December fik årets laveste arbejdsløshed

Arbejdsløsheden blandt elektrikerne holdt sig i hele 2022 under en enkelt procent

a-stat 12.22

Arbejdsløsheden blandt de forsikrede medlemmer af Dansk El-Forbund endte i december på 0,72 procent. Det fremgår af den seneste statistik på området.

Det blev årets laveste tal og dermed også det laveste siden de hektiske dage forud for finanskrisen i 2008. Dermed blev hele 2022 også et år, hvor arbejdsløshedsprocenten i alle månederne holdt sig under en enkelt procent.

Når tallene er så lave, er forskydningerne tilsvarende små. Faldet fra november til december er således på 0,06 procent – fra 0,78 til 0,72. Lidt større forskel er der til december 2021, hvor arbejdsløsheden var på 0,90 procent.

Blandt afdelingerne endte kun en enkelt lige netop over den ene procent. Det var Nordjylland, hvor tallet sneg sig op på 1,05. Lavest lå afdeling Sydjylland med 0,33 procent.

Det svarer til, at der i afdelingen i december omregnet var 5 ’heltidsarbejdsløse’ ud af 1.520 forsikrede medlemmer. Omregningen er udtryk for, at flere i perioden kan være berørt af arbejdsløshed i en kortere periode, for eksempel i forbindelse med jobskifte.

Også når det gælder arbejdsløshedens fordeling på aldersgrupper, kom kun en enkelt af disse grupper over den ene procent. Det var de 25-29-årige med 1,18.

Lavest lå gruppen med 45-49-årige med 0,27 procent. Gruppen omfatter 2.203 forsikrede, og heraf var der i december omregnet 6 ’fuldtidsarbejdsløse’.

a-stat 12.22 alder