Danske virksomheder uden tiltrædelsesaftale

Dansk El-Forbund tilbyder overenskomstaftale til alle virksomheder, vi bliver bekendt med, som sender elektrikere til arbejde i Norge.

Hvis du har kontakt til en virksomhed med Norgesarbejde, som ikke står på vores liste med virksomheder, vi har aftale med, er du meget velkommen til at kontakte din afdeling med oplysningerne, så vi kan sende en overenskomst til virksomheden. Du finder listen under Virksomheder med tiltrædelsesaftale.

De fleste virksomheder er indforstået med dette og underskriver aftalen (overenskomsten). Men der er virksomheder, som ikke vil underskrive tiltrædelsesaftalen, hvilket kan være til skade for vores medlemmer på grund af manglende pension, ingen søgnehelligdagsbetaling og feriefridage m.m. samt manglende mulighed for at behandle evt. sager om løn, rejsetid, pension m.m. i vores fagretlige system.

Tiltrædelsesaftale med DEF er nødvendig

Dansk El-Forbunds søsterorganisation i Norge, El og IT Forbundet, har den praksis, at de ikke godkender samarbejde med danske virksomheder, der ikke har tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund. Du bør derfor altid kontakte din afdeling, hvis du påtænker at tage udlandsarbejde for en af de virksomheder, der ikke har ønsket at underskrive en tiltrædelsesaftale.

Norge har ofte flere store projekter i gang, hvilket kræver flere elektrikere, end de selv kan levere, derfor indlejer norske virksomheder mandskab fra udenlandske virksomheder. Flere af disse projekter er omfattet af lovgivning vedrørende overenskomst og lokalaftaler.

Dansk El-Forbund har indgået aftale med det norske EL & IT Forbund om, at tiltrædelsesaftalen med os opfylder betingelserne.

Skal følge den norske overenskomst

De danske virksomheder, som sender elektrikere til Norge, skal derfor følge den norske overenskomst. Visse paragraffer i overenskomsten erstattes dog med danske regler såsom ferie- og søgnehelligdage, feriefridage, pension, m.fl. Disse regler er nedskrevet i en tiltrædelsesaftale (overenskomst) og godkendt af EL & IT Forbundet i Norge.

De virksomheder, som ansætter elektrikere til arbejde i Norge, skal underskrive en sådan tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund, inden de sender danske elektrikere til Norge, hvis de vil sikre sig at opfylde de norske overenskomstvilkår.

På siderne om udlandsarbejde vil du løbende blive orienteret om vilkårene for arbejde i udlandet.

Det vil hovedsageligt være arbejde i Norge, der er mest information om, da det er dertil, de fleste elektrikere tager.

Danske Bemanding ApS
Kløvermarken 120,
7190 Billund

DES Danish Electric Solutions ApS,
Hoptrup Hovedgade 34,
6100 Haderslev

Elektro-Lucas A/S
Peder Klowsgate 38, 2 etg.
4010 Stavanger, Norge

Elektromarine Service A/S
Kuttervej 15
9990 Skagen

EU Montage International ApS,
Snarremosevej 21F,
7000 Fredericia

GM Staffing (konkurs)
Birkemose Alle 33
6000 Kolding

Handygruppen c/o Søren Schnor,
Sortemosevej 83,
2730 Herlev

HG Electric A/S (tidl. SenCon)
ADVARSEL! Kontakt afdelingen hvis du påtænker ansættelse. Virksomehden har valgt ikke at forny aftalen med forbundetog er derfor uden aftale for arbejde i Norge.
Bløden 2
9900 Frederikshavn
Tlf.: +45 9842 6070
Ansvarlig forhandlingsberettiget:
Brian Enevoldsen
E-mail: be@hg-electric.dk

Jobcompass ApS,
Havegade 11
6640 Lunderskov

Jysk Personale ApS,
Rådhuscentret 3I,
7190 Billund

KB Electrotech A/S
Boeletvej 35
8680 Ry
Virksomheden har ikke fonyet aftalen og ønsker ikke at samarbejde med forbundet

Nordisk Håndværk ApS
Bagsværdvej 84
2800 Lyngby

Overgaard Manpower
Kongensgade 14
9320 Hjallerup

Pemaco,
Lindholm Havnevej 27,
5800 Nyborg

PSH Trading v/Poul Hedegaard,
Fjallerslevvej 9,
7900 Nykøbing M.

Rør & Stål,
Søvejen 29, Herrup,
7830 Vinderup

Steen Jørgensen El-inst.
Østre Strandvej 6
9990 Skagen

Strøm Hansen A/S,
Sundsholmen 39
9400 Nørresundby

Vejby El VVS A/S,
Gadekæret 11 A,
7860 Spøttrup