Dansk El-Forbund standser medlemsudsivning

Elektrikernes faglige organisation er ved at få bugt med negativ udvikling i medlemstal

Som en del andre forbund i LO-fagbevægelsen har Dansk El-Forbund (DEF) gennem flere år oplevet et fald i medlemstallet. Men nu ser det ud til, at ’hullet i spanden’ er stoppet, skriver fagbladet Elektrikeren.

Elektrikeren 1-17 s. 32-33

Faktisk har DEF også i 2016 mistet medlemmer. Men ’udsivningen’ er er blevet mindre og mindre, og en kurve over udviklingen viser en klart opadgående tendens gennem året. Og allermest positivt så det ud ved årets slutning: I november var der kun fem flere udmeldelser end indmeldelser, og december resulterede i et ’overskud’ på to flere indmeldelser end udmeldelser.

– Statistisk er tendensen helt klar. Når man ser tallene i forhold til 2015 og første del af 2016, hvor medlemstabet stadig var markant, så er det helt tydeligt, at udviklingen er vendt i løbet af 2016, konstaterer næstformand Jan Jensen, der er ’statistikfører’ på området.

Målrettet indsats

Der er ikke nogen entydig baggrund for udviklingen – hverken den negative eller den positive. Den kan dels hænge sammen med demografi (antallet af ældre, der forlader branchen, og unge, der kommer ind) og/eller branchemæssige konjunkturer, dels er ’mætningspunktet’ for elektrikere, der satser på en personlig besparelse hos ’gule’ konkurrenter, måske ved at være nået.

Dertil kommer en målrettet indsats: Selv om forbundet siden seneste kongres i 2014 har haft fokus på organisering af elektrikere, som ikke er medlemmer, fortsatte medlemstabet, og det fik i sommer hovedbestyrelsen til i højere grad også at fokusere på at ’stoppe hullet’. Og dette ser nu ud til at have givet resultat.

– Det er en indsats over en bred kam og ikke et enkelt initiativ, der har gjort det. Men i afdelingerne er der skabt øget opmærksomhed på medlemmer, som af forskellige årsager kan være på vej ud. Og nu tager man i højere grad hånd om hvert enkelt medlem, der står i den situation, og det er nok en af grundene til, at flere vælger at blive, siger næstformand Jens-Olav Pedersen, der er forbundets økonomi-ansvarlige.

Uændret kontingent

Den positive udvikling har blandt andet den konsekvens, at det faglige medlemskontingent til forbundet fortsætter uændret i 2017. Dermed er det reelt faldet, idet der ikke reguleres for pristallet.

Læs mere i Elektrikeren side 33.