DEF: Aftalen om arbejdsfordeling er vigtig

Forhøjet sats og muligheder for uddannelse

Den nye tre-partsaftale om arbejdsfordeling er vigtig for elektrikerne og andre på det el-tekniske område. Det mener Jørgen Juul Rasmusen, forbundsformand for Dansk El-Forbund (DEF).

– Jeg er i tvivl om, hvor meget ordningen vil blive benyttet i installationsbranchen, men der er også mange elektrikere i industrien, hvor der jo fortsat er udfordringer med eksporten, uddyber Jørgen Juul Rasmussen.

screendump trepartsaftale BM

Tre-partsaftalen mellem regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation indeholder dels muligheden for at benytte en forhøjet dagpengesats på 120 procent eller maksimalt 23.000 kroner om måneden ved arbejdsfordeling, dels mulighed for uddannelse i de dage, hvor man er hjemsendt, efter nærmere aftale med arbejdsgiveren.

Uddannelsesmuligheder ved arbejdsdeling

Amukurs.dk og forbundets kursusportal kan medlemmer af DEF finde konkrete muligheder for efteruddannelse. Medlemmerne kan som altid bestille uddannelsesvejledning hos Dansk El-Forbund.

– Vi kender endnu ikke den helt konkrete udformning af rettighederne omkring uddannelse, og afventer derfor den endelige lovgivning i løbet af få uger, understreger Jørgen Juul Rasmussen.

Forbundsformanden opfordrer tillidsvalgte og medlemmer til at kontakte den lokale DEF-afdeling, hvis man drøfter arbejdsdeling med arbejdsgiveren, både når det gælder selve aftalen og uddannelsesmuligheden. Samtidig opfordrer han til, at de, som i dag står udenfor a-kassen eller fagforeningen, overvejer deres situation:

Den nye ordning kan benyttes af folk, som lige nu står udenfor a-kassen. Til dem vil jeg sige, at her er en anledning til at genoverveje situationen. Ordningen gælder jo kun i de kommende måneder, derefter vil det være en fordel med medlemskab af både a-kassen og DEF. I er velkomne.

Aftalen viser behovet for højere dagpengesats

Jørgen Juul Rasmussen lægger vægt på, at satsen ved arbejdsfordeling er 120 procent af den sædvanlige dagpengesats.

– Det bekræfter mig i, at dagens dagpengesats er for udhulet og for lav. Jeg håber virkelig, at den bliver genoprettet inden alt for længe. Det her viser jo, at der er brug for det, understreger Jørgen Juul Rasmussen.

Tre-partsaftalen løber frem til udgangen af 2020, der er dog mulighed for at aftale yderligere fire måneders brug af ordningen, hvis aftalen indgås inden 31.12.2020. Aftalen skal nu udformes som lovtekst, og DEF afventer derfor den endelige tekst.

Se nærmere om tre-partsaftalen her og her.