DEF-kommentar: Der er flest plusser i finansloven, men …

Kommentar til finansloven fra forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen

Der er langt flest plusser i den nye finanslov for 2020. Man kan se, at Danmark har fået en ny retning, og det trængte vi til.

Finansloven 2020 - skærmdump af ministeriets hjemmeside

På plussiden tæller massiv støtte til den grønne omstilling, genopretning af velfærd og en langt stærkere indsats mod social dumping.

Når det gælder den grønne omstilling, så er det vores håb, at der nu er plads til at tage fat på energieffektivitet og de tekniske løsninger, der både skal sikre klimaindsatsen, og at vi får et grønt produktionsdanmark.

For os handler grøn omstilling også om den fornødne opkvalificering og omskoling. Det bør der også være plads til med den nye finanslov.

Der er to punkter, hvor Dansk El-Forbund vil rejse et lille advarselsskilt.

For det første ser vi ikke behovet for at åbne for at hente arbejdskraft uden for Europa. Der er mange arbejdsløse i EU i dag. Sker der alligevel en åbning inden for vores branche, så er det afgørende, at vi bliver inddraget i udformningen.

Vi understreger, at vi intet har imod udenlandsk arbejdskraft på danske vilkår, men vi vil ikke acceptere social dumping eller underminering af overenskomsterne. Skal der åbnes, skal det være en god oplevelse for det danske arbejdsmarked.

For det andet er vi fortsat bekymrede for udviklingen i det danske dagpengesystem for de arbejdsløse. Det havde været på sin plads, at man fik stoppet udhulingen af dagpengenes værdi nu. Vi stopper ikke med at sige det, for det er vigtigt: Der er brug for en bedre løsning, der bevarer solidariteten i dagpengesystemet.