.dk
Zelandia Zachodnia+45 4630 4250vestsj@def.dk
Jutlandia Wschodnia+45 8675 2500ostjylland@def.dk


  Warto Wiedziec o Dunskim Zwiazku Zawodowym 

  Formularz rejestracji

  Jeśli chcesz zostać członkiem, wypełnij formularz rejestracyjny i wyślij go na adres def@def.dk.