Dansk Energi kigger i krystalkuglen

Energipolitik og ny teknologi vil sætte stærkt præg på udviklingen på el- og energiområdet

Flere elbiler, varmepumper, vindmøller og solceller er bare enkelte af de elementer, der vil præge udviklingen på el- og energiområdet både i den nære fremtid og på lidt længere sigt. Elnettet vil blive udfordret, og i den forbindelse skal der komme nye svar.

Nogle af dem kan man finde i en ny udgivelse fra Dansk Energi: 'Elnet Outlook: Elnet til fremtiden.’

Rapport fra Dansk Energi: Elnet til fremtiden - forside af pdf

Udvikling og værktøjer

Blandt andet på baggrund af erfaringer fra det bornholmske projekt EcoGrid, der demonstrerer ’smart grid’, som er et fleksibelt marked i private hjem, opstiller energiselskabernes organisation en række tiltag, som den påpeger er nødvendige. Et af dem er differentierede tariffer alt efter forbrugstidspunkt.

Fremtiden vil også byde på et utal af el-producerende enheder, og generelt vil netselskabernes rolle udvide sig fra at måle og transportere strøm i én retning fra A til B til at være et avanceret bindeled og netværk mellem mange typer af net kunder. Rapporten ser nærmere på hvilke værktøjer, Dansk Energi mener, at kunder, markedsaktører, myndigheder, Energinet og netselskaber i samarbejde nødvendigvis skal udvikle og forbedre over de kommende år.

Solvej som case

Denne Elnet Outlook er den fjerde rapport i en serie, der tager temperaturen på forskellige områder inden for energisektoren. Den beskriver især tre tendenser i tiden – elektrificering, decentralisering og hastig teknologiudvikling – som vil få afgørende betydning, og i den forbindelse bruger rapporten en fiktiv vej som case: Solvej.

Er der tilstrækkelig kapacitet i elnettet på Solvej, eller bliver Solvej overbelastet af nyt forbrug? I en case forudsættes, at samtlige husstande på Solvej anskaffer sig en elbil og udskifter olie- eller gasfyret med en varmepumpe:

”Analyseforudsætningerne (Energistyrelsen, 2018) indikerer, at dette vil være tilfældet for mange villaveje. Når vi sætter strøm til både elbiler og varmepumper sammen med det øvrige husstandsforbrug en halvmørk vinterdag i januar, så har vi et overbelastningsproblem på Solvej,” hedder det.

Men efter en gennemgang af løsningsmulighederne for udfordringerne på villavejen lyder konklusionen heldigvis: ”Der er håb for Solvej!”

Screendump af rapport fra Dansk Energi:Solvej som case