DEF roser politisk aftale om arbejdskraft

Ros fra Dansk El-Forbund til politisk aftale, der hæver dagpengene de første tre måneder, gør det mere attraktivt for pensionister at arbejde og forhøjer fradraget for fagforeningskontingenter. Til gengæld advarer forbundet mod at sænke beløbsgrænsen

Efter lange forhandlinger indgik regeringen, SF, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne fredag aften d. 21. januar en politisk aftale om en del af reformpakken: 'Danmark kan mere I'.

Aftalen skal gennem forskellige tiltag øge arbejdsudbuddet med 12.000 personer og skabe større tryghed for lønmodtagerne. Det skal blandt andet ske ved at hæve dagpengesatsen de første tre måneder og sikre, at omkring 50.000 færre folkepensionister modregnes i deres pension. Samtidig hæves fradraget for fagforeningskontingenter fra 6.000 kr. til 7.000 kr. årligt. Et andet hovedelement i aftalen er en sænkelse af dagpengesatsen for nyuddannede, som skal øge incitamentet til at arbejde.

En styrkelse af den danske model

Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen glæder sig over aftalen:

- Jeg kan kun rose forhøjelsen af dagpengene til dem, som bliver arbejdsløse, og den løsning skal gerne holde i mange år. Det er også vigtigt med et stærkere fradrag til dem, der som medlemmer i en fagforening ikke kun tænker på sig selv, men også er med til at styrke den danske model. Vi har talt for et mere retfærdigt dagpengebeløb gennem mange år. Nu er der lyttet, og tak for det. Det vil komme rigtig mange lønmodtagere til gavn. Uanset den høje beskæftigelse så er der altid mennesker, der pludselig møder arbejdsløsheden. Nu får de bedre vilkår, siger forbundsformanden på sin facebookside.

En trussel mod danske lønmodtagere

Ved siden af aftalen er regeringen blevet enig med Radikale, SF og Kristendemokraterne om at sænke den såkaldte beløbsgrænse fra 445.000 kroner til 370.000 kroner om året. Beløbsgrænsen er en minimumsgrænse for, hvad en udenlandsk arbejder fra lande uden for EU og EØS skal have i årlig løn - inkl. feriepenge og pension - for at kunne få arbejdstilladelse i Danmark.

Den del af aftalen er Dansk Folkeparti ikke en del af, og derfor er regeringen tvunget til at finde et flertal hos de blå partier. Men det advarer Jørgen Juul Rasmussen mod.

Dansk El-Forbund gik tidligere på måneden sammen med fagforbundene 3F, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet og Serviceforbundet i en fælles kampagne, der advarer politikerne mod at sænke beløbsgrænsen, som forbundene mener vil være ’en trussel mod danske lønmodtagere’. I stedet præsenterede de 20 forslag til mindre bøvl og bureaukrati - og til at bruge den arbejdsstyrke, der allerede findes i Danmark og i Europa.

Dansk El-Forbund deltager sammen med andre forbund i en kampagne, der i avisannoncer og på sociale medier advarer politikerne mod at sænke beløbsgrænsen. 

To-partsaftale med arbejdsgiverne

- Jeg er bekymret for den aftale om beløbsgrænsen og udenlandsk arbejdskraft, som måske er vej. Vi vil gerne have udenlandske kolleger, der arbejder på danske vilkår, men det er en farlig vej, når politikere lader sig presse af arbejdsgiverne til at statsautorisere løndumping. Heldigvis kan vi få ordningen lagt i graven om to år, og det vil vi arbejde på fra dag et, ligesom vi med næb og klør vil kæmpe for at forhindre, at lønningerne i Danmark presses ned på grund af nedsættelsen af beløbsgrænsen, forklarer forbundsformanden på sin facebookside.

Han fremhæver i stedet den ’to-partsaftale’, som Dansk El-Forbund for nylig har indgået med Tekniq Arbejdsgiverne, som med ni initiativer i en fælles hensigtserklæring skal bidrage til at løse udfordringerne med manglen på arbejdskraft i installationsbranchen.