DEF-hovedbestyrelse anbefaler OK-forlig

Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse anbefaler et ja til elektrikernes nye overenskomster

På et ekstraordinært møde besluttede Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse at anbefale et ja til elektrikernes nye overenskomstaftaler. 

Hovedbestyrelsen i Dansk El-Forbund (DEF) mødtes fredag d. 10. marts for at behandle resultatet af forhandlingerne om Elektrikeroverenskomsten, som det lykkedes at blive enig med Tekniq Arbejdsgiverne om natten til torsdag d. 8. marts.

Også aftalen om Industriens Overenskomst - det såkaldte gennembrudsforlig - der blev indgået søndag d. 19. februar mellem Dansk Industri og CO-industri, som Dansk El-Forbund er en del af, blev drøftet af hovedbestyrelsen, som også tog stilling til flere andre af DEF’s nye overenskomstaftaler.

DEF’s hovedbestyrelse - med undtagelse af lærlingerepræsentanten fra DEF Ungdom - anbefaler et ja til de nye overenskomstaftaler, som omfatter størstedelen af DEF-medlemmerne.

Opdateret den 23. marts: 

Forligsmanden har den 22. marts fremlagt sin mæglingsskitse, som er udarbejdet i samarbejde med DA og FH. Urafstemningen om de nye overenskomster starter søndag d. 26. marts. Resultatet skal foreligge onsdag d. 12. april kl. 10.00. Forligsinstitutionen vil senere samme dag offentliggøre resultatet.

Man kan læse nærmere om indholdet i aftalerne på den særlige OK23-temaside OKdef.dk