De fleste får en læreplads, men …

Der er relativt størst mangel på el-lærepladser i Nordjylland og i hovedstadsområdet

tabel læreplads

Situationen i forbindelse med mangel på lærepladser har på såvel el-området som generelt udviklet sig positivt siden 2016 til nu: En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får en læreplads – men geografisk er der forskel på, hvor godt det går.

Når det gælder elektrikeruddannelsen, er det sværest at få læreplads i Nordjylland og i hovedstadsområdet, mens det ser betydeligt lysere ud i Midtjylland. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Ifølge analysen var andelen af elever på el-uddannelsen med afsluttet hovedforløb, som ikke havde fået en læreplads, i 2016 på 9,4 procent. Det tal er i marts 2022 faldet til 5,8 procent. I faktiske tal drejer det sig i år om 330 elever fordelt på 282 i skoleoplæring og 48 lærepladssøgende.

I Nordjylland var andelen af elever uden læreplads efter afsluttet grundforløb på 10 procent. I region Hovedstaden var den på 7,6 procent, mens den i Midtjylland var på 3,2 procent. Med til billedet hører dog også, at der antalsmæssigt er væsentligt færre elever i region Nordjylland end i de øvrige regioner (se tabellen herover).