DEF vinder principiel retssag om renter af tabt arbejdsfortjeneste

Forsikringsselskab afventede afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – nu skal det betale renter af det tilbageholdte beløb

Medlemmet Poul Hedegaard Hansen måtte vente 2 år på at få betalt sit krav på tabt arbejdsfortjeneste på ca. 250.000 kr. fra forsikringsselskabet efter en arbejdsulykke.

Forsikringsselskabet ville nemlig afvente, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) traf afgørelse om medlemmets midlertidige erhvervsevnetab. Det skyldtes, at forsikringsselskabet ville kunne fratrække en udbetaling af midlertidig erhvervsevnetabserstatning fra kravet på tabt arbejdsfortjeneste, hvis det dækkede samme tidsmæssige periode.

Forsikringsselskabet ville imidlertid ikke kunne kræve penge tilbage, hvis selskabet havde udbetalt for meget til Poul Hedegaard Hansen. Så forsikringsselskabet ville ikke betale, før AES havde truffet afgørelse.

Da AES-afgørelsen kom, blev Poul Hedegaard Hansen tilkendt midlertidigt erhvervsevnetab fra den dato, de fremsatte krav på tabt arbejdsfortjeneste ophørte. Forsikringsselskabet skulle derfor betale hele kravet på ca. 250.000 kr. Dansk El-Forbund krævede samtidig, at forsikringsselskabet betalte renter af kravet, men det nægtede forsikringsselskabet.

Den 17. november 2020 afgjorde Retten i Aalborg, at forsikringsselskabet var forpligtet til løbende at betale tabt arbejdsfortjeneste. Forsikringsselskabet tog derfor en standpunktsrisiko ved at vente på AES' afgørelse. Da det standpunkt viste sig at være forkert, skulle de betale renter, som alene udgjorde ca. 14.500 kr.

”Selvom det er en dom om et lille beløb, så er den vigtig og principiel, da den får betydning for mange medlemmers sager” udtaler forbundets advokat Cecilia Ricard, som førte sagen ved Retten i Aalborg.

Det er endnu uvist, om sagen ankes til Landsretten.

Historien bliver også omtalt i Elektrikeren 8/2020