DEF-aftryk på FH-kongres

Med budskaber om organisering, uddannelse og grøn omstilling fik Dansk El-Forbund sat aftryk på den første ordinære kongres i Fagbevægelsens Hovedorganisation

- Vi har opnået meget i FH: Trepartsaftaler. Retten til tidlig pension. Bedre dagpenge. Bedre bevillinger til arbejdsmiljøet. Hvis vi får vi styrket samarbejdet om organisering, så bliver vi et endnu stærkere fællesskab.

Sådan lød det blandt andet på talerstolen i Falkoner Centret fra forbundsformand i Dansk El-Forbund (DEF) Jørgen Juul Rasmussen, da Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i dagene d. 31.okt. - 1. nov. afholdte sin første ordinære kongres siden stiftelsen i 2018. FH-formand Lizette Risgaard og flere forbundsformænd fra nogle af de i alt 64 medlemsorganisationer i den ’nye’ hovedorganisation var godt tilfredse med den første kongresperiode.

Trepartsaftaler og retten til tidlig pension

I sin beretning fremhævede Lizette Risgaard de i alt 19 trepartsaftaler, der blev indgået under coronapandemien, og som bidrog til at holde hånden under det danske arbejdsmarked. Hun kom også ind på retten til tidlig pension, forbedringer af dagpengene de første tre måneder og den nye barselslov. På kongressens første dag – dagen før afholdelsen af folketingsvalget – var der også besøg fra statsminister Mette Frederiksen, som vi fik stående klapsalver af de godt 400 delegerede. Hun kom ind på emner som beskæftigelse, dagpenge, arbejdskraftmangel, uddannelse, grøn omstilling og ikke mindst retten til tidlig pension.  

Organisering og nye sejre

På FH-kongressen var der bred enighed om, at den vigtigste opgave for forbundene i den kommende tid bliver organisering og fastholdelse af medlemmer. Kongressen besluttede i den forbindelse at afsætte en pulje på 10 mio. kr. til organiseringsindsatser i den kommende kongresperiode. Forbundene skal matche de tildelte midler, så beløbet bliver på 20 mio. kr. i alt.

Udfordringen med organisering og fastholdelse af medlemmer kom næstformand i DEF Benny Yssing også ind på, da han gik på talerstolen.

- Det er ikke nok, at vi hviler på de sejre, vi fik i går. Vi skal også være på vej til nye sejre. Det gælder grøn omstilling, bedre erhvervsuddannelser og nye mål, som unge kan se deres eget liv i, lød det fra næstformanden, som stiller op som forbundsformand på den kommende DEF-kongres, der løber af stablen i dagene 8.-11. november i Aarhus.

DEF-næstformand Benny Yssing på scenen til FH-kongres i Falkoner Centret. 

DEF-aftryk og valg

DEF fik med et ændringsforslag til indsatsområder også sat et helt konkret aftryk på FH-kongressen. Med ændringsforslaget, der blev enstemmigt vedtaget, blev det med tilføjelsen af nogle præciseringer understreget, at det danske pensionssystem skal ses som en helhed, hvor også fokus på nedslidning er en forudsætning for en god alderdom og et godt arbejdsliv.

Sidste indslag på FH-kongressen var valg til ledelsen. Her blev Lizette Risgaard genvalgt til endnu en periode som formand, mens Morten Skov Christiansen blev valgt som stedfortrædende næstformand og Nanna Højlund blev genvalgt som næstformand.

Man kan gense hele FH-kongressen på fho.dk.