DEF-jubel: Flere uger til elektrikeruddannelsen

Dansk El-Forbund jubler over, at regeringen i sit finanslovsforslag vil udvide antallet af skoleuger på elektrikeruddannelsen. Det har vi kæmpet for længe, lyder det fra næstformand

- Det har krævet utallige analyser, møder og politisk benarbejde at nå hertil. Jeg virkelig glad på vegne af alle vores kommende elektrikerlærlinge over, at de nu får mere undervisning og læring, som stiller dem endnu bedre fagligt. Jeg er stolt over, at vi er lykkedes med at få overbevist politikerne om, at fem uger ekstra til elektrikeruddannelsens hovedforløb er det helt rigtige, hvis vi vil sikre dygtige elektrikere til den grønne omstilling.

Sådan lyder kommentaren fra næstformand i Dansk El-Forbund (DEF) Benny Yssing, efter at regeringen har fremlagt sit forslag til finansloven for 2023. Her fremgår det, at regeringen vil udvide antallet af skoleuger på elektrikeruddannelsen. Konkret er der tale om fem ekstra uger på hovedforløbet, som skal sikre, at kompetencerne hos el-faget udøvere kan følge med den hastige teknologiske udvikling. 

I DEF, der via det faglige udvalg i samarbejde med Tekniq Arbejdsgiverne udvikler og vedligeholder elektrikeruddannelsen, glæder Benny Yssing sig over samarbejdet med arbejdsgiverne om at få overbevist politikerne om at udvide antallet af uger på elektrikeruddannelsen. Han takker også børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil for at lytte til parterne.

- Heldigvis har ministeren indset, at hvis vi vil have en effektiv grøn omstilling, så skal der også investeres i specialiserede kompetencer inden for et fag, der konstant forandrer sig i takt med den teknologiske udvikling, og hvor der stilles stadig højere krav til elektrikernes viden og kompetencer. Nu må vi bare håbe på, at politikerne på Christiansborg følger forslaget helt til dørs, siger Benny Yssing, der er en af hovedarkitekterne bag den populære elektrikeruddannelse fra 2015. 

Udover de ekstra uger til elektrikeruddannelsen anbefales det i finanslovforslaget at opgradere udstyret på skolerne, så det matcher den teknologiske udvikling, skaffe bedre digitalt undervisningsmateriale og få øremærket statslige midler til opkvalificering af faglærerne.

Tekstuddrag fra orienteringen om finanslovforslaget fra Børne- og Undervisningsministeriet.