Den kommunale kompetencefond

  Ønsker du at efter- eller videreuddanne dig, kan du læse her, hvordan du søger om tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond.

  Har du spørgsmål til kompetencefonden eller efter- og videreuddannelse, er du meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling. Den kan vejlede dig om dine muligheder.

  Læs mere om fonden
  Kort om tilskuddet

  Den Kommunale Kompetencefond støtter uddannelse, der øger medarbejdernes kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning.

  Støtten er et supplement til den indsats, der i øvrigt finder sted.

  Hvem kan få tilskud?

  For at kunne få tilskud fra fonden skal du være kommunalt ansat, og du skal være omfattet af en overenskomst mellem KL og en af de faglige organisationer, der er med i aftalen.

  Der kan søges individuelt eller gruppevis, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søger samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

  Hvis du er lærling, kan du ikke søge i fonden.

  Læs mere om reglerne på fondens hjemmeside:

  Så meget kan du få i tilskud

  Den Kommunale Kompetencefond kan støtte din uddannelse med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder.

  Fonden støtter med 80 % af udgifterne. De resterende 20 % skal dækkes af arbejdspladsen.

  Sådan søger du tilskud

  Du kan søge individuelt eller som en gruppe.

  Du søger om tilskud her:

  Positivliste – uddannelse du kan få tilskud til

  Fondens positivliste over forhåndsgodkendt efter- og videreuddannelse for ansatte på Håndværkeroverenskomsten:

  • Videregående voksenuddannelse (VVU/akademiuddannelser) 
  • Diplomuddannelse 
  • Masteruddannelse 
  • Voksenunderviseruddannelse

  Hvis de søgte uddannelser ikke er på positivlisten, behandles de enkelte ansøgninger konkret af parterne.