DEF tager Alka-salg til efterretning

Kommentar fra Dansk El-Forbunds ledelse i forbindelse med salget af Alka

De seneste dage har der været en del omtale af et salg af forsikringsselskabet Alka.

Vi har hele tiden sagt, at vi ville have fakta, førend vi udtalte os.

Nu foreligger fakta.

Tryg har købt Alka efter aftale med hovedaktionærerne.

Dansk El-Forbund er mindretalsaktionær i Alka.

Vi må derfor tage salget til efterretning.

Vi lægger stor vægt på, at Tryg vil fortsætte Alkas særlige tilbud til lønmodtagere og medlemmer af LO-forbundene, herunder medlemmerne i Dansk El-Forbund, ligesom Alka vil blive fortsat som et selvstændigt brand.

Dansk El-Forbund har ikke været involveret i forhandlingerne om salget, men vi forventer, at det gode samarbejde, vi har haft med Alka, også vil fortsætte med Tryg. I den forbindelse er vi opmærksomme på, at Tryg gennem en lang årrække har haft særlige tilbud til andre grupper af lønmodtagere.

Nu er det afgørende, at vores medlemmer fortsat kan få gode og billige forsikringer.

ALKA beskåret